eldiario.es

Focos

Arturo Puente


Aquestes són les idees que defensarà el nou partit dels comuns en la seva fundació

El procés de construcció del nou partit dels comuns és una olla a pressió d'idees, propostes i sensibilitats, que anirà augmentant de temperatura segons s'acosti l'assemblea fundacional, el proper abril. Moltes d'aquestes idees es presentaran internament aquest diumenge, articulades en les ponències zero. Un cop validades pel grup impulsor seran sotmeses a debat obert al web, i el resultat serà els documents base sobre els quals girarà el debat constituent del nou espai.

Catalunya Plural ha tingut accés als sis documents provisionals, redactats per Marc Parés i Maria Corrales, en el quals els comuns despleguen les bases ideològiques del nou partit. Oferim els tres capítols principals, sobre el model econòmic, polític i nacional.

Seguir leyendo »

Estas son las ideas que defenderá el nuevo partido de los comunes en su fundación

El proceso de construcción del nuevo partido de los comunes es una olla a presión de ideas, propuestas y sensibilidades, que irá aumentando de temperatura según se acerque la asamblea fundacional, el próximo abril. Muchas de esas ideas se presentarán internamente este domingo, articuladas en las ponencias cero. Una vez validadas por el grupo impulsor serán sometidas a debate abierto en la web, y el resultado será los documentos base sobre los que girará el debate constituyente del nuevo espacio.

Catalunya Plural ha tenido acceso a los seis documentos de trabajo provisionales, coordinados por Marc Parés y Maria Corrales, en el que los comuns despliegan las bases ideológicas del nuevo partido. Ofrecemos los tres capítulos principales, sobre el modelo económico, político y nacional.

Seguir leyendo »

L'enrocament fiscal de JxSí porta al límit la negociació amb la CUP

El tancament de files del Govern al voltant de la negativa a tocar els impostos ha deixat la negociació amb la CUP dels pressupostos de la Generalitat pel 2017 vorejant el límit. Si dimarts tant l'Executiu com JxSí acceptaven que haurien de fer concessions i "estudiar" les diferents propostes fiscals, aquest dimecres els consellers del PDECAT, l'antiga Convergència, tancaven les possibilitats a negociar sobre impostos.

Aquest canvi de postura deixa molt afeblides les opcions d'entesa entre els partits independentistes, que han tornat a reunir-se aquest dijous, en una trobada a la qual ha assistit el vicepresident econòmic, Oriol Junqueras. "Si no hi ha proposta que puguem presentar davant les assemblees territorials ens aboquen al 'no'", resumia una font cupaire abans de la cita de la comissió negociadora.

Seguir leyendo »

El cerrojazo fiscal de JxSí lleva al límite la negociación con la CUP

El cierre de filas del Govern en torno a la negativa a tocar los impuestos ha dejado la negociación con la CUP sobre los presupuestos de la Generalitat para 2017 al borde del límite. Si el martes tanto el Ejecutivo como JxSí aceptaban que deberían hacer concesiones y "estudiar" las diferentes propuestas fiscales, este miércoles los consellers del PDECAT, la antigua Convergència, cerraban las posibilidades a negociar sobre impuestos.

Este cambio de postura deja muy debilitadas las opciones de entendimiento entre los partidos independentistas, que han vuelto a reunirse este jueves, en un encuentro al que ha asistido el vicepresident económico, Oriol Junqueras. "Si no hay propuesta que podamos presentar ante las asambleas territoriales nos abocan al 'no'", resumía una fuente cupaire antes de la cita de la comisión negociadora.

Seguir leyendo »

Front comú perquè les elèctriques paguin el 50% de la pobresa energètica

La llei 24/2015, contra la pobresa energètica, estipula que les administracions han de subscriure convenis amb les companyies energètiques per corresponsabilitzar les companyies del pagament de les factures de la pobresa energètica. Però, de moment, les elèctriques es resisteixen a signar aquests convenis.

Aquest dijous les administracions locals, diputacions i Generalitat han presentat un model unificat de conveni que marca al 50% el percentatge de la factura que ha de ser assumida per aquestes. Amb aquesta proposta pretenen donar un impuls decisiu a la signatura d'aquests compromisos mentre, de forma paral·lela, amenacen amb sancions si les companyies no els subscriuen.

Seguir leyendo »

Frente común catalán para que las eléctricas paguen el 50% de la pobreza energética

La ley 24/2015, contra la pobreza energética, estipula que las administraciones deben suscribir convenios con las compañías energéticas para corresponsabilizar a las compañías del pago de las facturas de la pobreza energética. Pero, por el momento, las eléctricas se resisten a firmar estos convenios.

Este jueves las administraciones locales, diputaciones y Generalitat han presentado un modelo unificado de convenio que estipula marca en el 50% el porcentaje de la factura que debe ser asumida por estas. Con esta propuesta pretenden dar un impulso decisivo en la firma de estos compromisos mientras, de forma paralela, amenazan con sanciones si las compañías no los suscriben.

Seguir leyendo »

El Govern intentarà mitigar la pujada del lloguer amb un índex de preus de referència

El Govern de Generalitat crearà un índex de referència del lloguer a Catalunya, abans fins i tot d'elaborar la llei d'arrendaments urbans (LAU) , que no estarà a punt abans de nou mesos. L'índex de preus s'aprovarà per la via urgent mitjançant decret de l'Executiu, amb l'objectiu de pal·liar l'escalada de preus que està patint el lloguer, sobretot en grans ciutats com Barcelona. Encara que JxSí ho va rebutjar al setembre passat, el Govern va obrir després la porta a la regulació de preus, després de la insistència de diversos grups socials com la PAH o la Plataforma per un Habitatge Digne (PHD) , a més de l'ajuntament de Barcelona, principal ciutat afectada per l'augment de preus. L'Executiu fa temps que planteja una llei d'arrendaments amb aquests grups en una taula de treball, però finalment ha decidit aprovar l'índex abans que el text legal vegi la llum. Segons el que s'ha explicat aquest dimarts per la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, l'índex de preus de referència del Govern es calcularà d'acord amb elements objectius de l'habitatge, com la ciutat i zona en la qual es troba, el seu estat, la superfície disponible o la seva accessibilitat. Finalment, es proposarà un preu òptim segons aquestes característiques, que serà indicatiu tant per arrendadors com per arrendats i es recalcularà cada dos anys. Aquest índex serà públic i s'obligarà els arrendadors, immobiliàries i portals web a informar els clients potencials de si l'habitatge es troba per sobre del preu de referència, una informació que també s'haurà d'indicar en el contracte. El Govern, que reconeix no tenir competències respecte a la regulació del preu del lloguer, contempla aquest índex com una mesura que pot anar més enllà del fet informatiu. Segons l'executiu, aquesta relació de preus ha de servir també com a guia per al conjunt de les administracions, especialment les locals, amb l'objectiu que incentivin els lloguers justos amb les seves pròpies eines. Així, s'espera que els ajuntaments bonifiquin els preus baixos mitjançant l'IBI i prioritzant-los en l'obtenció d'ajuts. La Generalitat farà el mateix mitjançant els ajuts que gestiona, com els ajuts a la rehabilitació. Aquesta serà la primera materialització de les propostes sorgides de la taula d'estudi sobre la LAU , que reuneix diversos actors polítics i socials del sector, i que aquest dimarts va dur a terme la seva última reunió. Amb l'aprovació del decret, Borràs ha considerat que el Govern podrà començar a modular els increments exagerats dels lloguers de Catalunya, així com donar "transparència al sector" i igualar els drets de propietaris i llogaters. Després d'això, en uns nou mesos comptant des del present, el Govern preveu portar al Parlament la llei d'arrendaments urbans, on altres de les propostes sorgides de la taula de treball estaran contemplades. Entre les reclamacions dels grups es troba l'elaboració d'un registre de lloguers, amb l'objectiu d'identificar "males pràctiques en el lloguer", també augmentar els períodes dels contractes, passant de contractes de tres anys més un de pròrroga a cinc anys més 3, o la recuperació del model de contractes de llarga durada.

Seguir leyendo »

El Govern tratará de mitigar la subida del alquiler con un índice de precios de referencia

El Govern de Generalitat creará un índice de referencia del alquiler en Catalunya, antes incluso de elaborar la ley de arrendamientos urbanos (LAU), que no estará lista antes de nueve meses. El índice de precios se aprobará por la vía urgente mediante decreto del Ejecutivo, con el objetivo de paliar la escalada de precios que está sufriendo el alquiler, sobre todo en grandes ciudades como Barcelona.

Aunque JxSí lo rechazó en septiembre pasado, el Govern abrió después la puerta a la regulación de precios, tras la insistencia de diversos grupos sociales como la PAH o la Plataforma por una Vivienda Digna (PHD), además del ayuntamiento de Barcelona, principal ciudad afectada por el aumento de precios. El Ejecutivo lleva tiempo planteando una ley de arrendamientos con estos grupos en una mesa de trabajo, pero finalmente ha decidido aprobar el índice antes de que el texto legal vea la luz.  

Seguir leyendo »

El Govern negociarà la proposta fiscal de la CUP encara que no contempla una reforma a fons

El Govern no ha donat un 'no' rotund a la proposta fiscal que la CUP ha presentat en les seves esmenes al projecte de pressupostos de 2017. I això, per poc que sigui, és bastant més del que els anticapitalistes havien aconseguit fins ara, en la actual negociació però també en la de l'estiu que va acabar amb el rebuig dels comptes.

La portaveu del Govern, Neus Munté, ha assegurat que l'executiu negociarà amb els anticapitalistes en matèria fiscal, tot i que ha assegurat que encara no havia tingut oportunitat d'examinar-les en detall. "Una negociació és això, una negociació", ha considerat Munté, després de recordar que el seu grup no té majoria absoluta a la Cambra, raó per la qual s'ha arremangar i dialogar amb possibles socis.

Seguir leyendo »

El Govern negociará la propuesta fiscal de la CUP aunque no contempla una reforma de calado

El Govern no ha dado un no rotundo a la propuesta fiscal que la CUP ha presentado en sus enmiendas al proyecto de presupuestos de 2017. Y eso, por poco que sea, es bastante más de lo que los anticapitalistas habían conseguido hasta ahora, en la actual negociación pero también en la llevada a cabo en verano pasado y que acabó produciendo el rechazo de las cuentas.

La portavoz del Govern, Neús Munté, ha asegurado que el Ejecutivo negociará con los anticapitalistas en materia fiscal, aunque ha asegurado que todavía no había tenido oportunidad de examinarlas en detalle. "Una negociación es eso, una negociación", ha considerado Munté, tras recordar que su grupo no tiene mayoría absoluta en la Cámara, razón por la cual debe remangarse y dialogar con posibles socios.

Seguir leyendo »

 • Barcelona

  TMB debe revelar los nombres y sueldos de sus directivos fuera de convenio desde 2007

  #3 Lapsus, corregido! Muchas gracias.

   • Votar a favor 1
   • Votar en contra 0
 • Política

  Un empate a 1.515 votos en la asamblea de la CUP mantiene en vilo la investidura de Artur Mas

  #15 Tienes toda la razón, acabo de actualizar la pieza para incluir un párrafo explicándolo. Gracias por la observación.

   • Votar a favor 7
   • Votar en contra 0
 • Política

  “Hay un movimiento de las periferias hacia el centro para cambiar el Estado”

  #13 Tienes razón, la entrevista está hecha en catalán y es una mala traducción. Lo he editado. Gracias por la corrección!

   • Votar a favor 4
   • Votar en contra 0
 • Política

  Podemos se centra en lograr una victoria sobre el PSOE en Catalunya para encarrilar las generales

  #26 Por dar datos: de 15 días que dura la campaña electoral, Iglesias ha estado presente 9 de ellos. En total ha asistido a al menos 13 actos, entre ellos todos los mítines de gran formato que ha realizado Catalunya Sí que es Pot. Durante el mismo periodo, Iglesias ha multiplicado sus apariciones en la prensa, concediendo entrevistas a la mayoría de grandes medios catalanes, impresos, televisiones y radios. Saludos.

   • Votar a favor 8
   • Votar en contra 1
 • Política

  Las acusaciones de corrupción meten a Mas en un debate electoral en el Parlament

  #8 La manifestación de 2012 fue el 11 de septiembre y la reunión sobre el pacto fiscal Rajoy-Mas el 20 de septiembre del mismo año. Ayer Mas durante su comparecencia aseguró que había mantenido reuniones "los meses anteriores" a aquella reunión. Copio el párrafo tal y como aparece en la transcripción del Parlament: " I no em diguin, senyor Rodríguez, que la reunió del tema del Pacte fiscal va durar dues hores, perquè no ho saben vostès això, vostès només saben el que és públic, però no saben què va passar els mesos anteriors, i algun dia ho explicaré amb detall, però ja els puc dir avui que jo vagi tenir vàries reunions de cinc i sis hores seguides que no se’n va assabentar ningú amb el senyor Rajoy, president del Govern espanyol, parlant del Pacte fisca, i el vaig advertir del que estava venint, el vaig avisar, li vaig dir «no teniu el termòmetre ben posat del que està passant a Catalunya, teniu una ignorància total del que està passant a Catalunya», i com sempre no em van fer cas, no a mi, sinó a la situació que hi havia, i em vaig passar mesos parlant del Pacte fiscal. " Puedes verlo en la página 21 en este documento: http://www.parlament.cat/document/trancripcio/151244.pdf

   • Votar a favor 4
   • Votar en contra 0
 • Política

  La implosión controlada de CiU

  #6 Toda la razón, ambos son de 1931, pero parece que ERC se fundó en marzo y Unió en noviembre. No sé por qué pensaba que era al contrario. Gracias por estar pendientes de estas cosas.

   • Votar a favor 1
   • Votar en contra 1
 • Política

  Los posibles pactos para arrebatar la alcaldía a Colau encienden la campaña de Barcelona

  #2 Porque si Trias ganase en número de votos, tal como predicen las dos encuestas que citas, no hace falta que nadie le apoye para convertirse en alcalde, con que no haya un candidato alternativo que cuente apoyos de la mayoría absoluta le es suficiente. En las elecciones locales gana la lista más votada a no ser que haya una mayoría absoluta alternativa. Por eso el pacto CiU-PSC-ERC solo tendría sentido en el caso que Trias quede por detrás de Colau.

   • Votar a favor 4
   • Votar en contra 0
 • Política

  Cómo ERC se hizo con el centroizquierda catalán

  #8 #6 El asunto de la IS y ERC es casi tan viejo como la formación. Ya en la división entre la ERC de Barrera y el PSC-Reagrupament de Pallarch se encuentra la discusión sobre la IS de fondo. Aquí se explica bien http://www.elsingular.cat/cat/notices/2014/02/pallach_no_es_una_pipa_98629.php En fechas más recientes ERC ha tenido momentos de más acercamiento y menos a la socialdemocracia europea. Por ejemplo, cuando a principios de la década pasada Esquerra marcaba su estrategia de futuro, volvió a salir el tema: http://elpais.com/diario/2000/03/28/catalunya/954205646_850215.html Pero si tiene algún sentido en este artículo es porque Ernest Maragall en su desembarco en ERC reivindicó las alianzas con el PES y se reivindicó como interlocutor con los socialistas en Europa: http://www.europapress.es/catalunya/noticia-maragall-ofrece-interlocutor-soberanismo-schulz-socialismo-europeo-20140413104307.html Algo que, en vista de su posición sobre el proceso soberanista, deben dejar aparcado, tal como explica el artículo.

 • Política

  Las acusaciones de corrupción meten a Mas en un debate electoral en el Parlament

  #8 La manifestación de 2012 fue el 11 de septiembre y la reunión sobre el pacto fiscal Rajoy-Mas el 20 de septiembre del mismo año. Ayer Mas durante su comparecencia aseguró que había mantenido reuniones "los meses anteriores" a aquella reunión. Copio el párrafo tal y como aparece en la transcripción del Parlament: " I no em diguin, senyor Rodríguez, que la reunió del tema del Pacte fiscal va durar dues hores, perquè no ho saben vostès això, vostès només saben el que és públic, però no saben què va passar els mesos anteriors, i algun dia ho explicaré amb detall, però ja els puc dir avui que jo vagi tenir vàries reunions de cinc i sis hores seguides que no se’n va assabentar ningú amb el senyor Rajoy, president del Govern espanyol, parlant del Pacte fisca, i el vaig advertir del que estava venint, el vaig avisar, li vaig dir «no teniu el termòmetre ben posat del que està passant a Catalunya, teniu una ignorància total del que està passant a Catalunya», i com sempre no em van fer cas, no a mi, sinó a la situació que hi havia, i em vaig passar mesos parlant del Pacte fiscal. " Puedes verlo en la página 21 en este documento: http://www.parlament.cat/document/trancripcio/151244.pdf

   • Votar a favor 4
   • Votar en contra 0
 • Política

  Arrimadas presenta ante Puigdemont 15 propuestas en las que Catalunya no tiene competencias

  #3 a esta lo que le hace falta es un buen revolcon que encantado se lo daba yo mismo de lo buena que esta luego ya le convencería que no esta en el lugar adecuado

   • Votar a favor 0
   • Votar en contra 11
 • Política

  Las acusaciones de corrupción meten a Mas en un debate electoral en el Parlament

  #8 La manifestación de 2012 fue el 11 de septiembre y la reunión sobre el pacto fiscal Rajoy-Mas el 20 de septiembre del mismo año. Ayer Mas durante su comparecencia aseguró que había mantenido reuniones "los meses anteriores" a aquella reunión. Copio el párrafo tal y como aparece en la transcripción del Parlament: " I no em diguin, senyor Rodríguez, que la reunió del tema del Pacte fiscal va durar dues hores, perquè no ho saben vostès això, vostès només saben el que és públic, però no saben què va passar els mesos anteriors, i algun dia ho explicaré amb detall, però ja els puc dir avui que jo vagi tenir vàries reunions de cinc i sis hores seguides que no se’n va assabentar ningú amb el senyor Rajoy, president del Govern espanyol, parlant del Pacte fisca, i el vaig advertir del que estava venint, el vaig avisar, li vaig dir «no teniu el termòmetre ben posat del que està passant a Catalunya, teniu una ignorància total del que està passant a Catalunya», i com sempre no em van fer cas, no a mi, sinó a la situació que hi havia, i em vaig passar mesos parlant del Pacte fiscal. " Puedes verlo en la página 21 en este documento: http://www.parlament.cat/document/trancripcio/151244.pdf

   • Votar a favor 4
   • Votar en contra 0