Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Autores

Jordi Borja

Geógrafo y urbanista. Profesor de la Universitat Oberta de Catalunya. Presidente del Observatori DESC. Es autor, entre otros libros, de Revolución urbana y derechos ciudadanos (Alianza, Barcelona, 2013).

Jordi Borja (Barcelona 1941), es va llicenciar i va obtenir un master en Sociologia, Geografia i Urbanisme a París, a on es va exiliar als 20 anys, poc després d’haver ingressat al PSUC. Va ser un dels fundadors de Bandera Roja, el 1968, fins que el 1974 reingressa al PSUC, on va ser responsable de Moviment popular i política municipal i territorial. Va ser Diputat al Parlament de Catalunya i tinent d’alcalde de Descentralització a l’Ajuntament de Barcelona.

Professor d’Universitat de Sociologia i de Geografia urbana, es un dels impulsors de les lluites urbanes de Barcelona i fundador del CEUMT (Centre d’Estudis Urbans, Municipals i Territorials). Allunyat de la militancia política, en els anys 90 crea una Oficina professional per fer treballs d’urbanisme i politiques urbanes a Europa i a Amèrica llatina.

Es director de l’Àrea de Gestió de la ciutat i Urbanisme a la UOC i president de l’Observatori DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals). Es autor de diversos llibres, entre els quals ‘La ciudad conquistada’ (2005), ‘Llums i ombres de l’urbanisme de Barcelona’ (2010), ‘Ciudades, la ecuación imposible’ (2012) i ‘Revolución urbana y derechos ciudadanos’ (previst per setembre 2013). El maig de 2013 surt a la venda un llibre “polític”: ‘Cartes de lluny i cartes de prop’ (editorial Avenç). Ha estat col.laborador de nombrosos diaris i revistes.

Ver más
Ver sus artículos

Descubre nuestras apps