Junts pel Sí accepta una Renda Garantida de Ciutadania de 576,84 euros per tots els catalans

Els representants dels grups polítics partidaris de la Renda Garantida de Ciutadania, davant el Parlament / Foto ENRIC CATALÀ

Junts pel Sí accepta concedir una Renda Garantida de Ciutadania (RGC) de 576,84 euros per persona. Tots els ciutadans i ciutadanes que tinguin ingressos inferiors a aquesta quantitat rebran, si s’aprova la llei que regularà aquesta renda, un ajut que assoleixi aquesta xifra. La iniciativa legislativa popular que van subscriure més de 120.000 catalans i que va arribar al Parlament ara fa un parell d’anys fixava aquesta prestació en 664 euros mensuals.

"Les propostes de Junts pel Sí sobre la Renda Mínima d'Inserció són escasses"

"Les propostes de Junts pel Sí sobre la Renda Mínima d'Inserció són escasses"

Els diferents grups parlamentaris han presentat les seves esmenes a la proposició de llei de la Renda Garantida de Ciutadania que va quedar encallada al Parlament arran de la seva dissolució anticipada perquè se celebressin noves eleccions autonòmiques. La represa del debat sobre la proposició de llei s’ha fet sobre la base del treball parlamentari que es va avançar en la legislatura anterior, a partir de la iniciativa legislativa popular esmentada.

Lògicament, les esmenes determinants són les que ha elaborat el grup majoritari del Parlament, Junts pel Sí. Aquest grup pretén desdoblar la Renda Garantida de Ciutadania continguda en la ILP popular en dues rendes: una, la Renda Mínima Garantida, i una altra, anomenada Renda d’Inserció, que completaria la prestació fins a assolir la quantitat fixada a la RGC. La Renda Mínima Garantida seria de 426,84 euros i la Renda d’Inserció hi afegiria 150 euros fins a assolir el total de 576,84 euros.

La Renda Garantida de Ciutadania estaria dirigida a “les persones que no disposin d’ingressos per fer front a les despeses associades a les necessitats bàsiques” i la Renda d’Inserció estaria “dirigida a complementar el nivell d’ingressos de les unitats de convivència de les persones titulars de la Renda Mínima Garantida i que s’acullen a un procés d’inclusió social o de millora de la situació laboral”. Per aconseguir els 150 euros addicionals a la Renda Mínima, caldria inscriure’s “obligatòriament” en un Pla Individual d’inserció laboral o inclusió social.

Es puntualitza que la Renda Garantida de Ciutadania es podrà percebre mentre es mantingui la situació de necessitat mentre que la d’Inserció només es podrà percebre un any de cada quatre, amb la qual cosa se sobreentén que la RGC quedaria reduïda a 426,84 euros durant tres anys.

Junts pel Sí vol introduir a la llei l’exigència que els beneficiaris de la RGC acreditin “la sol·licitud i esgotament del dret a percebre qualsevol altra prestació o subsidi de caràcter sociolaboral”. A més, eleva a 25 anys l’edat mínima per rebre-la, davant els 18 que preveu la ILP, i fixa que deixa de percebre’s en arribar a l’edat de jubilació. També puja de 12 a 24 els mesos de residència a Catalunya previs a la seva percepció, en relació a la proposta de la ILP.

El grup que governa Catalunya assumeix que “la prestació econòmica de la RGC es finançarà a càrrec del Pressupost de la Generalitat, sense perjudici de les aportacions econòmiques que, en el seu cas, es puguin fer per altres administracions públiques”. Es compromet, finalment, a desplegar la Llei en un termini de 12 mesos després de la seva aprovació.

Afegeix, però, una disposició addicional que pot fer témer que es recorri a l’argument de l’infra-finançament de la Generalitat per no implementar la llei: “El Govern de la Generalitat, mentre no es produeixi una eventual assumpció de les competències sobre les prestacions de protecció social, que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei exerceix l’Administració de l’Estat, haurà de reclamar a l’Estat una millora del sistema de pensions no contributives i de les pensions contributives mí­nimes de la Seguretat Social”.

Pel que fa a la CUP, soci necessari per al Govern de la Generalitat per tirar endavant les seves propostes, dóna per bona la ILP i només ha presentat dues esmenes, que amplien el dret a percebre la RGC a totes les persones “que resideixin a Catalunya i acreditin un arrelament social al municipi on viuen, sense perjudici per aquelles persones en situació administrativa irregular”.

Caldrà, per tant, estar pendents de si en les negociacions de les esmenes, la CUP accepta rebaixar els 664 euros mensuals de la RGC reclamats per la ILP als 576,84 euros que estan disposats a assumir Junts pel Sí.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats