Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Sobre este blog

Especial 9 d'Octubre

Nou d'Octubre: Un nou any de reivindicació

Vicent Soler

0

Sobre este blog

Especial 9 d'Octubre

Un any més arriba l’aniversari del poble valencià, set-cents setanta-vuit anys des que s’inicià al territori valencià una nova etapa històrica que va configurar una entitat politicoadministrativa que, a grans trets, coincideix amb el territori actual de la Comunitat Valenciana i, sobretot, que els valencians d’ara identifiquem amb les nostres arrels.

Una efemèride que es compleix també després de trenta-tres anys d’haver recuperat la identitat col·lectiva que, pel que fa a l’aspecte administratiu, es va perdre el 1707 i, pel que fa a altres aspectes, havia patit deterioraments molt seriosos.

La recuperació de la nostra identitat politicoadministrativa dins del marc de l’Estat de les autonomies de l’Espanya democràtica ens va permetre recuperar la nostra trajectòria històrica de poble amb capacitat d’autogovern dins de marcs més amplis on poder desenvolupar amb més força les nostres potencialitats: primerament, la Corona d’Aragó –dins la qual va nàixer el nostre Regne–; després, l’Espanya projectada sobre quatre continents, des d’Amèrica del Nord fins a les Filipines, passant per Europa i Àfrica.