Els ajuts a la solvència empresarial es poden sol·licitar fins el 30 de juliol

Una dependenta d'una sabateria a Barcelona.

Aquest divendres 30 de juliol finalitza el termini per demanar els ajuts extraordinaris directes del Govern a la solvència empresarial, destinats a empreses i professionals autònoms amb un fort endeutament el 2020 a causa de la Covid-19. Es tracta d’una convocatòria que inclou totes les activitats, fruit de l’acord amb els agents socials, per tal de donar suport als sectors afectats per la crisi, amb una dotació de 463 milions d’euros. Les sol·licituds es poden presentar telemàticament a través del portal Canal Empresa

La inscripció prèvia és l’únic tràmit que cal fer per optar-hi i els sol·licitants que compleixin els requisits establerts es poden beneficiar de les ajudes fins que s’exhaureixin els fons. En la concessió no es tindrà en compte l’ordre cronològic de presentació. 

Els imports concedits seran de fins a 3.000 euros si es tributa per mòduls, i d’entre 4.000 i 200.000 euros per a la resta d’empreses i professionals. L’ajuda no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. 

Uns ajuts fruit del pacte amb els agents socials

Aquesta línia d’ajuts és fruit d’un acord del Govern amb sindicats i patronals per atorgar els 993 milions d’euros provinents del Reial Decret Llei 5/2021 i va adreçada a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament. 

Es tracta d’una ampliació de la convocatòria amb els fons sobrants de la primera, on cal complir els mateixos criteris d’endeutament, però ara està oberta a tots els sectors econòmics, excepte aquells exclosos expressament al RDL, com el financer.

Més de 30.000 beneficiats a la primera convocatòria 

31.217 professionals autònoms i empreses ja han demanat l’ajut a la solvència empresarial des que es va obrir la primera línia d’ajuts el passat 21 de juny i rebran 530 milions d’euros, el 53% del total de dotació del pla. 

Del nombre total de sol·licituds presentades, 27.907 van ser de de treballadors autònoms, professionals i petites empreses (com a màxim 10 treballadors) i 3.310 d'empreses de més de 10 treballadors.​ 

Tota la informació sobre els ajuts i preguntes freqüents es poden consultar a Canal Empresa i al web del Departament d’Empresa i Treball

Etiquetas
Publicado el
29 de julio de 2021 - 05:00 h

Descubre nuestras apps