Catalunya Blogs y opinión

Sobre este blog

Este blog recoge la primera etapa de El Diari de l'Educació, ahora un medio con identidad propia, que forma parte de un proyecto de periodismo independiente comprometido en la defensa del Estado del bienestar.

Visita El Diari de l'Educació

También puedes leer algunas de las noticias de El Diari de l'Educació en castellano

Mestres interins ocupen la Sagrada Família per protestar contra les retallades i les reformes educatives

Professors interins ocupen la Sagrada Família per protestar contra les polítiques educatives. / @DocentsPrec

Si es designés al col.lectiu més mobilitzat contra les retallades, probablement guanyaria la comunitat educativa: tancaments a les escoles, concentracions, manifestacions i vagues se succeeixen sense parar des de fa tres anys. Però amb aquesta acumulació de protestes, el repte és poder mantenir l'atenció mediàtica. És per això que un grup d'uns 30 professors interins de primària i secundària va decidir dur a terme una acció diferent ocupar ni més ni menys que la basílica de la Sagrada Família de Barcelona, ahir a la nit.

Aquest col.lectiu és dels més afectats per les retallades pressupostàries: juntament amb la resta de personal interí de la Generalitat ha vist el seu sou i la jornada laboral reduïts un 15% i des de l'inici d'aquest curs acadèmic, uns 1.300 professors interins van passar a ser substituts. "Han començat amb els més febles", s'indigna Sandra Curundarena, membre de l'Assemblea de Docents Interines i Substitutes, "però no ho podem permetre".

A més de la fi de les retallades en l'ensenyament públic, el col.lectiu també va reclamar la paralització de la LOMCE (la reforma educativa impulsada pel ministre José Ignacio Wert). Però els professors interins van voler deixar clar que també s'oposen a la Llei Educativa de Catalunya (LEC), aprovada pel tripartit amb el suport de CiU, i l'esborrany del decret de plantilles.

Aquest decret preveu, entre d'altres coses, una major autonomia per als centres educatius i un major poder de decisió per als directors. "L'autonomia dels centres és un engany", explica Sandra Curundarena. "Hi haurà molta arbitrarietat en el procés de selecció del professorat per part dels directors. A més ells són escollits per l'administració, el que significa que hi ha un control ideològic".

Els ocupants van passar la nit al recinte de la Sagrada Família i el van abandonar a primera hora del matí, per no pertorbar el desenvolupament de la missa.

[if gte mso 9]>Normal021falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Este colectivo ha sido bastante afectado por los recortespresupuestarios: junto con el resto de personal interino de la Generalitat havisto su sueldo y su jornada laboral reducidos un 15% y desde el inicio de estecurso académico, unos 1300 profesores interinos pasaron a ser sustitutos. “Hanempezado con los más débiles”, se indigna Sandra Curundarena, miembro de laAsamblea de Docentes Interinas y Sustitutas, “pero no lo podemos permitir”.

Además del fin de los recortes en la enseñanza, el colectivotambién reclamó la paralización de la LOMCE (la reforma educativa impulsada porel ministro José Ignacio Wert). Pero los profesores interinos quisieron dejarclaro que también se oponen a la Ley Educativa de Cataluña (LEC), votada por elTripartito con el apoyo de CiU, y al borrador del decreto de plantillas.

Estas normativas preven entre otras cosas una mayor autonomíapara los centros educativos y un mayor poder de decisión para los directores. “Laautonomía de los centros es un engaño”, explica Sandra Curundarena. “Habrámucha arbitrariedad en el proceso de selección del profesorado por parte de losdirectores. Además ellos son escogidos por la administración, lo que significaque hay un control ideológico”.

Los ocupantes pasaron la noche en el recinto de la SagradaFamilia y lo abandonaron a primera hora de la mañana para no perturbar eldesarrollo de la misa.

Si se designara al colectivo más movilizado contra los recortes, probablemente ganaría la comunidad educativa: encierros en las escuelas, concentraciones, manifestaciones y huelgas se succeden sin parar desde hace tres años. Pero con esta acumulación de protestas, el reto es poder mantener la atención mediática. Es por ello que un grupo de unos 30 profesores interinos decidió hacer una acción diferente y ocupó nada más que la basílica de la Sagrada Familia anoche en Barcelona.

Este colectivo ha sido bastante afectado por los recortes presupuestarios: junto con el resto de personal interino de la Generalitat ha visto su sueldo y su jornada laboral reducidos un 15% y desde el inicio de este curso académico, unos 1300 profesores interinos pasaron a ser sustitutos. “Han empezado con los más débiles”, se indigna Sandra Curundarena, miembro de la Asamblea de Docentes Interinas y Sustitutas, “pero no lo podemos permitir”.

Además del fin de los recortes en la enseñanza, el colectivo también reclamó la paralización de la LOMCE (la reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert). Pero los profesores interinos quisieron dejar claro que también se oponen a la Ley Educativa de Cataluña (LEC), votada por el Tripartito con el apoyo de CiU, y al borrador del decreto de plantillas.

Estas normativas preven entre otras cosas una mayor autonomía para los centros educativos y un mayor poder de decisión para los directores. “La autonomía de los centros es un engaño”, explica Sandra Curundarena. “Habrá mucha arbitrariedad en el proceso de selección del profesorado por parte de los directores. Además ellos son escogidos por la administración, lo que significa que hay un control ideológico”.

Los ocupantes pasaron la noche en el recinto de la Sagrada Familia y lo abandonaron a primera hora de la mañana para no perturbar el desarrollo de la misa.

[if gte mso 9]>

Sobre este blog

Este blog recoge la primera etapa de El Diari de l'Educació, ahora un medio con identidad propia, que forma parte de un proyecto de periodismo independiente comprometido en la defensa del Estado del bienestar.

Visita El Diari de l'Educació

También puedes leer algunas de las noticias de El Diari de l'Educació en castellano

Publicado el
25 de mayo de 2013 - 11:45 h

Descubre nuestras apps

stats