Barcelona crida els ciutadans a denunciar la corrupció als organismes municipals

Jaume Asens, primer per la dreta, responsable de transparència de l'Ajuntament

Els ciutadans de Barcelona tenen d'ara endavant una eina per denunciar la corrupció als organismes municipals. L’Ajuntament de Barcelona activarà aquest divendres la Bústia Ètica i de Bon Govern, un dispositiu digital gestionat per l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques (OTBP), presentada fa uns mesos pel consistori, que serà el principal canal de denúncies ciutadanes contra la corrupció o altres pràctiques lesives per al bon govern de la ciutat de Barcelona.

El govern de Colau vol acabar amb regals, incompatibilitats i viatges injustificats

El govern de Colau vol acabar amb regals, incompatibilitats i viatges injustificats

Es tracta nova aposta per la transparència del consistori, que se suma a iniciatives com el Codi Ètic i de Conducta. La bústia ha de permetre –tal i com ha explicat aquest dijous l'Ajuntament– a la ciutadania i al propi personal municipal posar en coneixement de l’Ajuntament aquelles conductes que poden “resultar contràries a dret i als principis ètics i de conducta”, garantint la confidencialitat, l’anonimat i la indemnitat del comunicador.

“Els corruptes no tindran descans”, ha dit sobre l'eina el tinent d’alcaldia de Drets de Ciutadania, Transparència i Participació, Jaume Asens, que ha subratllat que es tracta d'un sistema “pioner a tot l’Estat i a Europa”.

Segons ha explicat el consistori, un cop rebudes les denúncies a la Bústia Ètica, un departament independent –Direcció d’Anàlisis de l’OTBP, formada per funcionaris de carrera escollits per concurs públic– s’encarregarà de respondre i investigar aquelles peticions que consideri plausibles o enviar-les a la institució adequada. Una de les novetats que afegeix el sistema és que l’informador tindrà constància de quin seguiment s’ha fet a la seva sol·licitud per poder-lo supervisar gràcies a una identificació segura.

La bústia ètica, consultable a un portal de l'Ajuntament, s'ha posat en pràctica per la col·laboració entre l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques, els serveis informàtics municipals i les entitats de la societat civil que porten anys lluitant contra la corrupció, com els membres de l’entitat Xnet. La posada en marxa d’aquesta eina ha tingut un pressupost de 50.464 euros.

El sistema ha estat creat mitjançant la interfície GlobaLeaks, un projecte de programari lliure de l’Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights. Aquest sistema, a més de ser usat a l’Estat Espanyol per iniciatives ciutadanes com la Bústia de Xnet, és usat en tot el planeta per desenes d'iniciatives activistes o institucionals. Els comunicadors que usin la Bústia Ètica i de Bon Govern podran garantir el seu anonimat fent servir el navegar TOR, una eina que permet millorar la privacitat i seguretat a Internet.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats