Què pot fer Catalunya en fiscalitat ambiental en els pressupostos d'aquest any?

Oriol Junqueras, vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia

La situació política catalana ha portat al fet que, a març de 2016, els pressupostos catalans d'aquest any no s'hagin ni presentat i la seva discussió estigui prevista per al segon trimestre de l'any. Les dificultats que tindrà el conseller d'Economia, Oriol Junqueras, segueixen sent les mateixes que les del seu antecessor, Andreu Mas-Colell: quadrar els comptes catalans és impossible si no s'augmenten els ingressos. Per intentar-ho, Mas-Colell, fruit del pacte amb ERC de 2012, va recórrer a la via de la fiscalitat ambiental, que si bé és estreta pel que fa a recaptació, permet actuar de forma indirecta sobre el medi ambient. En la seva primera compareixença parlamentària, Junqueras es va mostrar partidari de seguir pel mateix camí.

El repte per incrementar ingressos i revertir retallades obre el joc dels pressupostos

El repte per incrementar ingressos i revertir retallades obre el joc dels pressupostos

"El que defineix un impost com ambiental no és la seva recaptació ni si aquesta es dedica a polítiques ambientals, sinó el fet que l'impost desincentiva alguna conducta perjudicial per al medi ambient", recorda el cap de projectes de la consultora i la fundació ENT, el doctor en ciències ambientals Ignasi Puig Ventosa.

En aquest sentit, Ventosa considera que "no té sentit" que Catalunya dediqui més de 25 milions d'euros a la devolució del tram autonòmic de l'impost d'hidrocarburs a transportistes professionals. Així mateix, aquest expert creu que es podrien augmentar un 15% els tipus impositius de l'impost de matriculació, que Catalunya només ho ha fet per a dues de les nou categories de vehicles i no fins al nivell màxim.

A finals de gener l'executiu català ja va presentar un projecte per gravar la contaminació rodada. Així, en l'avantprojecte de la Llei del Canvi Climàtic aprovat per la Generalitat es preveu que a partir de 2018 un turisme pagui per aquest motiu, 5,5 euros anuals, de mitjana . Els vehicles que emetin menys de 120 grams de diòxid de carboni per quilòmetre quedaran exempts i als que més contaminin se'ls imposarà un màxim de 84 euros. La Generalitat preveu ingressar 76,8 milions d'euros un cop el tribut estigui plenament implantat.

Altres camps d'actuació tributària que es podrien explorar serien un impost sobre el canvi d'usos del sòl o tributs en determinades activitats, especialment les que tenen major impacte sobre el medi ambient, com camps de golf o activitats extractives, o aquelles que es desenvolupen en el medi rural. Així mateix, Catalunya podria posar taxes sobre productes amb un impacte considerable: determinats envasos, pesticides o fertilitzants.

Junqueras pot treure idees d'altres comunitats autònomes. És el cas de l'impost sobre bosses de plàstic (l'ús que vol frenar la Comissió Europea però encara estan molt presentes en el petit comerç urbà català) vigent a Andalusia i Cantàbria des de 2011. O el tribut sobre elements fixos de transport d'electricitat implantat a Astúries , Cantàbria i Extremadura.

Fruit del pacte de CiU amb ERC la passada legislatura, Mas-Colell va implantar tres tributs mediambientals. Les previsions del Govern indiquen que el 2016 es recaptaran 3,8 milions gràcies a l'impost sobre emissions contaminants de l'aviació comercial. En relació amb l'impost sobre l'emissió de partícules a l'atmosfera produïda per la indústria, segons les dades d'execució pressupostària publicades actualment, fins a novembre de 2015 s'havien recaptat 0,1 milions. La previsió governamental era recaptar gràcies a aquest impost 0,5 milions l'any passat i 1,6 aquest any.

El tercer impost implantat en l'últim mandat de Mas va ser sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear. És el més important pel que fa a recaptació (la previsió és aconseguir 39,6 milions el 2015 i 3,6 el 2016). Segons l'execució pressupostària, fins a novembre de l'any passat se n'havien recaptat 30.300.000. Endesa, Iberdrola i la patronal de les elèctriques Unesa van recórrer l'impost al TJSC.

Segons el parer de Puig Ventosa, amb aquest últim paquet de tributs Catalunya "ha recuperat bona part del terreny perdut" en matèria de fiscalitat ambiental, si bé matisa que encara s'ha d'avaluar el seu efecte. Amb tot, aquest expert assenyala que encara hi ha àmbits econòmics com l'aviació comercial que resulten "paradisos fiscals" però en aquestes matèries Catalunya no pot actuar, ja que no té competències per gravar els combustibles de l'aviació.

D'altra banda, si bé no té relació directa amb el medi ambient, un dels impostos inclosos en el pacte CiU-ERC, però que no es va arribar a aprovar, va ser el de les begudes ensucrades, amb el qual es preveien recaptar 22 milions. Des del sector sanitari es lloen els efectes positius d'una taxa d'aquest tipus sobre la salut de la població i en particular en la reducció de l'obesitat.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats