Catalunya Blogs y opinión

Sobre este blog

El Diario del Cooperativsmo forma parte de un proyecto de periodismo independiente comprometido con la defensa del Estado del bienestar. Este bloque está patrocinado por la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Si quieres participar, contacta con nosotros a fundacio@catalunyaplural.cat

Llegeix El Diari del Cooperativisme en català.

El cafè de la federació: formació i debat a l'estil cooperativista

Una de les sessions del cafè de la federació a Barcelona

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) celebra cada mes el que ha anomenat el cafè de la federació. Es tracta d'un sistema a mig camí entre la formació estricta i la posada en comú d'experiències entre experts i cooperativistes, que serveix de mecanisme de socialització i obre la porta a la intercooperació.

Guillem Perdrix és el director de la FCTC i ens explica l'origen dels cafès i la idea amb la qual es va posar en marxa aquesta experiència.

El concepte de cafè de la federació dóna la idea d'una conversa distesa, participativa.. teníeu la intenció de fer-ho així?

Amb el nom de cafè de la federació vam voler fer un acte amb una doble vesant. Per una banda fer una exposició sobre un tema en un ambient un xic informal sense perdre per això el rigor. Intentem en una hora i dos quarts desenvolupar un tema a grans pinzellades que pugui ser d'interès dels responsables de les cooperatives que assisteixen. Tot plegat en un ambient que facilita la participació i l'intercanvi d'experiències. En aquest sentit, és usual que en acabar hi hagi qui es quedi a fer consultes, vis a vis específiques al ponent o a parlar amb persones d'altres cooperatives. I això és molt positiu.

Quin tipus de temes es tracten als cafès?

Normalment es toquen temes d'innovació, comunicació, màrqueting o gestió empresarial entesa de forma àmplia. La idea és parlar de temes transversals, que puguin interessar igual una cooperativa petita com a una de més grandària. També tractem amb una certa assiduïtat aspectes com les habilitats directives i els comportaments emprenedors. De fet, en acabar sempre es fa una enquesta que ens diu després quins són els aspectes que més poden interessar als cooperativistes. Per exemple, aquest mes acabem de fer una sessió monogràfica sobre la llei de transparència.

Quan vau començar a celebrar aquesta mena de trobades?

Va ser fa aproximadament fa dos anys i escaig. Es tracta d'una reunió mensual que acostuma a fer-se la tercera o a la darrera setmana. Les convocatòries no les fem en una data fixa perquè intentem no solapar els cafès amb les altres activitats de les cooperatives.

Sempre feu aquestes trobades a la seu de la federació?

Bé, la seu formal de les trobades és aquí a la seu de la federació, al carrer Premià 15, a Sants, perquè entenem que és la casa de les cooperatives. No obstant, també hem fet sessions del cafè en els dits municipis cooperatius, per exemple a Girona, Sant Cugat, Granollers o Vilafranca. En aquestes xerrades adaptem els continguts a les necessitats locals. Intentem així trencar amb el centralisme involuntari que pot suposar fer moltes activitats a Barcelona.

Aproximadament quantes persones participen als cafès?

Estem prou satisfets de la participació. Fins i tot en algunes ocasions quan el tema és molt interessant per a les cooperatives hem d'avisar que l'aforament és limitat. No obstant, en cada sessió hi ha un mínim de 15 cooperatives, o el que és el mateix, representants de cooperatives. Però, per exemple, a la trobada feta el 18 de desembre passat sobre la llei de transparència hi van prendre part unes 25 persones. Amb les dades que tinc a la mà, al cap de l'any participen en aquesta activitat al voltant de 200 persones, que gairebé representen a 200 cooperatives.

Com caracteritzaríeu els assumptes dels què es parla als cafès de la federació?

Són temes que tenen un interès pràctic per a les entitats. A més, com que el format no és el d'una conferència formal, sinó que té molt de diàleg i participació, per a nosaltres, per a la federació, són un punt de partida per desenvolupar els continguts si hi notem interès. Així, si després d'una sessió notem que la gent vol aprofundir, el pròxim pas es adreçar-los cap a la cooperativa Aposta, que és l'escola de cooperativisme, que es faria càrrec de programar ja amb més intensitat les accions formatives que donessin resposta a la necessitat detectada.

I com s'escullen els assumptes a tractar en els cafès?

Som molt pro actius. Intentem donar respostes a les necessitats de les cooperatives. S'ha de pensar que la proximitat entre les entitats i la federació és total. Així que, un cop tenim identificada una necessitat s'elaboren les propostes temàtiques i si de cas es contacten amb els experts que les han de desenvolupar.

Ens pot posar algun exemple del procés que va des de tractar d'una temàtica al seu desenvolupament més a fons?

D'entrada, som conscients que la federació de cooperatives agrupa a més de 3.000 entitats de grandàries diferents i que responen a problemàtiques també distintes. Per això quan es convoca un cafè intentem que doni resposta a qüestions transversals, que puguin interessar a una cooperativa que agrupi a centenars de persones igual que a una altra cooperativa amb quatre socis. En aquest sentit, després de celebrar una sessió genèrica, es poden convocar sessions específiques adreçades a col·lectius interessats en elles. Li poso un exemple, han tingut molt èxit les jornades dedicades a la internacionalització.

Tinc entès que dels cafès n'han sortit organismes estables a la federació?

Si, per exemple, després d'activitats impulsades en les trobades s'han creat dos grups força vius. El d'innovació i el de comunicació. En ell participen cooperatives interessades en aquests temes. De vegades, com va passar en l'aspecte de comunicació l'interès sorgeix després d'una xerrada, per exemple sobre l'ús que per a les cooperatives i les empreses en general pot tenir l'ús de les xarxes socials.

Hi ha un altre aspecte que potser caldria remarcar, el contacte entre les cooperatives...

Si clar, com l'espai dels cafès és distés i pensat per que es pugui participar És molt habitual que un cop acabada l'activitat hi hagi dos o tres responsables de cooperatives que es quedin a parlar d'aspectes relacionats amb el tema o simplement de mecanismes de cooperació mútua. Això ens ha passat i ens sembla molt bé, perquè un dels principis que mai s'han d'oblidar en el cooperativisme és el de la intercooperació.

D'on procedeixen els tècnics o els ponents que participen en els cafès?

Ens esforcem a tenir una cartera oberta d'experts. És clar que d'aspectes vinculats amb el cooperativisme tenim en la nostra comunitat els que més en saben. Però també ha passat que respecte a altres àmbits, com la gestió empresarial, pot interessar tenir visions externes, obrir més el diafragma. Això fa que en molts casos els experts que portem siguin de fora del sector, i això és fantàstic!

Tot i que el món cooperativista és específic, us ha passat que per aspectes concrets us demanin de participar en els cafès altres entitats, per exemple del món del tercer sector?

Al web de la federació ja hi ha informació destinada a altres entitats que no són específicament cooperatives. I som conscients que les nostres activitats són seguides per entitats com associacions sense ànim de lucre, fundacions, etc. No obstant això, la nostra prioritat són les cooperatives. I si m'apura, les cooperatives federades. Però, és cert que en més d'una ocasió aquestes entitats ens han demanat d'assistir a algun cafè, hi si hi ha places lliures no tenim cap inconvenient. Dit això, especifico que no tenim una estratègia dirigida cap a entitats de fora de la federació o del món cooperatiu.

Sobre este blog

El Diario del Cooperativsmo forma parte de un proyecto de periodismo independiente comprometido con la defensa del Estado del bienestar. Este bloque está patrocinado por la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Si quieres participar, contacta con nosotros a fundacio@catalunyaplural.cat

Llegeix El Diari del Cooperativisme en català.

    Autores

Etiquetas
Publicado el
21 de diciembre de 2014 - 20:44 h

Descubre nuestras apps

stats