Catalunya Blogs y opinión

Sobre este blog

El blog Opinions pretende ser un espacio de reflexión, de opinión y de debate. Una mirada con vocación de reflejar la pluralidad de la sociedad catalana y también con la voluntad de explicar Cataluña al resto de España.

Llegir Opinions en català aquí.

Per un govern veritablement obert. Tres propostes a l'Ajuntament de Barcelona

El govern de Xavier Trias a l'Ajuntament de Barcelona va rebre l'any 2015 el reconeixement com un dels 19 consistoris municipals amb màxima puntuació en l'Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA), elaborat per la organiación de Transparència Internacional Espanya. Un esment que apareixia destacada en portada al web govern obert. Tot i comptar amb aquest reconeixement, des de la tardor de 2014 l'Observatori Ciutadà Municipal (OCM) de Barcelona, la comunitat de ciutadans i ciutadanes que té per objectiu examinar els comptes de l'Ajuntament, va denunciar que la política de transparència del govern de Trias presentava una sèrie de deficiències flagrants que mostraven que es tractava d'una política impostada i d'un reconeixement desmesurat. La política d'open data del govern municipal de Trias es va caracteritzar per:

La unidireccionalitat: l'Ajuntament era el que decidia què es publicava independentment de les demandes de la ciutadania.

La parcialitat: el consistori tan sols publicava aquelles dades que li interessava publicar.

La tendenciositat: la ideologia latent sota la campanya de govern obert era la de fomentar l'explotació mencantil de les dades publicades i en cap cas la d'aconseguir un gestió transparent dels diners i de la informació de tot, ni la de mantenir una ciutadania informada.

La manipulació: les dades eren tractats i editats de manera dirigida, sense donar la possibilitat a la ciutadania de poder analitzar-los com volgués.

L'obstrucció: no era possible accedir a les dades completes de manera ràpida, eficaç i oberta. El cas més exemplaritzant en aquest sentit és el de la publicació en PDF dels pressupostos municipals, un format tancat on no és possible ANALITZAR les partides pressupostàries.

En definitiva, la política de transparència del govern de Xavier Trias era una transparència doblement opaca ja que afegia una capa addicional, la de la transparència fictícia, en l'accés directe a la informació municipal.

Per l'OCM Barcelona un govern obert vol dir transparència com a base de la participació i en cap cas com a maniobra de màrqueting o com a eina destinada a la rendibilitat empresarial. La base d'una ciutadania activa és que les persones estiguin informades i perquè això passi el primer pas és que el govern sigui veritablement transparent i obri tota la seva informació, especialment la pressupostària, a la ciutadania.

L'OCM Barcelona ha alliberat i publicat en format obert els pressupostos complets de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 2014 per entregar-los a seu legítim propietari, la ciutadania, perquè els analitzi i valori. L'OCM Barcelona considera que el canvi de govern a les Últimes eleccions municipals de maig de 2015 ens donarà l'oportunitat única per transformar radicalment la política de transparència de l'Ajuntament de Barcelona i en aquest nou context polític, volem fer arribar al nou consistori algunes propostes de actuació sobre la política de govern obert.

1. Publicació dels pressupostos municipals complets i en format obert i editable

L'OCM Barcelona considera imprescindible la publicació dels pressupostos municipals complets i en format obert i editable. Per complets i en format obert i editable entenem:

a) Publicació dels pressupostos: proyextados, aprovats, consolidats i l'execució mensual del pressupost de l'any en curs, així com l'execució pressupostària d'anys anteriors.

b) La informació assenyalada en l'apartat a) ha de ser tant del propi Ajuntament de Barcelona com de les empreses municipals (SEC95).

c) Publicació de la informació a nivell de partida pressupostària: és a dir els 5 dígits, arribant així al màxim nivell de detall possible de manera que es puguin identificar els conceptes.

d) Publicació de la memòria d'Inversions reals.

e) Publicació dels pressupostos d'aquest any i dels anys anteriors.

f) Publicació dels pressupostos en un format obert i editable: amb la possibilitat de descarregar-com a mínim en Excel (.xls) i Open Document Format (.odf).

2. La comunicació exhaustiva i comprensible de la gestió municipal

Paral·lelament a la publicació no mediada dels pressupostos complets de l'Ajuntament de Barcelona, el consistori ha de poder explicar de manera exhaustiva i entenedora el cos de la gestió pressupostària municipal amb el doble objectiu d'informar i formar a la ciutadania en el que fa a pressupostos de l'Ajuntament.

En aquest sentit, l'OCM Barcelona considera que el consistori municipal, com a complement de la Proposta 1, ha d'editar i publicar la informació pressupostària en clau comunicativa. Considerem important donar-li visibilitat als tres blocs d'informació bàsics:

a) Gestió pressupostària: informar de manera contextualitzada sobre l'administració econòmica de l'Ajuntament. Per tal d'entendre el gruix de la gestió econòmica municipal, l'OCM Barcelona considera important aportar la informació d'acord a tres grans eixos complementaris:

a1) Pla d'Actuació Municipal: detallar la part pressupostària que abodece a la part política de la gestió municipal. Traçar el curs de la consecució de cadascuna de les partides pressupostària, des de la previsió fins a l'execució i els estudiós de l'ús i avaluació de les mateixes. Incloent imatges, documentació tècnica i tota aquella informació addicional que pugui ser d'interès a la ciutadania per a cada partida pressupostària, tal com ja han començat a fer altres consistoris municipals.

a2) Serveis bàsics: detallar la part pressupostària que l'administració ja té compromesa en els seus municipis, Serveis bàsics, etc. i que no permet marge de maniobra en termes econòmics ni polítics.

a3) Endeutament: detallar la part pressupostària que l'administració ja té compromesa en endeutament i informar sobre els orígines i els termes d'aquest endeutament.

b) Estructura i equipaments: informar de manera detallada dels ens i els béns que conformen l'Ajuntament.

b1) Organització municipal: detall dels organismes, entitats i empreses que conformen l'Ajuntament de Barcelona o dels quals participa. Qui és qui a l'Ajuntament de Barcelona i del seu sector públic.

b2) Patrimonoi municipal: compilació detallada dels béns immobles i béns mobles de l'Ajuntament de Barcelona, i de la seva gestió i usos.

c) Contractació municipal: reunir i publicar en un sol lloc del web tota aquella informació que a la contractació municipal, tant de l'Ajuntament de Barcelona com de les empreses públiques municipals.

c1) Contractes de Serveis.

c2) Borsa de treball: publicació en obert i accés des de la web de l'Ajuntament de totes aquelles ofertes de treball que afecten a l'Ajuntament de Barcelona oa les empreses municipals.

c3) Convenis

c4) Subvencions

3. La construcció d'un sistema de gestió de consultes i queixes a l'Ajuntament obert, transparent i informatiu

El sistema d'atenció en línia al ciutadà que ofereix l'Ajuntament de Barcelona és ineficaç i opac. Actualment, l'Ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania un Servei d'Atenció a Línia tancat on no és possible veure publicades les consultes, les queixes i els suggeriments de la ciutadania, ni les respostes tramitades pel consistori municipal. Tan sols apareixen dades estadístiques mínims i filtrats pel propi ajuntament.

L'OCM Barcelona considera urgent i prioritària la construcció d'un sistema de gestió de consultes i queixes a l'Ajuntament que sigui realment obert i transparent on es faci pública tota la interacció amb l'Ajuntament i en un futur, amb la informació integrada amb l'atenció presencial realitzada a les Oficines d'Atenció al Ciutadà. La finalitat d'aquest sistema no ha de ser tan sols conèixer què vol saber l'ciutadania sobre el seu consistori i què respon l'Ajuntament, sinó construir col·lectivament un node d'informació que pugui prestar servei a la resta de veïns i veïnes de Barcelona.

Sobre este blog

El blog Opinions pretende ser un espacio de reflexión, de opinión y de debate. Una mirada con vocación de reflejar la pluralidad de la sociedad catalana y también con la voluntad de explicar Cataluña al resto de España.

Llegir Opinions en català aquí.

    Autores

Etiquetas
Publicado el
20 de octubre de 2015 - 06:00 h

Descubre nuestras apps

stats