Deliveroo s’encabota que els seus ‘riders’ no són treballadors per compte d’altri, malgrat l’al·luvió de sentències contràries

Rider de Deliveroo.

Deliveroo segueix tretze són tretze. L’empresa Roofoods Spain SL, la filial amb què opera Deliveroo a Espanya, ha perdut dos recursos contenciosos contra sengles resolucions de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) que obligava la firma a donar d’alta els riders (com es coneix els repartidors) pel fet de no considerar-los treballadors per compte d’altri, malgrat les nombroses sentències que ho determinen així.

La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimat les demandes de l’empresa contra sengles resolucions de la Direcció Provincial de Castelló de la TGSS –del 3 de desembre de 2020 i del 13 de gener de 20212– i li ha imposat el pagament de les costes.

En el recurs, la companyia adduïa que no concorre l’obligació d’afiliació, alta i cotització, pel fet de no considerar els riders treballadors per compte d’altri. Es tracta, segons l’empresa, de “col·laboradors”, sense que la Seguretat Social tinga la competència per a “declarar la relació laboral”, argumenta Roofoods Spain SL.

Així doncs, “els riders no estan obligats a complir cap jornada o cap horari de treball, poden connectar-se a diferents plataformes simultàniament si ho decideixen així, igual que poden prestar serveis per a altres clients en qualsevol moment, poden subcontractar la prestació de serveis, tenen plena llibertat per a prestar el servei o no encara que estiguen connectats a l’aplicació i rebutjar o acceptar les comandes, i poden fins i tot després d’haver-lo acceptat, abandonar-lo”, argumenta la representació jurídica de la firma.

La filial de la societat britànica Roofoods LTD sosté que “no es pot fer una alta continuada” en la Seguretat Social, sinó les “altes i baixes corresponents als períodes efectius de prestació de serveis” i acusa la Inspecció de Treball de donar per fet que els riders treballen “tots els dies del mes”.

La TGSS, per contra, considera que els repartidors “sí que reuneixen els requisits necessaris” per a ser considerats treballadors per compte d’altri i al·ludeix a les “ja nombroses” sentències dictades en procediments d’ofici en què Roofoods Spain SL ha sigut part i que han determinat que la relació dels riders amb Deliveroo és de caràcter laboral.

No obstant això, la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV estableix clarament el que nombroses sentències ja han assenyalat: “Estem davant una relació de caràcter laboral en què els treballadors afectats presten els seus serveis per compte d’altri perquè hi concorren els requisits de dependència i alienitat”.

Les dues sentències, que no són fermes i contra les quals es pot fer recurs de cassació davant el Tribunal Suprem o davant la mateixa Sala del TSJ-CV, imposen la condemna en costes a Roofoods Spain SL.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats