L’Ajuntament, un mes a l’espera que el Govern es pronuncie sobre els terrenys de la Marina de València

La Marina de València, amb el port al fons.

Les coses de palau van a poc a poc quan es tracta de la gestió pública. I més si d’aquesta gestió es deriva la cessió de la titularitat d’uns terrenys d’una Administració a una altra, en aquest cas, de terrenys portuaris de la Marina de València.

L’alcalde, Joan Ribó, va remetre l’1 de setembre passat una carta a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, per mitjà de la qual sol·licitava una reunió per a tractar la desafecció dels espais de la Marina que continuen sent de titularitat de l’Autoritat Portuària de València (APV), per a la seua cessió a l’Ajuntament amb l’objectiu de potenciar-ne la gestió i el desenvolupament per a ús de la ciutadania i alhora d’alliberar-lo del pagament de determinades taxes.

En la missiva també se sol·licita l’autorització o la concessió demanial gratuïta dels espais situats en les defenses marítimes i la làmina d’aigua.

Davant el silenci per part del ministeri, es va enviar un recordatori a les oficines ministerials sense que fins ara s’haja donat una resposta, malgrat la necessitat urgent d’articular un nou òrgan gestor per a la Marina de València, pel fet d’estar el Consorci València 2007 en procés de liquidació, després de l’eixida de l’ens de la representació governamental una vegada condonat el deute.

Com va avançar elDiario.es, Ribó va dirigir una primera carta sobre l’assumpte a l’APV, a la qual l’òrgan portuari va contestar més o menys que la decisió excedeix les seues competències i que la sol·licitud s’ha de dirigir directament al Govern.

Amb tot, l’Ajuntament i la Generalitat continuen avançant en el model de gestió una vegada es liquide el Consorci si no hi ha més retards al final d’enguany.

Dilluns es van reunir el president del Consell, Ximo Puig, i l’alcalde Joan Ribó en el Palau de la Generalitat i van acordar la creació d’una nova empresa pública o d’una fundació participada per totes dues administracions en substitució del Consorci i que seria la Generalitat la que donaria cobertura jurídica a la gestió de la làmina d’aigua com un port esportiu autonòmic més.

Actualment, uns 500.000 metres quadrats de la Marina de València els conformen la làmina d’aigua i 500.000 més els diferents espais en superfície. D’aquests, l’Ajuntament ja és el responsable directe d’un 30% dels terrenys que es van desafectar en el seu moment, concretament, de la part dels magatzems, l’estació marítima, les bases de la Copa de l’Amèrica i l’edifici Veles e Vents.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats