La Diputació de València nega una subvenció a Lo Rat Penat per no usar les normes de l'AVL

Imatge de la trobada entre Xavier Rius i representants de Lo Rat Penat

El diputat de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius, ha explicat en persona al president de Lo Rat Penat els motius de la denegació d'una subvenció sol·licitada per l'entitat. Entre els motius destaca el fet que Lo Rat Penat no use les normes de l'AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua) com s'ha indicat des de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació.

La secesionista RACV acepta la autoridad lingüística de la AVL

La secesionista RACV acepta la autoridad lingüística de la AVL

Lo Rat Penat actualment no usa les normes de l'AVL com organisme regulador, com es marca a l'Estatut per a rebre ajudes públiques, ja que nega la unitat de la llengua. Així este incompliment legal ha estat el motiu que la Diputació va argumentar i va remetre en un escrit a l’entitat informant dels motius tècnics d’incompliment dels requisits de les bases pels quals l’entitat es veurà afectada de la pèrdua dels drets de cobrament de la subvenció inicialment aprovada.

Xavier Rius ha indicat als representants de Lo Rat Penat que des de l’Àrea de Cultura que dirigeix s’han configurat unes bases, per primera vegada amb criteris objectius i de lliure concurrència, per a subvencions culturals. Les candidatures a les subvencions han estat valorades pel personal tècnic de la Diputació, ha assenyalat Rius, i en cap moment "s’ha interferit sobre les valoracions de les candidatures a les subvencions, doncs han estat primades per motius estrictament tècnics, en unes bases reguladores que, a més, foren aprovades per unanimitat per tots els grups polítics, sense excepció i sense cap al·legació posterior a la Junta de Govern del mes de maig de 2016".

Els representants de Lo Rat Penat han manifestat no entendre l’allargament del procediment administratiu, a la qual cosa el diputat ha respost amb l’exposició de tot el cronograma de les diferents interpel·lacions a l’expedient, entre les quals hi ha algunes notificacions als interessats que no van ser ateses per absència.

El diputat de Cultura també ha notificat un canvi intern de les delegacions de Presidència del mes de març de 2017 que ha afectat al titular signant de les subvencions, inicialment el president de la Corporació i a partir de març de 2017, el diputat delegat de Cultura, Xavier Rius. El canvi d’aquesta titularitat va ser amb caràcter general per a totes les qüestions de l’Àrea de Cultura, i es van escometre per motius de major operativitat. Així, al mes de desembre de 2016 s’emetia un primer decret signat per Presidència on s’estipulava una subvenció a l’entitat de Lo Rat Penat, però les resolucions posteriors ja foren signades pel titular de Cultura.

Xavier Rius ha emfatitzat, després de l’exposició dels fets, que la demora en la resolució de l’expedient que denuncia Lo Rat Penat "respon únicament i exclusivament a la seua tramitació per part d’Intervenció", i que tant prompte s’ha disposat del document amb la resolució de les al·legacions presentades per part de Lo Rat Penat aquest ha estat remès al Servei de Cultura, sent el mateix diputat l’encarregat de lliurar una còpia per escrit als representants de Lo Rat Penat per al seu coneixement i lliure disposició.

Etiquetas
Publicado el
21 de julio de 2017 - 17:42 h

Descubre nuestras apps

stats