Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Elx anuncia bonificacions d'impostos municipals vinculats a la fiscalitat verda

Imatge del ple de l'Ajuntament d'Elx.

Toni Cuquerella

0

Els partits progressistes d'Elx han aprovat bonificacions per a impostos com l'IBI i el ICIO relacionats amb la fiscalitat verda. La regidora de Gestió Tributària i Financera, Patricia Macià, ha explicat que, de cara al pròxim exercici, es manté la pressió fiscal, però s'aborden baixades d'impostos relacionades amb la fiscalitat verda mitjançant bonificacions.

Aquestes modificacions s'han aprovat amb els vots favorables de PSPV i Compromís i amb l'abstenció de la resta de grups municipals. S'han rebutjat diverses esmenes sobre bonificacions a impostos presentades per VOX i pel PP, aquestes últimes “per no ajustar-se a la llei, ja que les propostes plantejades no estan contemplades en la Llei d'Hisendes Locals, segons ha declarat durant la sessió plenària l'interventor”.

Així s'ha aprovat la modificació de tres taxes municipals, d'un preu públic i de tres impostos. Quant a les taxes, amb la posada en marxa de l'Administració Electrònica, s'elimina la taxa per expedició de documents administratius i només es manté la corresponent als certificats d'empadronament històrics que requerisquen intervenció d'un empleat municipal. També es modifica el preu públic per l'ús d'instal·lacions esportives per al seu gaudi per part de clubs no conveniats amb l'Ajuntament d'Elx.

Quant als impostos es produeixen modificacions en l'Impost de Béns immobles (IBI), en l'Impost de Construccions (ICIO) i modificació de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. L'objectiu és afavorir aqueixa fiscalitat verda mitjançant bonificacions orientades a promoure la generació a Elx de punts de recàrrega elèctrics en places de garatge particulars.

Es tracta de mesures en l'àmbit energètic tendents a eliminar les barreres normatives que impedeixen o dificulten un desplegament accelerat de la mobilitat elèctrica, l'autoconsum o les energies renovables innovadores i, permetent segons la seua exposició de motius, la consecució dels objectius fixats en el marc estratègic d'energia i clima, mobilitzant inversions, i anticipar els beneficis de la transició cap a un model econòmic i social més sostenible. Així, en l'àmbit local i per a contribuir al desplegament dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics, es creen bonificacions en els tributs locals.

Així, s'estableix una bonificació de la quota de l'impost sobre aquells immobles cadastrals (garatges) en els quals s'haja instal·lat punts de recàrrega homologats per a vehicles elèctrics. S'aplicarà una bonificació d'un 50% sobre la quota íntegra de l'Impost sobre béns d'immobles de la plaça del garatge.

Respecte a la rebaixa en l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) proposa una bonificació del 90% per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Etiquetas
stats