Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Quins valencians es beneficiaran de la reforma fiscal anunciada per Ximo Puig

El president Ximo Puig al costat d'Aitana Mas i Héctor Illueca en les Corts.

Miguel Giménez

València —

0

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat dimarts en el debat de política fiscal una reforma fiscal “progressista” que, entre altres mesures, comporta una rebaixa de l’IRPF per a les rendes inferiors a 60.000 euros anuals i de la qual es beneficiaran més d’1,3 milions de valencians, que estalviaran una mitjana de 111 euros per contribuent. Aquesta mesura, que serà ja d’aplicació en la Renda del 2022, pretén, en paraules del cap del Consell, “beneficiar” les famílies amb menys ingressos i “millorar” la redistribució de la riquesa i la progressivitat. En concret, suposarà un estalvi de 149 milions d’euros per a les famílies que la Generalitat Valenciana pot assumir a causa precisament de l’increment en la recaptació per part de les administracions públiques precisament per la inflació. Per contra, no es toca l’impost sobre el patrimoni, pel qual “només tributen el 0,5% de valencians” que tenen un patrimoni superior a mig milió d’euros: “És una reforma fiscal per al 97,4% de la població”.

La reforma fiscal anunciada per Puig busca “corregir” els efectes de la inflació en les classes mitjanes i treballadors, i per fer-ho s’aplicarà per mitjà de tres actuacions. La primera és que s’augmenta el mínim personal i familiar un 10% per a tots els contribuents, el màxim permés, de manera que queda de 5.550 a 6.105 euros per supòsits generals, de 6.700 a 7.370 per als majors de 65 anys, de 8.100 a 8.910 per als majors de 75 anys i de més del 10% en els supòsits de mínims familiars per ascendents, descendents i discapacitat. D’aquesta manera, 33.000 nous contribuents passaran a tindre quota zero en la declaració, que passen a ser-ne 956.000 en tot el territori valencià.

La segona mesura és la reducció de l’IRPF a les rendes inferiors a 60.000 euros, mentre que no afecta les superiors a aquesta quantitat. D’aquesta manera, les rendes de fins a 10.000 euros s’estalviaran 94,5 euros (+21%); les de fins a 20.000, 116,95 euros (+7,28%); les de 30.000 la quantitat de 66,95 euros (+2,23%); i les de fins a 60.000 arribaran a 33,35 euros (+0,37%). Aquesta actualització beneficiaria principalment els contribuents amb rendes mitjanes, que en l’actualitat no poden aplicar cap d’aquestes deduccions, tal com ha assegurat el president.

La tercera suposa l’ampliació de les deduccions i les bonificacions fiscals, així com l’augment de beneficiaris, de manera que s’incrementen totes les deduccions un 10%, com les existents per fills, arrendament d’habitatge, família nombrosa o monoparental, conciliació del treball amb la vida familiar o despeses de guarderia o col·legi per a fills menors de tres anys. Podran acollir-se a aquestes deduccions les rendes individuals de fins a 30.000 euros (fins ara eren 25.000) i conjuntes de fins a 47.000 (abans 40.000). En el cas de les famílies nombroses o monoparental passa de 30.000 a 35.000 euros de renda en la tributació individual i de 50.000 a 58.000 euros en la tributació conjunta.

Alguns casos de valencians que es veuran beneficiats per la reforma fiscal anunciada pel president serien: un jove fadrí menor de 35 anys, que guanya 28.000 euros, i que amortitza 8.000 euros de la hipoteca, s’estalviarà 530,51 euros en la declaració (24,2%); una persona jubilada de més de 76 anys que només té la pensió de 15.000 euros, estalviarà 94,53 euros (48,8%); una parella jove, amb dos fills menuts, que guanya 30.000 i 38.000 euros, s’estalviarà 845,19 euros en la declaració (15,9%); una parella de menors de 35 anys, que paguen 8.000 euros anuals de lloguer, i guanyen 18.000 i 21.000 euros, s’estalviaran 262,38 euros (48,8%); una parella que guanya 48.000 euros, fa declaració conjunta i inverteix 6.000 euros en la reforma del seu habitatge per fer-lo més sostenible s’estalviarà 1.115,38 euros (24,4%); o una família monoparental amb un fill de 4 anys i uns ingressos de 25.000 euros s’estalviarà 224,22 euros (24,1%).

Les rendes mitjanes, principals beneficiades

Dels 149 milions d’euros que suposa l’impacte econòmic de la reforma per a les famílies, més de 101 milions (68,4% del total) van destinats a reduir la factura fiscal dels contribuents que tenen una base liquidable inferior a 30.000 euros anuals. Tal com expliquen des de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, els contribuents amb una renda inferior a 10.000 euros no poden aprofitar plenament la reforma, perquè la majoria ja no pagaven impostos el 2022: “Així i tot, el conjunt d’aquests declarants s’estalvia 6,7 milions d’euros (4,5% del total), aconseguint una reducció d’impostos del 9,3%”.

Els declarants situats entre 10.000 i 20.000 euros redueixen la factura fiscal en 42,7 milions (28,7% del total) i aconsegueixen una reducció percentual del 10,3%. Els contribuents amb rendes situades entre 20.000 i 30.000 euros són els que més s’estalvien en conjunt i arriben 52,4 milions (35,2% del total), amb un estalvi percentual del 6,7%.

“La reforma tampoc s’oblida de les rendes mitjanes, que es beneficien del 31,1% dels 149 milions que suposa la reforma”. Els contribuents que tenen una base liquidable entre 30.000 i 40.000 euros estalviaran més de 33 milions (22,3% del total) i veuran reduïda la seua quota en un 3,9%. Els que se situen en el tram següent, entre 40.000 i 50.000 euros, estalviaran més de 10 milions (7,1% del total), amb una reducció percentual del 2,5% i els situats entre 50.000 i 60.000 euros estalviaran uns 2,5 milions (1,7% del total), i veuran reduïda la seua quota un 0,8%.

Impost sobre el patrimoni

La Generalitat calcula que estan obligats a autoliquidar l’impost sobre el patrimoni uns 27.000 valencians la fortuna dels quals suma 74.000 milions d’euros, amb 50.000 milions de capital immobiliari. El mínim exempt s’ha reduït en els últims anys fins a 500.000 euros i s’ha elevat l’últim tram marginal fins al 3,5%. D’aquesta manera, amb les dades provisionals relatives a l’autoliquidació de l’impost per a l’exercici del 2021, la Generalitat ha registrat uns ingressos reconeguts per import de 187 milions d’euros, una quantitat a què cal sumar 13 milions d’euros corresponents a actuacions de control i inspecció d’exercicis anteriors per part de l’Agència Tributària Valenciana (el 2021 es van recaptar 164 milions d’euros corresponents a l’exercici del 2020).

Des del 2017, la Generalitat Valenciana ha obert un total de 121 expedients per canvi de domicili fiscal o deslocalitzacions fictícies davant la sospita de l’existència de declarants valencians que buscaven eludir el pagament d’impostos per patrimoni i successions amb la seua domiciliació en altres autonomies. D’aquests expedients, la Generalitat ja n’ha tancat 14 amb una regularització de 18,8 milions. 

Etiquetas
stats