Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
El juez Aguirre toma la delantera para excluir a Puigdemont de la amnistía
Ayuso, encantada con la destrucción del Estado de Milei. Por Sáenz de Ugarte
Opinión - Ayuso, anfitriona de la cumbre sociópata. Por Rosa María Artal

Els docents de les Balears recorren el pla de PP i Vox per desmantellar l'escola en català

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha presentat una bateria de recursos contra diverses resolucions que "atempten contra els principis d'igualtat i equitat"

Europa Press

0

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU), que agrupa part dels docents de Balears, ha presentat una bateria de recursos contra el pla pilot de 'lliure elecció de llengua' implantat pel PP i Vox, la convocatòria d'oposicions i el concurs de trasllats, què, segons la seva opinió, són “atacs sitemàtics” als principis d'igualtat i equitat.

En una nota de premsa, el sindicat ha informat que durant les darreres setmanes ha presentat una bateria de recursos contra diferents resolucions que, segons considera, “atempten contra els principis d'igualtat i equitat”. Així, des de SIAU han dit “prou” a resolucions que, segons la seva opinió, “no fan més que discriminar i crear divisió dins dels centres educatius”.

El sindicat ha considerat en primer lloc que ha quedat força evidenciat que el pla pilot de lliure elecció de llengua o de “segregació lingüística”, com ells es refereixen a aquest, “no compta amb el suport de la comunitat educativa”. “És suficient amb comprovar el nombre de centres públics que hauran sol·licitat adherir-s'hi”, ha assenyalat. A més, ha apuntat, el Consell Escolar de Balears (CEIB), màxim òrgan consultiu en matèria d'ensenyament no universitari, com SIAU, ha sol·licitat que es retiri.

“Som conscients que el Pla Pilot vulnera un bon grapat de normatives: la Constitució espanyola, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, la Llei Orgànica de reforma de l'Estatut d'Autonomia, la Llei de Normalització Lingüística, la Llei d'Educació de Balears, el Decret de Mínims, etcètera”, ha detallat el sindicat, assegurant que, per aquest motiu, “es tracta d´una resolució il·legal” que, a més, ha precisat, “ha rebut diversos recursos de reposició i contenciós administratius no resolts ”.

“En el nostre cas, no només hem presentat un recurs demanant que el Pla Pilot es retiri sinó també que se suspengui cautelarment la seva aplicació fins que no s'hagin resolt tots els recursos interposats”, ha destacat, incidint que “ningú amb dos dits de front no pot negar que la llengua catalana i la castellana no estan en igualtat de condicions i, per tant, no queda més remei que reforçar el procés de normalització lingüística respectant els Projectes Lingüístics de Centre (PLC)”.

“Nosaltres no volem que es potenciï un model basat en fomentar la substitució lingüística sinó tot el contrari”, ha aclarit SIAU, considerant a més “del tot evident que aquest pla suposa una clara discriminació econòmica per als centres que no s'hi adhereixin, ja que es els castiga a no rebre més finançament o recursos, encara que tinguin serioses mancances”.

Així doncs, segons el sindicat, l'objectiu d'aquest pla “és contrari als principis d'igualtat i equitat”. I, davant d'això, ha reiterat que “els 60 milions d'euros amb què la Conselleria d'Educació i Universitats vol premiar tots els centres que s'adhereixin al seu Pla Pilot es podrien dedicar, entre d'altres, a contractar més docents” o bé, també, ha conclòs en aquest sentit, “a pagar l'estiu als substituts -que van veure com, en poc temps, desapareixia aquest dret-- i millorar infraestructures”.

Com a segona qüestió, SIAU ha volgut denunciar, i així ho han exposat al recurs presentat, que a la convocatòria d'oposicions d'aquest any es “discrimina” el funcionariat que ha quedat estabilitzat mitjançant concurs extraordinari de mèrits, ja que, segons ha assegurat , no se'ls ha permès presentar-se voluntàriament com a membres de tribunal d'oposicions, encara que en el passat haguessin superat una oposició o fins i tot l'haguessin superat el curs anterior havent de triar quedar-se la plaça per concurs extraordinari de mèrits.

Per tant, segons el sindicat, hi ha docents que no només han superat unes oposicions sinó també un concurs extraordinari de mèrits, és a dir, dos processos selectius diferents, i no s'han pogut presentar voluntàriament com a vocal dels tribunals d'oposicions. En canvi, i “per surrealista que sembli”, alguns dels estabilitzats que no han pogut ni volgut presentar-se voluntàriament per ser vocal de tribunal, han estat “forçosament” seleccionats per ser-ne membre.

“Un sense sentit que s'afegeix una vegada més, molts altres als quals tan acostumats ens tenen”, ha recriminat SIAU, tot tenint “molt present que ni a l'Estatut bàsic de l'empleat públic ni a la Constitució espanyola es permet discriminar funcionariat de carrera segons quina hagi estat la via d'accés emprada”.

D'altra banda, el sindicat ha demanat no oblidar que hi ha docents que antigament van passar a adquirir la condició de funcionari de carrera sense passar ni per unes oposicions ni per un concurs extraordinari de mèrits –casuística no contemplada–.

En conclusió, el sindicat ha considerat que una vegada més cal recordar que als poders públics correspon promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectives; eliminar els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, cultural i social. “La discriminació entre els docents no és factible”, segons SIAU, que ha precisat que així s'indica a l'article 14 i) de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, quan s'afirma que “el funcionariat gaudeix del dret individual a no ser discriminat” .

A continuació, com a tercer punt i en relació al concurs general de trasllats, el sindicat ha volgut fer públic que ha fet una sèrie d'al·legacions al “Ministeri d'Educació”, entre les quals, que es pugui concursar cada any sense necessitat de romandre'n dos cursos seguits, com a mínim, a la mateixa destinació. Igualment, ha advertit de la necessitat de flexibilitzar les permutes, ja que avui dia estan “excessivament limitades”, segons la seva opinió.

Per acabar, als representants polítics els han exigit que “deixin d´atacar els principis d´igualtat i equitat”. “Tots hem de tenir les mateixes oportunitats i que les minories se sentin respectades i justament representades”, ha dit SIAU.

Etiquetas
stats