Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
Aznar llama a una “movilización” permanente contra el Gobierno
Los partidos franceses se lanzan a una campaña contra el ascenso de la extrema derecha
Opinión - Cuando Feijóo dice 'nunca' quiere decir 'de momento'. Por Esther Palomera

CV Opinión cintillo

Contrareforma per via d’urgència

1

PP-Vox han iniciat una contrareforma, amb 5 proposicions de llei, per via d’urgència i totes a la vegada, per modificar radicalment 6 lleis vigents.

Em centraré ara en la proposició de llei de la Corporació Audiovisual, que suposarà la despararició de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i d’À Punt. Tornant a models ja superats.

L’oportunitat d’aquesta nova llei és Injustificable, ni com està redactada, ni la seua urgència, ni la seua tramitació.

Ha existit una total falta de participació, tant de la societat valenciana com dels òrgans estatutaris valencians. No s’han demanat informes al Consell de l’Audiovisual, ni al Consell Valencià de Cultura, ni a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per exemple. Fan trampa tramitant una proposició de llei i no un projecte de llei, obvien així els passos habituals amb observacions del Consell Jurídic Consultiu, el Comité Econòmic i Social, etc.  Tampoc han atés els procediments establits en la Llei de participació i foment de l’associacionisme i la Llei de transparència i bon govern, ambdues vigents. No s’ha permés ni la consulta prèvia en el portal https://gvaparticipa.gva.es/

Han passat de l’actual Corporació Valenciana de Comunicació Audiovisual (CVMC), i els seus òrgans com el Consell Rector, la direcció general, el Consell de la Ciutadania, el Consell d’Informatius, o el Comité d’Empresa.

Les preses no són bones conselleres i menys quan s’ajunten amb el “tancredisme”. Han fet com els mals estudiants, després de 10 mesos des de la constitució de les Corts, no fer res i esperar a última hora per intentar aprovar l’examen; però no han estudiat bé la matèria, ni han deixat que els experts els assessoren.

La participació ha estat limitada a les compareixences, de 5 minuts, d’un grup reduït de persones expertes (entre les quals em trobe). Practiquen l’adamisme, en perjudici dels recursos públics que malbaraten. Menyspreen tota la feina feta per un ample ventall de persones: treballadores, representants en el Consell de la Ciutadania, Consell Rector, incloent-hi les nomenades pel PP. Tiren per la borda importants recursos i inversions realitzades. Fan taula rasa de tot el que s’ha fet els darrers anys, refent el servei públic de comunicació, després de la salvatge tancada unilateral de la RTVV, a càrrec d’un govern del PP. Sembla que no aprenen. Continuen dilapidant els recursos públics; per cert, encara estarem pagant durant anys el deute que van deixar per la seua mala gestió, quan no per la corrupció. Més de mil tres-cents milions de deute de la RTVV.

La CVMC i À Punt han fet un gran treball, millorable en molts aspectes; però són un bon punt de partida per avaluar el què està funcionant bé i com és possible millorar.

El preàmbul de la Llei vigent, que ara pretenen derogar, diu: “Amb caràcter previ a l’elaboració d’aquest text legal s’ha desenvolupat una intensa activitat d’escolta i diàleg amb experts i sectors directament afectats ( ...) ha incorporat també nombroses esmenes de participació ciutadana”.

Han presentat una Llei raquítica i amb falta de molta concreció, deixant en l’aire molts aspectes, amb greus defectes de previsió o perilloses llacunes.

Han imposat un procediment d’urgència, atrevint-se a dir, de manera demagògica,  que pretenen “reduir la hipertròfia legislativa” contemplada en la llei vigent. Obvien moltes coses, incloent-hi l’Estatut d’Autonomia i els seus òrgans, fins i tot el marc normatiu de la Llei General de l’Audiovisual Espanyola.

Algunes mostres d’allò que volen fer:

· Ataquen al valencià, amagant el que diu el nostre Estatut d’Autonomia, article 5: “la Generalitat -i, per extensió, el seu sector públic instrumental, atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.

· Proposen un article 2 sobre els principis del servei públic, raquític i feble, enfront de l’actual article 5, que estableix els Principis que cal observar en la prestació del servei públic. Obliden així (o censuren) aspectes cabdals. Com a mostra un botó: ha desaparegut “Promoure la cohesió territorial i la diversitat lingüística mitjançant la difusió en valencià, que serà la llengua vehicular dels mitjans públics que depenguen de Generalitat Valenciana”

· Realitzen una nefasta redacció. Un grandiloqüent article 3, dedicat a la cooperació, total per forçar un apartat on entre la FVMP, que es podria arreplegar en qualsevol altre apartat. Això sí, deixen de banda altres importants possibilitats. Com si tornarem a l’autarquia, es neguen a entendre que en un món global és important aconseguir sinergies amb altres mitjans de comunicació, especialment la signatura de convenis i col·laboracions amb altres serveis  públics, que emeten continguts en la llengua comuna valencià-català. Tampoc ni una paraula sobre el foment de la reciprocitat entre les emissions de Catalunya, Illes Balears i Comunitat Valenciana i estudiar les possibilitats de compartir també amb Andorra i el sud de França, la qual cosa ajudaria a aconseguir una major competitivitat per a les nostres productores i professionals audiovisuals, aplegant a una audiència de més de 16 milions de persones. Silencien el model incipient de Bon Dia TV https://www.bondiatv.org/  realitzat entre À punt, IB3 i TV3, que s’hauria de continuar impulsant. Cal dir que els convenis de coproducció amb el nostre entorn lingüístics, han estat exitosos, així com les vies de col·laboració amb La FORTA https://www.forta.es/.

· Plantegen una Corporació dependent de la Presidència de la Generalitat, la qual cosa va en contra d’un servei públic de qualitat i independent, tornant a posicions de la manipulació patida en Canal 9. I així es carreguen l’actual article 7 de la llei vigent.

· Volen suprimir els organismes de control com el Consell de la Ciutadania, el Consell d’Informatius, i la composició plural del Consell Rector. Tots junts són, fins ara, una garantia per a la qualitat del servei i la seua independència del govern.

· Volen reduir el Consell d’Administració a només 7 persones, totes elles elegides per les Corts, reduint així la pluralitat. Per contra, seria més adient un model més plural,  conformat per 9 persones, de les quals 5 serien elegides per les Corts i les altres 4, cadascuna a proposta del Consell de la Ciutadania, Consell de l’Audiovisual, pels Treballadors i treballadores de la Corporació i per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

· Les persones triades per les Corts és bo que siguen elegides per majoria qualificada de tres cinquenes; però donat el clima de crispació, si no existira acord, no potser que quede bloquejat. Tampoc ens sembla bé la solució de l’elecció per majoria simple en segona votació. En canvi proposem i defensem una elecció amb vot ponderat. Cada diputat o diputada podrà votar fins a un 60% màxim dels candidats proposats, la qual cosa garanteix que tant les majories com les minories estaran representades. Així 3 serien avalats per la majoria i dos per les minories.

· Passen de puntetes i quasi, quasi obvien, el dret constitucional d’accés dels grups socials i polítics als mitjans de comunicació (20.3). https://bit.ly/Dret-Acc%C3%A9s-MCS-Asignatura-pendent Especialment pel que fa als grups socials. Quina poca concreció!.

Des del Consell de la Ciutadania i des d’ACICOM, hem treballat de valent per fer realitat aquest dret constitucional i per situar a la CVMC liderant un model inexistent encara en Espanya, després de 45 anys de Constitució. Després de crear una Comissió Mixta per al tema, l’aprovació d’un esborrany pel Consell Rector i amb les aportacions d’ACICOM, que han implicat a un ample ventall d’entitats i experts, hem utilitzat el Dret d’Audiència per forçar un procés de consulta i participació en el Portal GVA Participa https://gvaparticipa.gva.es/legislation/processes/249/proposals?filter=winners&page=1

· Han oblidat totalment fer qualsevol referència a l’Alfabetització Mediàtica i Informacional (AMI), arreplegada en la Llei General de l’Audiovisual i en les Directives Europees. De rabiosa actualitat i imprescindible front a les faules, “fakenews”, etc. en la societat actual. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8603842&orden=0&info=link

· La disposició derogatòria única és una bestiesa. Volen derogar totalment la Llei actual; ignoren que està en marxa la CVMC. No han previst reaprofitar les coses i el seu funcionament actual i volen partir de 0. En vegada d’això caldria facultar al nou Consell d'Administració per anar revisant disposicions, reglaments i instruccions que desenvolupen la llei. Què passarà amb els treballadors i treballadores? Volen prescindir de tots els codis d’autoregulació? El Llibre d’Estil queda derogat? Els contractes vigents també?

Vergonya cavallers, vergonya!

El que haurien de fer és retirar la seua proposició de Llei. Si volen plantegen una reforma de la Llei actual, però amb un procés participatiu, incloent-hi la implicació de tota la societat i dels òrgans estatutaris.

*Documentació:

- Proposició de llei del PP-Vox: https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/initiative/doc/Pplaudiovisual.pdf

- Llei vigent: https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=005370/2016

- Compareixença realitzada el dia 3-5-2024 https://www.youtube.com/watch?v=_lzjVyVNlYc

Etiquetas
stats