Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

València obligarà a instal·lar aparcaments per a bicis i patinets en edificis privats d’habitatges, oficines, comercials i industrials

L'aparcament subterrani de Ciutat de Bruges, a València.

Les noves edificacions hauran d’incorporar una reserva mínima de places d’aparcament per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) com ara patinets elèctrics. Així ho va aprovar dilluns la Comissió Informativa de Desenvolupament i Renovació Urbana de l’Ajuntament de València, després de superar el termini d’exposició pública sense que hi haja hagut al·legacions en contra.

D’aquesta manera, la modificació dels articles de les normes urbanístiques del pla general d’ordenació urbana (PGOU) que regulen la dotació mínima d’aparcaments segons el seu ús s’aprovarà de manera definitiva en el pròxim ple municipal.

L’objecte d’aquestes modificacions és avançar en les polítiques municipals en matèria de mobilitat, reduint la dotació d’aparcament mínima exigida per als usos terciari i industrial. A més, es flexibilitzarà per a l’ús residencial davant situacions d’impossibilitat o dificultat per a complir la reserva mínima.

“És una notícia molt ben acollida pel sector econòmic local, que permetrà agilitar molts expedients, que al seu torn es materialitzarà en la rehabilitació de molts edificis i molts solars es podran desenvolupar”, va afirmar la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez.

A tall de resum, sobre la dotació mínima de places d’aparcament en ús residencial, es mantindrà la reserva mínima en una plaça de cotxe i una altra de bicicleta per a cada habitatge.

En usos industrials o de magatzem, s’establirà un mínim de places per a turismes segons la grandària dels locals, i s’exigirà el mateix nombre d’aparcaments per a bicicletes que per a turismes.

En ús hoteler, d’oficines i usos recreatius, no s’exigirà una reserva mínima de places per a turismes. Només s’exigirà un mínim de places per a bicicletes o VMP, segons el nombre d’habitacions, o de metres quadrats en el cas d’oficines i usos recreatius.

En alguns casos, es podrà reduir aquesta dotació mínima de places d’aparcament de turismes, o fins i tot eliminar-la si s’acrediten una sèrie de factors. D’aquesta manera es tenen en compte situacions en què tècnicament o funcionalment puga resultar inviable construir l’aparcament.

“Amb aquesta modificació avancem en el foment de la mobilitat sostenible i activa, millorant per tant la qualitat ambiental de la nostra ciutat. Es facilita a més la rehabilitació i la renovació d’edificis existents en què no podia ser viable la construcció obligatòria d’aparcaments, com és el cas de Ciutat Vella”, va insistir.

Modificacions del PGOU

La comissió també va aprovar sotmetre a informació pública diverses modificacions del PGOU que permeten incorporar diferents elements al Catàleg de Béns Protegits, posant en valor i ajudant a conservar el patrimoni dels barris.

Els panells ceràmics decoratius de l’edifici d’habitatges del carrer de Russafa, 53, obtenen la protecció com a Bé de Rellevància Local (BRL). Aquests panells, del 1913, de més de dos metres d’alçària cadascun, tenen un valor especial per al barri de Russafa i són un referent de la ceràmica modernista de la ciutat.

També s’inclou en el catàleg el Forn de Calç, pròxim a la Creu Coberta. Es tracta d’una peça del patrimoni industrial de la ciutat. Aquest forn de calç és l’únic que es conserva actualment a la ciutat, i roman dreçada la part del mur i els dos contraforts.

Un altre dels temes tractats és la modificació del PGOU per a incloure com a zona protegida els habitatges del barri obrer Ramón de Castro, al barri de Patraix, construïts per a acollir-hi els habitatges d’obrers que van vindre a la ciutat al final del segle xix. Amb aquesta modificació s’actualitza la qualificació del sòl a residencial, els deixa definitivament dins d’ordenació i en garanteix la conservació.

Finalment es va emetre un informe favorable a la reordenació dels terrenys del Molí de la Torre, i incorporació de les fitxes de protecció del Molí Arrosser de la Torre i del Molí de la Pala en el Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits, que inclourà a més els fumerals que hi ha en cadascun d’aquests edificis.

Etiquetas
stats