Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

El nou pla del Cabanyal planteja remodelar el Passeig Marítim per fer-lo més verd i més per als vianants

Imatge virtual del Pla del Cabanyal amb el passeig marítim de fons

Carlos Navarro Castelló

València —

0

“El Passeig Marítim és una de les fites en l’urbanisme de València. És un espai de gaudi per a la ciutadania i els visitants. Revisar-lo permetria actualitzar-ne el disseny a les necessitats actuals, repensant per exemple la barrera que suposen entre la ciutat i la platja els vials actuals, difuminant la transició entre el passeig i l’arena, o aplicant possibles idees noves per a aprofitar la gran franja d’arena que hi ha fins a la mar.”

Així s’ha pronunciat el regidor d’Urbanisme, Vicent Sarrià, sobre la possibilitat de remodelar el Passeig Marítim de València, tal com preveu el nou Pla Especial del Cabanyal.

El Passeig Marítim de València, dissenyat pels arquitectes Miguel Colomina i Juan Luis Piñón, es va desenvolupar per mitjà del Pla Especial de l’Ordenació del Passeig Marítim que es va aprovar definitivament per acord plenari de l’Ajuntament de València de data 13 de novembre de 1990.

Des de llavors, la ciutat ha canviat significativament, situació que no ha passat inadvertida per als arquitectes Luis Casado i Gerardo Roger, redactors del nou PAC, que entre altres qüestions, preveu el desenvolupament de quasi 1.000 nous habitatges públics, un hotel de 15 plantes i un augment significatiu de les dotacions i les zones verdes.

Així, a més de planificar el futur del desenvolupament del barri, el PAC proposa també una remodelació de tot el Passeig Marítim, des de la Marina de València fins a la Patacona, per a adaptar-lo als temps actuals.

Entre altres coses, Casado i Roger destaquen en el PAC que “es pot observar una priorització del transport privat, que es reflecteix en la gran quantitat d’espai dedicat a viaris i aparcaments”.

Amb tot “el que és cert és l’extraordinari èxit urbà del Passeig Marítim que es reflecteix en l’ús intensiu que en fan la totalitat dels habitants de la ciutat de València”.

Els redactors consideren que “el reconeixement d’aquest ús intensiu, així com la barrera que suposa l’actual traçat per a la connexió del barri amb la mar, és el que impulsa a proposar des del PAC una reconsideració del Passeig Marítim”.

En aquest sentit, el document estableix diverses propostes. En primer lloc, “calmar el trànsit, per a la qual cosa es proposa que una part del carrer de Pavia es convertisca en carrer de coexistència per facilitar l’accés rodat dels residents”.

En segon, “reduir la secció viària dedicada a aparcaments en superfície, per a la qual cosa es proposa un aparcament per a residents subterrani sota la calçada (pot servir de referència la solució adoptada en el Passeig Marítim de Gandia)”.

A més, proposa la “prolongació de les ‘senderes per als vianants’ de connexió del barri amb la mar i que constitueixen un dels objectius principals del PAC”.

Al capdavall, es recomana “el redisseny del mateix Passeig Marítim” atés que “tenint en compte el temps transcorregut des que es va construir, se’n pot observar una certa obsolescència, tant de caràcter funcional, formal i morfològic”.

Per aquest motiu, “es proposa des del PAC que es redacte un nou projecte molt més funcional i sostenible, amb més implantació d’espais verds arbrats, que amortisquen l’efecte ‘illa de calor’”.

Etiquetas
stats