eldiario.es

9

El Govern recorre al Constitucional la llei valenciana que evita els talls de llum en llars pobres

El Consell de Ministres també insta el president Mariano Rajoy a presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei de la Funció Social de l'Habitatge que evita l'especulació immobiliària i demana la suspensió de l'aplicació d'ambdues

El Gobierno aumenta la protección de los ciudadanos que contraten viajes combinados

Membres del Govern. EFE

El Consell de Ministres ha aprovat un acord pel qual se sol·licita al president del Govern la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat en relació amb l'article 3 de la llei valenciana de Pobresa Energètica i 14 de la llei valenciana per la Funció Social de l'Habitatge. En el moment en què es presente el recurs l'aplicació d'ambdues normatives se suspendrà fins que l'alt tribunal falle.

L'article 3 de la llei valenciana de Pobresa Energètica regula la declaració d'una llar en situació de vulnerabilitat social, en aquest cas obliga les empreses comercialitzadores a iniciar un procediment previ al tall de subministrament.

L'article recorregut dóna la competència al Govern valencià per a declarar les llars vulnerables a proposta de l'alcalde i amb un informe dels serveis socials. La norma també obliga a l'empresa comercialitzadora que vulga tallar el subministrament per raons d'impagament "a comunicar aquesta circumstància als serveis socials municipals perquè estudien la situació de la llar en risc de situació de pobresa energètica, de manera prèvia al fet que s'efectue algun tipus de restricció o tall en el subministrament".

El recurs que presentarà el Govern del PP s'empara en la sentència del Tribunal Constitucional 62/2016 que conclou que "la preferència de la competència estatal en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica i les bases del règim miner i energètic reserven a l'Estat la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica i les bases del règim miner i energètic, respectivament".

Segons les mateixes fonts, "la llei autonòmica, en l'article 3, estableix un procediment que contradiu els terminis previstos en la normativa estatal per al tall de subministrament". A més, apunten, "incideix sobre el règim econòmic del sistema energètic en mantenir el subministrament sense retribució del subministrador, i regula els terminis d'aplicació, les comunicacions a realitzar abans del tall de subministrament, els consumidors als quals no se'ls podrà tallar el subministrament, etcètera, en termes diferents als establits per la normativa estatal bàsica en matèria d'energia (electricitat i gas), i no així en relació amb el subministrament d'aigua, que no es veu afectat per la impugnació", ha explicat el Govern en un comunicat.

Per a evitar l'especulació immobiliària

Però no ha sigut l'única norma que recorrerà al Tribunal Constitucional i que paralitzarà la seua aplicació. En el mateix Consell de Ministres s'ha aprovat la presentació d'un altre recurs a la llei valenciana per la Funció Social de l'Habitatge.

L'acord sol·licita del president del Govern la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat en relació amb els articles 5.3 (lletra b); 6.1; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relació exclusivament amb el subministrament de gas i electricitat, (apartats 1, 3 i 5); 30; 31; 33 (apartat 2 i apartat 3, lletres b i g); Annex I i Annex II, de la Llei valenciana del 3 de febrer de 2017 per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana.

Aquesta llei té per objecte regular el dret a gaudi d'un habitatge assequible, digne i adequat en el territori de la Comunitat Valenciana. De fet, alguns d'aquests articles donen a la Generalitat la possibilitat de fixar condicions als arrendadors i propietaris perquè eviten l'especulació immobiliària. El Govern valencià entén que es considera un ús antisocial de l'habitatge les cases que "estiguen deshabitades de forma permanent i injustificada".

L'Executiu de Mariano Rajoy també considera inconstitucional un article com el 16 que defineix els "grans posseïdors d'habitatges", per als qui exigeixen requisits a fi d'evitar l'especulació en l'habitatge. "Es consideren grans posseïdors d'habitatges aquelles persones físiques o jurídiques que, tot destinant la seua activitat a la construcció, promoció, intermediació o finançament de la construcció o de la compra d'habitatge, disposen de més de 10 habitatges en règim de propietat, lloguer, usdefruit o altres modalitats", indica la norma. Aquests grans propietaris han d'informar a la Generalitat semestralment si tenen els habitatges deshabitats.

Però en el Consell de Ministres assegura que aquests articles "envaeixen les competències estatals en matèria de règim del dret de propietat (art. 149.1.1ª de la Constitució Espanyola, en relació amb l'art. 33 de la Constitució), de legislació processal i civil (149.1.6ª i 8ª de la Constitució), "bases de l'ordenació de crèdit, banca i assegurances" i "bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica" (articles 149.1.11ª i 13ª de la Constitució, respectivament)".

Comentar

Enviar comentario

Comentar

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha