eldiario.es

9

Quatre Carreres, districte de València amb més accidents ciclistes, i Extramurs, amb més atropellaments a vianants

El pla de seguretat viària aprovat per l’Ajuntament revela que la Gran Via de Ferran el Catòlic és la més perillosa els vianants, seguida de Primat Reig i Blasco Ibáñez.

El pla preveu mesures per a millorar la seguretat, com la implantació de grans itineraris per als vianants o, en el cas de les bicis, millorar la visibilitat en interseccions.

Ciclista en el nuevo tramo de carril bici de la plaza de Manuel Sanchis Guarner

Ciclista en el nou tram de carril bici de la plaça de Manuel Sanchis Guarner

L’Ajuntament de València ha aprovat el Pla de Seguretat Viària, que estableix estratègies a curt, mitjà i llarg termini per a aplicar-lo durant els pròxims cinc anys.

El text ha tirat avant amb els vots favorables dels representants del Govern de la Nau, i pretén la implantació de tot un seguit de mesures per a aconseguir una ciutat més amable, accessible i sense accidents.

Així, revela multitud de dades interessants sobre els accidents a la ciutat de València, sobre els quals s’elabora una estratègia d’actuació amb l’objectiu de reduir-los al màxim.

Segons es desprén de l’informe, la sinistralitat urbana de la ciutat de València mostra una tendència ascendent en els últims anys, en què s’han registrat un total de 44.047 accidents entre els anys 2012 i juny del 2017. S’esperen per al 2017 uns 8.463 accidents, una xifra lleugerament inferior respecte del 2016, en què se’n van registrar 8.557. D’aquesta manera, l’any 2012 es registraven una mitjana de 21 accidents per dia. L’any 2016 la mitjana s’ha incrementat fins als 24 accidents per dia.

Pel que fa als accidents sense víctimes, amb víctimes i al nombre de ferits registrats, s’observa la mateixa tendència ascendent any rere any.

Les dades globals d’accidentalitat dels primers semestres dels anys corresponents al període del 2012 al 2017, indiquen que l’accidentalitat en el primer semestre de l’any 2017 registra els valors més alts d’accidents sense víctimes, però, per contra, registra els valors més baixos d’accidents amb víctimes i mortals, així com també nombre de ferits lleus, greus i víctimes mortals.

A més, descendeix el nombre d’accidents amb delictes implicats respecte de l’any 2015, i se’n registren 326 el 2016. A data del primer semestre de 2017 s’han registrat 164 accidents amb delicte.

El nombre més elevat de ferits greus i víctimes mortals en accidents es produeix per superar la taxa màxima permesa d’alcohol, i s’han registrat 41 ferits greus i 3 víctimes mortals.

Quant a la tipologia, dels 44.047 accidents, el 30,1% es deuen a envestides i el 25% són per col·lisions per darrere. S’ha incrementat aquest tipus de sinistre en un 19,2% el 2016 respecte del 2015.

Els accidents per atropellament disminueixen el 2016 a 484 respecte del 2015, no obstant això, al primer semestre del 2017 ja s’han identificat 252 accidents d’aquest tipus.

Els 2.372 accidents amb víctimes i els 39 accidents mortals per atropellament comptabilitzen 268 ferits greus i 39 víctimes mortals, i registren el nombre més gran de morts de les tipologies de sinistres.

El 36,3% dels ferits greus s’han registrat en accidents per envestides i el 28,3% en atropellaments.

En el període 2012-2017 (primer semestre) es van registrar 2.596 accidents amb vianants implicats, en què l’atropellament és el tipus d’accident que es repeteix més i constitueix un 94,4% dels accidents registrats.

Els atropellaments es registren la major part en els districtes de Ciutat Vella, l’Eixample i Extramurs, i destaca aquest últim amb un 10,7% del total d’atropellaments analitzats amb SIG.

En concret, destaquen les grans avingudes com per exemple Ferran el Catòlic amb 50 atropellaments, Primat Reig amb 40, Blasco Ibáñez amb 33, Doctor Peset Aleixandre i la Gran Via del Marqués del Túria amb 26, Peris i Valero amb 24 i l’Avinguda del Port i Pérez Galdós amb 22. També cal destacar els 12 atropellaments esdevinguts a la plaça de l’Ajuntament.

Pel que fa als ciclistes implicats, en el mateix període es van registrar 1.733 accidents, en què l’envestida i l’atropellament per part de vehicles motoritzats és el tipus d’accident que es repeteix més en un 63,9% dels accidents registrats. El districte de Quatre Carreres és el que més accidents amb ciclistes registra, al voltant de 100.

D’altra banda, amb motoristes es registren 6.124 accidents; el tipus d’accident més freqüent és l’envestida i la col·lisió per darrere per part d’altres vehicles motoritzats, que suposen un 57,4% dels accidents.

Extramurs, l’Eixample i el Pla del Real són els districtes en què un nombre més alt de motocicletes o ciclomotors estan implicats en els accidents, amb més de 400 accidents.

Les interseccions en què es registra un nombre d’accidents més alt són els encreuaments de les avingudes Germans Machado amb Joan XXIII i Llevant UD, amb 242 accidents; a la plaça de Saragossa, on conflueixen el passeig de l’Albereda i l’avinguda d’Aragó amb 217 accidents; l’encreuament de l’avinguda Pius XII amb l’avinguda de Campanar, al costat d’El Corte Inglés de Nou Centre amb 199 accidents registrats; l’avinguda del Cid amb l’avinguda de les Tres Creus i el carrer del Nou d’Octubre amb 181 accidents; i l’avinguda de Blasco Ibáñez amb l’avinguda del Cardenal Benlloch i el carrer del Clarià, que registra un total de 161 accidents.

Mesures per a frenar la sinistralitat

Les polítiques actuals de l’Ajuntament de València en matèria de seguretat viària van encaminades a l’augment de la seguretat viària del vianant com a col·lectiu vulnerable.

Entre les actuacions més importants recollides en el Pla de Mobilitat Urbà Sostenible de València del 2013, amb les quals s’alinea el Pla de Seguretat Viària, hi ha l’expansió de les zones per als vianants al centre de la ciutat i la conversió en zona de vianants de carrers estratègics.

Per fer-ho, es preveu la implantació de grans itineraris per als vianants, resituar passos de vianants, millorar les condicions de visibilitat en cruïlles, canalitzar el flux de vianants cap als passos senyalitzats impedint l’encreuament per zones no regulades, millorar la il·luminació dels passos de vianants per a donar més visibilitat dels vianants als conductors i fer proves pilot de passos per als vianants intel·ligents.

Pel que fa a mesures per a reduir l’accidentalitat ciclista, està previst actualitzar en l’Ordenança de Mobilitat de la ciutat de València, la definició de les diferents tipologies d’itineraris ciclistes i la regulació de circulació de tots els usuaris en cadascun.

A més, entre altres actuacions, es pretén millorar la visibilitat en interseccions d’itineraris ciclistes amb carrils de circulació de vehicles de motor, millorar la visibilitat en encreuaments d’itineraris ciclistes amb itineraris per als vianants, reduir el risc de ciclistes en calçada en absència total o parcial de carrils bici o vies senyalitzades, reforçar la senyalització en interseccions no regulades, revisar les fases semafòriques en interseccions regulades i avaluar l’estat de conservació dels itineraris ciclistes existents amb una periodicitat de 5 anys.

Comentar

Enviar comentario

Comentar

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha