L'Estat duplica en dos anys el deute que posseeix de la Generalitat

L'Estat duplica en dos anys el deute que posseeix de la Generalitat

EFE

L'Estat ha duplicat en dos anys el deute que posseeix de la Generalitat, ja que al tancament de 2013 era titular de 21.725.000 euros, mentre que a l'acabar 2015 ja era forquilla de deute català per valor de 43.343.000, pràcticament el doble.

Segons dades del Banc d'Espanya consultades per Efe, l'adhesió de la Generalitat al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i a altres mecanismes de provisió de liquiditat habilitats per l'Estat, com el pla de pagament a proveïdors, ha fet que l'Estat ja tingui a les mans el 59,97% del deute de la Generalitat, que sumava el 2015 un total de 72.274.000 d'euros.

Davant la impossibilitat de poder acudir als mercats financers per captar finançament, la Generalitat ha recorregut any rere any al FLA, i això ha fet que l'Estat reforcés la seva posició de principal creditor de la Generalitat.

Així, el 2012, l'any que es va posar en marxa el FLA, l'Estat era posseïdor d'un total de 8.685.000 d'euros de deute de la Generalitat, l'16,58% del total del passiu de l'administració catalana, que era llavors de 52.354.000.

A l'any següent, l'Estat ja va passar a controlar el 37,34% del deute català, això és, 21.725.000 d'un total de 58.179.000 que conformaven llavors el passiu de la Generalitat.

Al tancament de 2014, l'Estat ja tenia a les mans un total de 31.818.000 d'euros d'un total de 64.466.000 del deute total, el que suposava un percentatge del 49,35%.

I el 2015, l'Estat ha tornat a incrementar el seu pes com a creditor principal i ja acapara el 59,97% del deute català, és a dir, 43.343.000 d'un total de 72.274.000 d'euros.

Quant a la resta del deute de la Generalitat, un total de 6.986.000 corresponen a deute en circulació; 11.469.000 a préstecs, tant a curt com a llarg termini, d'institucions financeres nacionals; altres 6.505.000 a préstecs d'institucions financeres internacionals i altres 3.971.000 a altres figures relacionades amb finançament públic-privat de projectes.

Aquestes són dades corresponents al tancament de 2015, les últimes dades disponibles del Banc d'Espanya.

Encara que Catalunya és la comunitat autònoma que acumula de llarg més volum de deute, la més endeutada en proporció al seu PIB és la Comunitat Valenciana (41,3%), a la qual segueixen Castella-la Manxa (35,5%) i Catalunya (35,3%).

El passat 8 de març la Generalitat va demanar prestats un total de 7.520 milions d'euros a compte de l'edició d'enguany del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), de manera que l'Estat tornarà a reforçar notablement en 2016 el seu paper de principal creditor de la Generalitat.

Dels 7.520 milions sol·licitats per la Generalitat, un total de 639 milions es destinaran a cobrir l'objectiu de dèficit fixat per l'Estat per a les autonomies, que és d'un 0,3% per a les autonomies.

Els 6.881.000 restants serviran per cobrir els venciments dels valors emesos, préstecs nacionals a llarg termini i préstecs internacionals, així com per fer front al retorn de les liquidacions negatives del model de finançament o bé per finançar préstecs associats als propis mecanismes de liquiditat activats pel ministeri d'Hisenda des de 2012, com el FLA o el Pla de Pagament a Proveïdors.

Els problemes de la Generalitat per refinançar el seu deute a curt termini i convertir-la en deute a llarg termini, un tràmit per al qual necessita l'autorització del Govern, han fet que les agències de qualificació creditícia estiguin molt pendents del deute de la Generalitat.

De fet, el problema amb el deute a curt ha dut a Standard & Poor 's (S&P) a degradar un esglaó més la qualificació creditícia de Catalunya, ja considerada bo porqueria, en passar-la d'un BB- a un B+, quatre graons per sota de el que es considera una inversió satisfactòria.

En qualsevol cas, el Govern ha garantit que atendrà els venciments a curt termini de Catalunya, encara que està per veure quina solució es dóna a aquest problema.

L'agència Fitch assegurava en una nota difosa el passat 18 de març que el Govern espanyol podria estar "considerant una extensió" del seu programa de provisió de liquiditat per a les autonomies -el Fons de Liquiditat Autonòmic- per a "incloure el deute a curt termini".

Etiquetas
Publicado el
26 de marzo de 2016 - 21:35 h

Descubre nuestras apps

stats