Catalunya Blogs y opinión

Sobre este blog

El blog Opinions pretende ser un espacio de reflexión, de opinión y de debate. Una mirada con vocación de reflejar la pluralidad de la sociedad catalana y también con la voluntad de explicar Cataluña al resto de España.

Llegir Opinions en català aquí.

Un alcalde socialista, al servei del capital?

Cala del Golfet

El Golfet és una de les cales més verges que queden a Calella de Palafrugell i s'hi està construint un xalet a primera línia de mar. L'origen del problema urbanístic que té plantejat l'Ajuntament de Palafrugell està originat per la Llicència d'obres majors concedida l'abril del 2014 a la promotora Casa Calella S.L. per a la construcció al cim del penya-segat que envolta la cala del Golfet, d'un "habitatge unifamiliar aïllat" sobre una superfície aproximada de 918,54 metres quadrats amb un pressupost inicial de 988.960 euros, després elevat considerablement.

És públic i notori que es tracta d'una parcel·la situada en un lloc estratègic de la Costa Brava que, incomprensiblement, estava qualificada com a urbanitzable. És que no era un "sòl de protecció especial" donats els seus "valors naturals o de connectivitat ecològica"? L'obra ha estat realitzada, segons la Generalitat, en el "paratge Mirador de la Platja del Golfet", lloc privilegiat des del punt de vista paisatgístic.

L'entitat promotora de la llicència i de l'obra és propietat d'un matrimoni rus, amb residència a Anglaterra, que va adquirir la parcel·la per 2,5 milions d'euros, parcel·la que es va aportar com a capital social de la referida societat. Un habitatge de més de 1.000 metres quadrats, vulnerant obertament la legalitat urbanística, per a qui viu a l'estranger.

L'Ajuntament desconeixia que aquesta parcel·la estava afectava, segons el Registre de la Propietat, d'un "una limitació d'edificabilitat"? No és admissible tant desconeixement de normes i de la pròpia realitat social, quan estan prevalent-se interessos particulars, de notable valor econòmic, sobre els drets, sempre prioritaris, dels ciutadans.

Si el que exposem ja és greu, ho és més que la Llicència s'atorgués en oberta contradicció amb els deures legals imposats a les autoritats locals per garantir la protecció del sòl, valor fonamental de la nostra convivència, enfront de l'especulació i en interès –com exposa l'Informe Auken, del 2009, del Parlament europeu– de "promotors, immobiliàries i altres interessos creats". Com aquí està passant. L'Ajuntament està obligat a respectar íntegrament la legalitat urbanística que pretén la utilització racional del sòl i la seva adequació a l'interès general.

Però l'Ajuntament i, particularment, la Junta de Govern encapçalada per Juli Fernández (PSC), malgrat les denúncies ciutadanes anteriors i, actualment, de l'Associació Salvem el Golfet, ha optat per mantenir el seu compromís amb potents acabalats estrangers per sobre de la seva voluntat de servei als ciutadans, als que sí que està obligat, en tot cas, a atendre i servir.

Els fets són evidents. Per aconseguir els seus fins espuris ha infringit, entre altres disposicions legals, el Conveni Europeu del Paisatge de l'any 2000 i el seu desenvolupament a la Llei catalana 8/2005, de protecció del paisatge, que ordena a les autoritats de qualsevol rang protegir "les àrees naturals, rurals, forestals, urbanes i periurbanes i als paisatges singulars com als paisatges quotidians o degradats, siguin de l'interior o del litoral ". Així mateix, resulta evident que l'Ajuntament, com a "poder públic", no ha "integrat", com està obligat a fer, "el paisatge" en les seves polítiques territorials. Llei, per tant, completament desatesa per l'Ajuntament.

La conseqüència, encara insuficient, és que l'organisme competent de la Generalitat ha acordat que la llicència concedida expressa una "desviació de poder", és a dir, que l'Ajuntament ha atorgat prioritat a interessos particulars –els propietaris i promotors de l'obra– sobre la defensa de l'interès general.

I, per si no fos suficient, ha qualificat la Llicència de "lesiva a l'interès públic", cosa que representa un agreujament del judici de vulneració de la legalitat urbanística. Però no n'hi ha prou amb rectificar l'obra realitzada, és absolutament necessari, per a la salvaguarda dels valors mediambientals destruïts, que la Justícia –especialment la d'ordre penal– actuï com més aviat millor i ordeni que tota l'obra sigui demolida i, així, restaurar de veritat la primacia i defensa de l'interès general que representa garantir la supervivència del Mirador del Golfet.

Sobre este blog

El blog Opinions pretende ser un espacio de reflexión, de opinión y de debate. Una mirada con vocación de reflejar la pluralidad de la sociedad catalana y también con la voluntad de explicar Cataluña al resto de España.

Llegir Opinions en català aquí.

    Autores

Etiquetas
Publicado el
23 de noviembre de 2016 - 06:00 h

Descubre nuestras apps

stats