Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Àpunt: 113 places de periodista per a les quals no serà un privilegi haver treballat en RTVV i 133 en les quals sí ho serà

El consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC)

El consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) aprovava aquest dimecres les bases de la borsa de treball de 'Àpunt' així com la relació de llocs de treball de la nova radiotelevisió valenciana, que tal com va anunciar la seua directora en les Corts dilluns passat, té complicat arrancar les emissions en 2017. Així, es contempla una plantilla de 469 treballadors amb 35 perfils professionals diferents.

En el barem de mèrits, que com apunten des de la CVMC és el mateix que es va negociar en el seu moment amb els sindicats, preval l'experiència professional amb un màxim de 19 punts sobre un total de 50 (53 en cas de mèrits expecífics) i beneficia als extraballadors de l'antiga RTVV amb fins a 7,5 punts per haver superat l'oposició i un màxim de 2,5 punts per haver exercit la mateixa labor en l'extint ens públic (0,01 punts per mes treballat quan inicialment s'arreplegaven 0,07 punts per mes treballat).

Precisament, la Unió de Periodistes ja va anunciar que impugnaria aquests barems per donar prioritat als extraballadors de Canal 9 i Ràdio Nou en la nova corporació, una intenció que manté, primer en via administrativa i, si fóra necessari, en via judicial.

En el barem també es contempla una puntuació de fins a 5 punts pel coneixement del valencià; fins a 4 el domini d'altres llengües; un màxim de 4,5 punts altres titulacions acadèmiques; 5 punts els cursos de formació i perfeccionament; fins a 3 punts més per altres titulacions universitàries; i les persones amb discapacitat funcional igual o superior al 33% sumaran 1,5 punts addicionals.

Així, de les al voltant de 250 places destinades a periodistes en la nova radiotelevisió, prop de la meitat (fins a 113), corresponen a nous perfils en els quals els extraballadors de RTVV no tindran privilegis en la baremació. Es tracta dels llocs de redactor audiovisual-ENG (40 places); Seo manager (10); expert en xarxes i comunicació (15); periodista expert en dades (8); periodista esportiu-ENG (18); productor executiu ficció i programes (10); productor d'emissions (4); i gestor de continguts (8).

El barem sí que primara substancialment l'experiència en l'antiga Canal 9 en 133 les places de periodista (87), periodista esportiu (27), productor d'informatius (12) i productor executiu de programes (7).

'Carta de Valors'

D'altra banda, el consell rector va aprovar la 'Carta de Valors', que regularà els continguts infantils i juvenils d'Àpunt Mèdia. El document es desenvolupa en set apartats que fomenten la convivència i el respecte; la diversitat i el sentit crític; la formació, el coneixement i el pensament científic; la vida saludable i l'esport; la igualtat de sexes i l'educació afectiu-sexual; el valencià i la cultura autòctona; i la innovació i les noves tecnologies.

Així mateix, s'arreplega la salvaguarda física, mental i moral del menor, arbitrant tot un seguit de mecanismes (horaris, alertes, indicadors visuals...) per a evitar que els menors siguen consumidors d'escenes de pornografia, maltractament, violència de gènere o gratuïta, així com se'ls protegeix de les estratègies comercials abusives.

stats