La portada de mañana
Acceder
La erupción que destruyó el trabajo de toda una vida en la cumbre de La Palma
Podcast - Estreno de 'Un tema Al día': Ha nacido un volcán
Opinión - Cuando la lava deje de fluir, por Esther Palomera

El Govern valencià crearà una xarxa d’aparcaments dissuasius a València dotats amb 10.000 places gratuïtes

Aparcament en l'estació d'Empalme.

El port de València, el primer de la Mediterrània i el quart d’Europa en trànsit de contenidors, té tan sols dues estacions de mesurament de qualitat de l’aire situades entre els molls de Llevant i Ponent, i dues més en projecte.

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica del Govern valencià vol tindre més protagonisme en el control de la qualitat de l’aire relacionada amb la seua activitat.

Fins ara, tan sols ha aconseguit que els resultats d’un dels dos mesuradors de pol·lució, en concret el del moll de Ponent, es puguen consultar des del mes d’octubre passat en el web del departament que dirigeix Mireia Mollà, un procés que ha durat ni més ni menys que 11 anys malgrat les reiterades sol·licituds per part de l’Administració.

Emergència Climàtica farà un pas més i proposarà a l’Autoritat Portuària de València (APV) la signatura d’un conveni per a millorar la qualitat de l’aire en el recinte portuari i en el seu entorn, així com per a incrementar la tutela sobre l’organisme portuari en aquesta matèria.

Segons ha informat l’Administració a elDiario.es, es proposarà un acord molt semblant al que fa poc es va signar amb l’Autoritat Portuària de Castelló, el port de la qual té cinc mesuradors de qualitat d’aire connectats a la xarxa autonòmica, i que es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 19 de juliol passat.

Segons el conveni, “la concentració d’activitats susceptibles de generar emissions de material particulat a l’atmosfera en la zona requereix una vigilància específica de la incidència d’aquestes activitats en la qualitat de l’aire i l’aplicació de les millors tècniques disponibles per a reduir en la mesura que siga possible les emissions a l’atmosfera i aconseguir una reducció de les concentracions d’aquests contaminant”.

El document reflecteix que “les tasques de control de les emissions de les instal·lacions mitjançant mesuraments de material particulat en el perímetre de les activitats que s’ha anat incloent com a obligació en les autoritzacions d’emissions a l’atmosfera, no són bastant representatives del funcionament d’una activitat concreta, a causa de la concentració d’activitats de càrrega i descàrrega en el recinte portuari de Castelló, que d’altra banda facilita la utilització de mesures correctores conjuntes a les activitats concessionades com ara llava-rodes o sistemes de neteja de vials comuns”.

Per aquest motiu, s’acorda que “l’autoritat portuària assumirà les tasques de control de la contaminació generada per les instal·lacions situades en el recinte a través de les seues estacions de control de la contaminació atmosfèrica el manteniment de les quals, els exercicis de comparació i totes les actuacions necessàries per a assegurar la qualitat de les dades, es faran d’acord amb les directrius de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria que figuren en l’annex IV, que farà la validació de les dades a través del Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània (CEAM). Els resultats dels mesuraments en continu estaran a la disposició de la ciutadania a través del web de Castelló Port i la de qualitat de l’aire de la Generalitat Valenciana”.

A més, “l’avaluació del resultat dels mesuraments i de les possibles superacions dels valors objectiu diaris i anuals de PM10 establits en aquest acord, així com dels valors límit legals establits en la normativa, es farà des de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental d’acord amb la metodologia establida en el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, o norma que el modifique o el substituïsca i amb el que s’estableix en aquest acord”.

Amb la finalitat de dur a terme “un seguiment del compliment d’aquest acord, es crea una mesa tècnica presidida pel sotsdirector general de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria de contaminació atmosfèrica o persona en qui delegue i en la qual exercirà la secretaria un representant de l’Autoritat Portuària”. Addicionalment, la mesa estarà formada “per almenys tres representants designats per l’Autoritat Portuària i altres tants representants de la Conselleria amb almenys un representant de la Direcció Territorial de la Conselleria competent en matèria de protecció de l’atmosfera a Castelló”.

Tal com va informar elDiario.es, un estudi de la Universitat Politècnica de València conclou que el 34,6% dels ciutadans de la capital valenciana, és a dir, 273.000 persones, viuen en zones amb un valor mitjà anual superior al límit recomanat per a la protecció de la salut humana. Entre els barris amb un valor mitjà anual superior al límit recomanat i, per tant, amb pitjor qualitat de l’aire figuren els afectats per les activitats del port de València, com ara el Grau, Natzaret i Pinedo.

Etiquetas

Descubre nuestras apps