La portada de mañana
Acceder
Trombos y coronavirus: los cardiólogos explican por qué hay que seguir vacunándose
El plan de Escrivá para la jubilación anticipada
Opinión - La democracia española no nació en 1978, por Ignacio Escolar

L’Ajuntament de Paterna, únic consistori insubmís a les recomanacions de l’Agència Valenciana Antifrau

Seu de l'Agència Valenciana Antifrau.

L’Ajuntament de Paterna, governat pel socialista Juan Antonio Sagredo, és l’únic consistori valencià que el 2020 no ha acceptat implementar les recomanacions fetes per l’Agència Valenciana Antifrau (AVA). La ‘insubmissió’ a les recomanacions de l’AVA no té massa conseqüències, més enllà de la seua publicació en l’informe anual de l’organisme que dirigeix Joan Llinares. El reglament de l’AVA preveu un seguiment de les recomanacions que fa en els seus informes sobre les investigacions finalitzades i, en cas que alguna autoritat afectada es negue a implementar-les, Antifrau ha de publicar-ho en el seu informe anual, la presentació del qual davant les Corts Valencianes va fer fa poc Llinares. 

La resolució final de la investigació de l’AVA sobre una regidora popular que va passar al grup de no adscrits i que va conservar la dedicació exclusiva recomanava al consistori que duguera a terme un expedient de revisió del decret del 2017 pel qual es va regularitzar la situació de l’edil. “L’Ajuntament de Paterna, mitjançant registre d’entrada del 3 de desembre del 2020, va comunicar a l’Agència un escrit de manifestacions d’un tinent d’alcalde pel qual traslladava la no aplicació de la recomanació”, diu l’informe anual de l’AVA.

L’organisme destaca que el 2020 “únicament l’Ajuntament de Paterna ha comunicat a l’Agència que no acceptaria i implementaria les recomanacions elevades”. Antifrau, després d’analitzar l’argumentari de l’ajuntament, “veient que no alteraven el sentit de la resolució final d’investigació”, va comunicar al consistori que es faria constar expressament en la memòria anual. 

L’edil, segons diversos informes continguts en la resolució de l’agència, “hauria d’haver perdut la dedicació exclusiva que tenia” una vegada va passar al grup de regidors no adscrits, tal com estableixen diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que neguen la possibilitat de reconéixer la dedicació exclusiva pel fet de comportar un increment dels seus drets polítics i econòmics. 

No obstant això, un decret de l’ajuntament el 2017 va regularitzar la dedicació exclusiva de l’edil mantenint “els mateixos drets econòmics i polítics de què gaudia”. Antifrau destaca que no consta l’existència d’un informe previ de fiscalització per part de la Intervenció municipal. 

L’organisme de lluita contra el frau, després de confirmar les “irregularitats administratives”, va concloure la seua investigació recomanant la revisió d’ofici del decret que va regularitzar la situació de l’exedil popular. “Per a donar compliment a les recomanacions, l’Ajuntament de Paterna haurà de presentar un pla d’implementació”. Aquest pla hauria d’incloure “detalladament les accions i els terminis o bé les raons que impedeixen adoptar la mesura proposada”. Finalment, el consistori va optar per no fer cas de la recomanació. 

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats