Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Una sentència avala la reversió de l’hospital de Dénia i descarta vulneració de la llibertat d’empresa de Marina Salud

Hospital de Dénia.

Lucas Marco

0

Una sentència avala la reversió de l’hospital privatitzat de Dénia per part de l’anterior executiu autonòmic del Pacte del Botànic. La secció cinquena de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat un recurs de l’empresa Marina Salud, filial del grup Ribera Salud, avalant el complex procés de recuperació de la sanitat privatitzada impulsada pel PP. La firma considerava que la Conselleria de Sanitat s’havia excedit en les facultats que tenia atorgades “per haver-se intervingut empresarialment ”Marina Salud SA“, actualment propietat del grup sanitari Vivalto. També considerava que s’havia vulnerat el seu dret constitucional a la llibertat d’empresa. El servei va començar a prestar-se l’1 de febrer de 2009, amb una duració de 15 anys prorrogable a cinc més. Amb la qual cosa, segons les clàusules del contracte, finalitzava el 31 de gener de 2024.

La sentència recorda que el departament autonòmic de Sanitat va elaborar un informe que analitzava “detalladament” els antecedents i les magnituds econòmiques del Departament de Salut de Dénia i avalava la reversió del contracte de concessió. La sentència també indica que, malgrat haver “complit al 100%” en matèria d’inversions, Marina Salud no havia dut a terme “encara” la construcció del Centre de Salut de Dénia a causa de la “falta de cessió de terrenys per l’Ajuntament”.

A més, la Generalitat Valenciana qüestionava que el model concessional suposara més estalvi i afirmava que “ha quedat demostrat que les deficiències en els contractes i els plecs que regeixen les concessions han determinat una ligitiositat elevada, que dificulta la pròrroga dels contractes”.

“Com que el preu del contracte no pot alterar-se”, argumentava l’Administració autonòmica, “si s’acorda la pròrroga, estaria abonant-se dins de la prima per capita per inversions ja amortitzades, cosa que suposaria un benefici extraordinari per al concessionari”. Tenint en compte, a més, els expedients d’enriquiment injust “que hi ha hagut”.

La decisió de l’alt tribunal autonòmic destaca la “profunda anàlisi” duta a terme per la Conselleria de Sanitat per a justificar la reversió. Es tracta d’una mesura, en tot cas, que “és procedent pel mer transcurs del temps”, afig el TSJCV, d’acord amb el contracte inicial. Per part seua, l’Administració arguïa que la reversió estava “prevista legalment i contractualment”, per la qual cosa “no pot ser qualificada d’intervenció empresarial ni determinant de cap nul·litat”.

La sentència també descarta que la reversió siga contrària a l’ordenament jurídic, tal com al·legava Marina Salud escudant-se en la nul·litat per la vulneració del dret constitucional a la llibertat d’empresa, tal com sostenia l’empresa.

“Difícilment pot establir-se cap relació entre el contingut de les normes impugnades i una presumpta vulneració de la llibertat d’empresa, ja que aquestes, constitueixen l’única manera de procedir a una reversió sens dubte complexa, amb fonament en la llei de contractes i en els termes mateixos subscrits per les parts, amb una finalitat clara i superior als interessos privats de l’empresa que puguen veure’s alterats per aquelles”, conclou el TSJCV.

La sentència, que no és ferma, imposa les costes a Marina Salud. L’empresa ha declinat contestar les preguntes d’elDiario.es.

Etiquetas
stats