València ajorna l’adjudicació del nou contracte de neteja i recollida de fems de 1.300 milions en 15 anys

Un camió de recollida de residus a València.

La junta de govern local va aprovar el mes de juny passat el nou contracte de recollida de residus i neteja de l’espai públic de València, que hauria d’entrar en vigor el pròxim 1 de novembre.

Es tracta d’un contracte per als pròxims 15 anys amb un valor global de 1.325 milions d’euros, és a dir, entre 80 i 90 milions d’euros a l’any davant dels 75 milions dedicats actualment al mateix servei.

No obstant això, segons l’informe del servei a què ha tingut accés elDiario.es, “la tramitació ordinària i informes previs d’aprovació de la licitació, publicitat, estudi de pliques, actuacions de la mesa de contractació, adjudicació del concurs i, finalment, formalització del contracte, fan preveure totalment impossible que el nou contracte puga formalitzar-se abans del pròxim 1 de novembre, data de finalització del contracte vigent”.

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha aprovat “la continuïtat del servei actual que es proposa i en les mateixes condicions regulades en el contracte actual, fins a l’entrada en vigor del futur contracte, ja que aquesta actuació temporal es considera adequada per a l’interés municipal”.

L’actual contracte de neteja viària i recollida de residus es va adjudicar al maig del 2005 dividit en tres zones: la primera adjudicada a l’empresa Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia, la segona a Fomento de Construcciones y Contratas SA (actualment FCC Medio Ambiente SA) i la tercera a l’UTE Secopsa-Nagares (actualment Fomento Valencia Medioambiente SA), la qual, després de la formalització dels contractes corresponents, va començar la vigència el dia 1 de novembre de 2005, per termini de 15 anys, que va acabar el 31 d’octubre de 2020.

Amb anterioritat a aquesta data, la junta de govern local va aprovar per acord de 2 d’octubre de 2020 la pròrroga del contracte pel termini d’1 any i així mateix va autoritzar i va disposar la despesa corresponent per a l’abonament dels serveis del període de l’1 de novembre de 2020 fins al 31 d’octubre de 2021. Ara aquest contracte torna a prorrogar-se el temps necessari fins que s’adjudique el nou.

Característiques del futur servei

El nou contracte, una vegada s’adjudique, preveu un increment de la despesa de 19 euros per habitant i any, de manera que passem de 93 euros que gastem actualment fins a 112 euros futurs per persona a l’any. El contracte de neteja i recollida de fem tindria un pressupost per al 2022 (o en defecte d’això per al primer any d’implantació) de 80 milions d’euros, dels quals 42.080.000 euros seran per a neteja viària i 37.920.000 euros per a la recollida de residus.

Per al 2023, el contracte augmentaria fins a 85 milions d’euros, dels quals 44.680.000 euros seran per a neteja urbana i 40.320.000 euros per a recollida de residus. Del 2024 al 2026, es calcula una despesa anual de 90 milions d’euros, dels quals 47.280.000 euros seran per a neteja i 42.720.000 euros per a recollida de residus.

Del 2027 al 2036, any en què acabaria el contracte, es preveu un cost de 89 milions d’euros, dels quals 46.280.000 serien per a la partida de neteja i 42.720.000 per a recollida de residus. En total, en el període de 15 anys del contracte de neteja i recollida de residus, el muntant econòmic total ascendiria a 1.325 milions d’euros.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats