eldiario.es

Menú

Contundència forestal: multes fins a 100.000 euros per causar incendis en les muntanyes valencianes

El govern autonòmic proposa transformar les infraccions lleus que poden sancionar-se de 100 a 1.000 euros en greus, que van de 1.001 a 100.000 euros.

Medi Ambient inclou un article que desenvolupa l'obligació de la reparació del dany i les indemnitzacions.

- PUBLICIDAD -
Dos bomberos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Gátova

Dos bombers treballen en l'extinció de l'incendi forestal a Gàtova.

"Constitueixen infracció greu les conductes tipificades en l'article 70 quan de la seua comissió resulte l'efectiva producció d'un incendi forestal quan afecte a terrenys inclosos en sòl forestal estratègic, conforme la definició de l'instrument de planificació forestal autonòmic vigent i la superfície de l'incendi siga inferior a 10 hectàrees i superior a una hectàrea".

Això diu un dels supòsits que la Conselleria de Medi Ambient valenciana, que dirigeix Elena Cebrián, proposa que es considere com una infracció greu, la qual cosa suposa una multa d'entre 1.001 i 100.000 euros.

La proposta de modificació del règim sancionador sobre incendis forestals és un dels temes que va tractar la Taula Forestal dijous passat 6 de juliol.

El nou text que es proposa i que entraria en vigor l'any que ve pretén recuperar una sèrie d'articles derogats en el passat i incorpora major precisió en la classificació de les infraccions, tenint en compte tant el fet que els terrenys en qüestió afecten sòl forestal estratègic com el nombre d'hectàrees carbonitzades, de manera que infraccions que ara es classifiquen com a lleus poden passar a greus.

De fet, la proposta elaborada pel departament de Medi Ambient només considera com a infracció lleu amb multes de 100 a 1.000 euros "les conductes tipificades en l'article 70 de la present Llei, quan els fets constitutius de la infracció no hagen causat danys o quan originen incendis forestals que afecten una superfície el termini de reparació o restauració de la qual no excedisca de sis mesos".

En la resta de supòsits, les infraccions estaran considerades com a greus i molt greus. A més, s'inclou un article que desenvolupa l'obligació de la reparació del dany i les indemnitzacions.

Fonts de Medi Ambient han posat com a exemple un supòsit d'una infracció administrativa per incomplir les condicions d'una autorització d'ús del foc a una distància inferior a 500 metres de terreny forestal, amb el resultat de la pèrdua del control, donant lloc al fet que s'estenguera i arribara al terreny forestal estratègic (parc natural), tot produint un incendi amb una superfície afectada de més d'una hectàrea.

Amb l'actual normativa, aquesta infracció estaria catalogada com a lleu i se saldaria amb una multa d'entre 100 i 1.000 euros per a l'infractor, més la possibilitat d'exigir al causant del dany la restauració si es considerara necessari.

Amb les novetats que s'han proposat, es tractaria d'una infracció greu que implicaria multa d'entre 1.001 i 100.000 euros, més la possibilitat d'exigir al causant la restauració si es considerara necessari i la imposició de multes coercitives si incomplira.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha