eldiario.es

Menú

La Sindicatura de Comptes adverteix irregularitats a l’Hospital General de València i al Provincial de Castelló

Fraccionament de contractes i factures que no s’ajusten a la normativa estan sota sospita, segons l’informe fiscalitzador de l’exercici 2015, en què va canviar el Govern de la Generalitat

L’informe assenyala la “inexistència de mecanismes de control jurídic i econòmic sobre les decisions de despesa” en tots dos consorcis hospitalaris

El representant de l’organisme, Vicent Cucarella, valora positivament que el Consell insistisca a reivindicar el finançament

- PUBLICIDAD -
El síndic de Comptes, Vicent Cucarella entrega el USB con el informe al president de les Corts, Enric Morera

El síndic de Comptes, Vicent Cucarella, dóna l’USB amb l’informe al president de les Corts, Enric Morera

Fraccionament de contractes, factures irregulars, compres de farmàcia a través de caixa fixa... vet ací, entre altres, les anomalies als consorcis hospitalaris que ha trobat la Sindicatura de Comptes en l’informe de fiscalització de l’any 2015. En concret, l’òrgan que audita les institucions públiques hi assenyala l’Hospital General Universitari de València i l’ Hospital Provincial de Castelló , que, per cert, és investigat a hores d’ara per la Fiscalia General de l’Estat .

Els comptes dels dos hospitals han estat les úniques irregularitats que ha volgut destacar el representant d’aquest ens, Vicent Cucarella, durant el lliurament de l’informe al president de les Corts. El document assenyala la “inexistència de mecanismes de control jurídic i econòmic sobre les decisions de despesa” en tots dos consorcis hospitalaris i valora negativament els procediments de contractació en què els criteris no tenen “justificació documental”.

Entre les irregularitats dels consorcis hospitalaris destaca que les adquisicions de farmàcia s’hagen tramitat com a contractes menors per mitjà del sistema de caixes fixes (que infringeix el principi de publicitat), en què una gran part s’ha dut a terme mitjançant el fraccionament indegut de l’objecte dels contractes; que en els expedients revisats no conste cap justificació documental adequada sobre l’elecció dels criteris que s’han de tenir en compte per a adjudicar els contractes i que, en els contractes menors, s’observe una justificació insuficient sobre la necessitat i la idoneïtat de l’objecte del contracte i el fraccionament indegut del seu objecte. Passa el mateix en altres procediments, com els plecs de clàusules administratives particulars.

La Sindicatura hi esbronca especialment la Conselleria de Sanitat. Al marge de les irregularitats administratives, destaca que els pagaments de les factures dels contractes revisats es feien amb posterioritat al termini legal establit. Així mateix, assenyala també les empreses que gestionen el denominat Model Alzira i recorda que els retards en les liquidacions amb la Generalitat –els hospitals privatitzats deuen més de 260 milions d’euros– no estan justificats. “ No consta en els expedients les causes ni la imputabilitat de les demores”, adverteix. 

Finalment, afig que l’Administració, en diverses ocasions, no ha comunicat l’existència de contractes ni al Registre Oficial ni a la Sindicatura. Entre les conseqüències dels fets assenyalats hi hauria la nul·litat dels actes administratius i la depuració de possibles responsabilitats, sempre que el Consell ho autoritze.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha