eldiario.es

Menú

El Consell Jurídic Consultiu dictamina que els veïns no poden participar com un regidor en els plens municipals

L’òrgan consultiu emet un informe no vinculant desfavorable a la proposta del ‘Regidor 28’ de l’Ajuntament de Castelló i determina que d’acord amb la normativa vigent no hi ha aquest dret

- PUBLICIDAD -
El presidente del CJC, Vicente Garrido, junto al president de la Generalitat, Ximo Puig

El president del CJC, Vicente Garrido, amb el president de la Generalitat, Ximo Puig

No hi ha un dret de les associacions i dels ciutadans a la participació oberta” en les comissions plenàries, ni tampoc un dret “a la intervenció a través d’un representant qualificat de regidor, ni a la presentació formal de propostes i mocions, a la participació en sessions plenàries o a la sol·licitud de la convocatòria de sessions extraordinàries”. És el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) davant d’una qüestió plantejada per l’Ajuntament de Castelló pel que fa als processos de participació ciutadana en els plens, proposta coneguda com a ‘Regidor 28’.

L’òrgan consultiu determina que, basant-se en la legislació vigent, no hi ha aquest dret perquè els ciutadans participen com un regidor més pel que fa a intervenir en la presa de decisions, ja que xoca amb el concepte de democràcia representativa. Per a l’ens consultiu que presideix Vicente Garrido, “la participació ciutadana no pot enquadrar-se dins de la forma constitucional de participació política que correspon al ple, sinó en la participació administrativa” o, dit d’una altra manera, que “només l’alcalde i els regidors poden exercir funcions de govern i d’administració com a conseqüència de la seua elecció democràtica”, amb el benentés que l’elecció dels representants ja suposa un procés de democràcia participativa.

Així mateix, el Jurídic considera que la presentació de propostes i mocions és una atribució que correspon als regidors i als alcaldes, la funció dels quals integra fer-se ressò i manifestació en la presentació de les seues propostes i mocions de les que puguen traslladar-los els ciutadans i les entitats socials.

No obstant això, el CJC entén que sí que és possible la participació en altres assumptes del ple. Per exemple, en el torn de precs i preguntes, sempre que es faça una vegada alçada la sessió. A més, dictamina que els veïns poden intervenir en les sessions si ho sol·liciten amb caràcter previ sobre algun punt de l’ordre del dia “en la tramitació prèvia del qual hagueren intervingut com a interessats”.

El dictamen es basa en l’article 140 de la Constitució en què s’estipula que el govern i administració dels municipis correspon als ajuntaments, integrats pels alcaldes i els regidors, de conformitat amb un model pel qual els regidors són elegits pels veïns del municipi mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directe i secret.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha