L’inescrutable sistema de repartiment de dietes entre els alts càrrecs

Felip Puig i Santi Vila són els consellers que cobren més dietes

Formar part del Consell Català de l’FP dóna dret a percebre una dieta de 37,86 euros per assistència a les reunions, dotze a l’any. En canvi, ser membre del consell d’administració d’Infraestructures de la Generalitat (l’antiga Gisa) comporta una retribució de 627,45 euros per reunió, que també són dotze anuals. Al cap de l’any, doncs, els primers ingressen 454 euros i els segons 7.530 per una inversió en temps similar. Entre aquests dos extrems hi ha un ampli ventall d’imports amb els que està gratificat la presència als òrgans de govern d’una pila d’agències, instituts, entitats autònomes, comitès, observatoris, consorcis i societats mercantils públiques que pengen de l’administració catalana. Totes aquestes xifres en detall estan publicades al portal de transparència que la Generalitat va posar en marxa fa uns mesos.

La major part d’aquests òrgans de govern els ocupen membres de la mateixa administració, gairebé sempre secretaris i directors generals, i esporàdicament també algun conseller, que hi són per raó del seu càrrec institucional. Però també hi ha persones alienes a l’administració, si bé a l’hora d’estipular les dietes no es fan distincions entre uns i altres. Amb una excepció. El departament de Benestar Social i Família és l’únic que especifica que als organismes que té adscrits només cobren dietes (modestes, d’entre 35 i 64 euros) els membres externs a la Generalitat. En canvi, “el personal al servei de l’administració de la Generalitat no té dret a percebre dietes” per assistència a les reunions, per exemple, de la Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies o de la Taula de Ciutadania i Immigració. En cap altre departament regeix aquesta norma.

La variabilitat de tarifes no sembla respondre a cap criteri concret, igual com les dietes no semblen estar lligades als resultats econòmics de l’òrgan administrat. El cas més clar és precisament Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU, la que més generosament gratifica les reunions, i que d’acord amb els pressupostos de la Generalitat per al 2014 preveu tancar l’any amb unes pèrdues superiors als 11 milions d’euros. L’última memòria d’aquesta companyia pública penjada al seu web correspon a l’exercici de 2011, que també es va tancar amb números vermells, de 6,8 milions. En aquest context, potser és que ja no ve d’aquí destinar 124.884 euros a la repartidora de dietes (105.411 als catorze membres del consell i 19.473 als sis membres del consell de seguiment del regadiu del sistema Segarra-Garrigues, tots ells també alts càrrecs de la Generalitat). O sí...

Si es fes un rànquing de persones amb més ingressos en concepte de dietes el lideraria la secretària general de Salut, Roser Fernández Alegre. A part del consell d’Infraestructures, Fernández pertany al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI), la qual cosa es premia amb 573 euros per reunió; a la comissió permanent i a la junta del patronat de l’Hospital Clínic (440 euros per reunió en cada cas); i a la comissió executiva i al consell d’administració de l’Institut Català de la Salut (378 euros per reunió en cada cas). Sumant totes les partides, l’any 2013 Roser Fernández va ingressar 25.163 euros bruts en primes d’assistència, que és més del que guanyen molts assalariats al llarg d’un any. El salari anual brut de Fernández com a secretària general de Salut és de 79.651 euros.

Lluís Bertran Saura, secretari general de Governació i Relacions Institucionals, i Pau Villòria Sistach, secretari general de Territori i Sostenibilitat, ocuparien el segon i tercer lloc, amb, respectivament, 22.739 i 21.239 euros percebuts en dietes durant l’any 2013. A més a més d’Infraestructures i del CTTI (on coincideixen gairebé tots els secretaris generals), Bertran també és membre de la comissió executiva i el consell d’administració de l’ICS, del Consorci Administració Oberta de Catalunya (225 euros per reunió) i d’Aeroports Públics de Catalunya (251). La llista de Villòria és més llarga: Infraestructures, CTTI, Ifercat (378), Incasol (571), Agència Catalana de Residus (346,18), Comissió de Cooperació Local de Catalunya (37,86); i seria el líder absolut si no hagués renunciat a les dietes de l’Agència Catalana de l’Aigua, Agència de l’Habitatge de Catalunya, Autoritat Metropolitana del Transport i l’empresa de parcs logístics públics Cimalsa. En els llarguíssims llistats de perceptors de dietes les persones que hi renuncien es poden comptar amb els dits.

Una mica més abaix d’aquest hipotètic rànquing hi ha dos casos més que convé ressenyar. El secretari general de Presidència, Jordi Vilajoana, només ingressa 17.579 euros en dietes (per formar part d’Infraestructures, CTTI, Agència Catalana de l’Aigua i Sistema d’Emergències Mèdiques). Però el seu salari brut anual ja és de 102.907 euros, pràcticament com el d’un conseller. I el mateix succeeix amb el secretari del Govern, Jordi Baiget, que cobra un salari idèntic i hi suma 19.786 euros de les dietes d’Infraestructures, CTTI, Institut Català de Finances i EADOP (Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions).

Els consellers del Govern apareixen molt esporàdicament a tot aquest reguitzell d’entitats i organismes públics. Destaquen únicament Santi Vila i Felip Puig. El conseller de Territori presideix l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Autoritat Metropolitana del Transport, l’Institut Català del Sol, el Servei Meteorològic de Catalunya, l’Agència de Residus de Catalunya, l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’Institut Geològic de Catalunya. Tot plegat li reporta un extra d’11.588 euros bruts anuals. Per la seva part, el conseller d’Empresa i Ocupació presideix el CTTI, l’empresa Avançsa i l’ICAEN (Institut Català d’Energia), i això li suposa 11.477 euros en primes d’assistència. A part d’això, la vicepresidenta Joana Ortega també figura al CTTI (6.300 euros) mentre que el conseller de Justícia, Germà Gordó, forma part dels consells del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (total: 2.270 euros). I el conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, presideix la mercantil Promotora d’Exportacions Catalanes SA, però en el seu cas va renunciar als 486 euros que li haurien correspost per dietes.

Etiquetas
Publicado el
28 de enero de 2014 - 06:00 h

Descubre nuestras apps

stats