L’Elca, la casa del poeta Francisco Brines a Oliva, serà declarada Bé d’Interés Cultural

L'Elca en Oliva.

El Ple del Consell ha aprovat declarar Bé d’Interés Cultural (BIC), amb la categoria de lloc històric, l’Elca, la casa del poeta Francisco Brines, al terme municipal d’Oliva.

Es tracta d’un lloc vinculat de manera indissoluble a l’obra del poeta Francisco Brines, tant pel llegat bibliogràfic i pictòric que va deixar com pel seu paisatge.

L’Elca es va assentar en una vil·la romana envoltada d’oliveres. L’edificació va ser construïda per la família Avargues en el segle XVII; a final del XIX va ser propietat dels Trénor i adquirida, posteriorment, per la família Brines a principi dels anys quaranta del segle XX.

L’entorn de protecció afectat per la declaració BIC comprén la casa principal, amb mobiliari, col·lecció bibliogràfica, col·lecció pictòrica, elements decoratius, capella (considerada Bé de Rellevància Local), edificacions annexes, jardins i parcel·la on estan inserides les edificacions.

El poeta posseïa una àmplia col·lecció d’obra escultòrica, gràfica i pictòrica, de la qual s’ha fet una selecció. Queda exclosa d’aquesta llista la nombrosa col·lecció d’art contemporani que posseïa Brines, perquè serà objecte d’un detallat inventari i estudi amb la seua corresponent inclusió en l’Inventari general de patrimoni cultural valencià.

La tramitació de l’expedient es va iniciar per la Resolució d’incoació de 28 d’octubre de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

S’ha seguit el procediment legalment previst i s’ha demanat informe a les conselleries afectades. A més, en l’expedient consten els informes favorables del Consell Valencià de Cultura (CVC), de la Universitat d’Alacant (UA) i de la Universitat de València (UV).

Qualsevol actuació que pretenga realitzar-se en l’àmbit delimitat del lloc històric requerirà l’autorització prèvia de l’òrgan competent en matèria de cultura, fins que no s’aprove un pla especial de protecció.

Fundació Francisco Brines

La Fundació Francisco Brines de la Comunitat Valenciana és una fundació privada sense ànim lucratiu, que es gesta l’any 2018 per desig exprés i voluntat del seu fundador, Francisco Brines.

El Patronat de la Fundació té la responsabilitat de salvaguardar el patrimoni cultural i físic que constitueix el llegat del poeta d’Oliva, així com de promoure totes les manifestacions culturals relacionades amb la poesia i les arts plàstiques que siga capaç d’emprendre.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats