Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

La Generalitat cedeix la propietat d'un immoble a Caudete de las Fuentes per al seu ús com a conservatori de música

Local de Caudete de lasFuetes cedit per la Generalitat.

Toni Cuquerella

0

El Consell ha aprovat la cessió a l’Ajuntament de Caudete de las Fuentes de la propietat d’un immoble de titularitat autonòmica per a la seua utilització com a conservatori de música.

Este bé patrimonial, situat en el número 24 del carrer Castillo, allotja des de fa anys l’escola de música i la banda del municipi i ha vingut disfrutant per a fer-ho de cessions d’ús temporals que es produïen des de 1992.

El mes de març passat, l’Ajuntament de Caudete de las Fuentes va sol·licitar la cessió de la propietat del local a la Generalitat, que ha accedit a la sol·licitud després de seguir els passos previstos en la llei de patrimoni.

L’acord adoptat pel Consell establix que l’Ajuntament mantindrà la titularitat del bé mentres continue destinat a conservatori de música i lloc de desenvolupament de les activitats de l’escola de música i de la banda.

Així mateix, la cessió preveu la possibilitat que la Generalitat puga fer un ús puntual gratuït de les dependències, amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament, que es farà càrrec de les obligacions inherents al dret de propietat i, entre estes, del manteniment de l’immoble.

Etiquetas
stats