Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Llum verda mediambiental perquè el Ministeri de Transports amplie a tres carrils l'A-3 entre Bunyol i Xiva

La A-3 entre Bunyol i Xiva.

Toni Cuquerella

0

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha obtingut la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) favorable al projecte de traçat per a construir un tercer carril en cadascuna de les calçades de l'autovia A-3 entre Bunyol i Xiva.

En concret, s'actuarà al llarg d'11 quilòmetres, entre els km 316,9 i 328, per a millorar les condicions de circulació i la seguretat viària, disminuint la congestió i l'accidentalitat. Aquesta fita permet avançar cap a l'aprovació final del projecte de traçat i la redacció del corresponent projecte de construcció. El projecte compta amb un pressupost d'obres estimat en 44 milions d'euros i inclou la remodelació dels enllaços existents.

Quant a la variant de Bunyol la calçada sentit València s'independitzarà de l'actual plataforma, discorrent pel sud de manera paral·lela i separada d'aquesta, mitjançant una franja mitja variable d'uns 50m. En la calçada sentit nord, s'aprofitarà l'actual plataforma de formar que el viaducte existent a l'inici del tram serà utilitzat per a albergar l'esmentada calçada i no haver de construir un nou.

Hi haurà una ampliació del tercer carril que es farà a costa de la mitjana o per exterior de la calçada, en aquelles zones on la mitjana és molt estreta. Des de Transports s'assenyala que la majoria de les estructures existents en el tram estan preparades per a l'ampliació del tercer carril, “per la qual cosa l'afecció a les mateixes serà mínima”.

Avaluació ambiental

En l'avaluació ambiental s'han analitzat les possibles afeccions a l'aire, a la hidrologia superficial i subterrània, al sòl, subsol i geodiversitat, a la flora i fauna, al patrimoni cultural, al paisatge; als hàbitats d'interés comunitari (HICs), als espais naturals i a la Xarxa Natura 2000.

La DIA estableix les condicions ambientals, incloses les mesures preventives, correctores i compensatòries que resulten de l'avaluació ambiental practicada, en les quals s'ha de desenvolupar el projecte per a l'adequada protecció del medi ambient i els recursos naturals, i entre les quals podem destacar:

Mesures preventives per a garantir la no afectació als sistemes de proveïment d'aigua de poblacions.Avaluació de l'exposició a sorolls i vibracions de la població de l'àrea d'influència del projecte i adopció de mesures protectores. Protecció dels exemplars arboris singulars i revegetació i integració paisatgística de les superfícies afectades. Creació de passos de fauna i closos perimetrals. Instal·lació de passos necessaris amb diàmetre adequat per a permetre la circulació d'aigua en els barrancs considerant les màximes avingudes, les séquies i altres infraestructures hidràuliques necessàries per al reg a manta.

Amb aquesta actuació s'augmentarà la capacitat i seguretat viària d'aquesta autovia, un itinerari fonamental dins de la Xarxa de Carreteres de l'Estat (RCE) i que a més forma part de la Xarxa Transeuropea de Transports, que identifica les vies de comunicació estratègiques per a la Unió Europea.

Etiquetas
stats