El port de València, sisé en inspeccions per contaminació de vaixells, malgrat ser líder en trànsits

Vaixell de MSC atracat al costat del barri de Natzaret.

El port de València no està entre els que més inspeccions registra als vaixells en matèria de contaminació i emissions, a pesar que és líder en trànsit de contenidors.

Segons les dades de la Marina Mercant, el 2018 es van fer en les instal·lacions valencianes 71 controls de sofre en combustible a través de la documentació de les navilieres, per darrere dels fets en els recintes portuaris de Cartagena (77), Castelló (99), Huelva (117), Bilbao (136) i Algesires (177).

Quant a la presa de mostres per a una anàlisi posterior, les dades encara són més preocupants: en el port de València es van prendre 9 mostres, per darrere de les recollides a Castelló (20), Almeria (17), Algesires (42), Ferrol (11), Gijón (13) i Bilbao (22), Pasaia (17).

Com a conseqüència del global de les inspeccions realitzades en els ports espanyols es van iniciar 17 expedients sancionadors. La quantia de les multes per incomplir els nivells de sofre en combustible solen oscil·lar entre els 3.000 i els 12.000 euros.

L’Autoritat Portuària de València (APV) va tancar l’any 2018 amb rècords històrics en trànsits de contenidors i d’automòbils amb 5,1 milions de TEU, fet que el va situar com el primer port d’Espanya i de la Mediterrània a arribar a aquesta xifra.

La contaminació tant d’aquests grans vaixells com dels creuers és una de les preocupacions principals dels veïns del districte Marítim i un dels motius pels quals s’oposen a l’ampliació nord del port.

L’associació de veïns de Natzaret va remetre un escrit el 19 de setembre passat a l’APV en què adjuntava imatges d’un vaixell i del fum eixint de les seues ximeneres, i denunciava la contaminació i els problemes de salut que podia implicar per als veïns del barri.

L’APV va remetre la documentació a la Capitania Marítima el 2 d’octubre passat i, després de les perquisicions pertinents, va respondre el passat dia 15 a l’associació veïnal que es tracta del vaixell MSC Shaula i que se li faria una inspecció en la seua pròxima escala.

Segons ha informat Capitania Marítima a elDiario.es, el servei d’inspecció el va revisar el dia 8 de novembre passat i el dia 17 va rebre els resultats de les anàlisis dels combustibles del vaixell.

De la inspecció es conclou que “l’episodi d’excessiu fum d’escapament es va produir en l’engegada del motor principal, a l’inici de la maniobra d’eixida del vaixell del port de València, sense poder determinar-se el temps de duració d’aquest episodi, encara que el capità en el seu informe addueix que va ser en el moment de l’engegada”.

A més, es desprén que el vaixell MSC Shaula “compleix les regles que li són aplicables de l’Annex VI del Conveni MARPOL, i les anàlisis de percentatge de sofre en massa fetes als dos tipus de combustible utilitzats expressen que totes dues estan dins dels límits permesos. Per la qual cosa no hi ha raons objectives que motiven l’obertura d’expedient sancionador; no obstant això, en el supòsit de reincidència, es prendrien les mesures oportunes”.

Tanmateix, crida l’atenció l’apartat referit a les emissions de diòxid de nitrogen. Segons diu, “el vaixell té un certificat internacional de prevenció de la contaminació atmosfèrica (IAPP) en vigor i emés per la Societat de Classificació DNV-GL en nom de la bandera (Libèria); la posada de quilla del vaixell data del 24-06-1992”.

L’informe afig que “la regla 13 de l’Annex VI del Conveni MARPOL, relativa a l’emissió d’òxids de nitrogen, no és aplicable als motors dièsel instal·lats en el vaixell perquè ho han sigut en data anterior a l’1 de gener de 2000”. I és que la normativa aplicable a aquests vaixells amb motors dièsel fabricats entre els anys 1990 i 2000, malgrat ser més contaminants, és més permissiva.

Des d’Ecologistes en Acció comenten que “la normativa actual de control d’emissions contaminants per a vaixells anteriors al 2000, però també abans del 2011, no respon als criteris i les exigències de la qualitat de l’aire del 2020”.

Per aquest motiu, pensen que “els ports, com a mínim, haurien de ser més restrictius i fins i tot restringir l’entrada dels vaixells més contaminants, com ja es fa per exemple en el cas dels vehicles en moltes ciutats europees”.

El primer vaixell de zero emissions en el port de València

El president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, i el conseller delegat del Grup Grimaldi a Espanya, Mario Massarotti, van rebre dimarts l’Eco Valencia, el primer vaixell híbrid de la companyia italiana que garanteix zero emissions en port.

El vaixell és la unitat de càrrega horitzontal (ro-ro) més gran del món dedicada al transport marítim de curta distància i pot transportar 7.800 metres lineals de mercaderies rodades, la qual cosa equival a uns 500 remolcs. La capacitat de càrrega dels seus garatges és el doble que la dels vaixells més grans que actualment opera el grup napolità; no obstant això, el nou vaixell consumeix la mateixa quantitat de combustible a la mateixa velocitat. Això significa una eficiència duplicada en termes d’emissions per tona transportada.

Els vaixells de la nova classe GG5G estan dotats de motors controlats electrònicament d’última generació, i utilitzen combustibles fòssils en navegació i electricitat mentre estan estacionats en port, garantint així el ‘Zero Emission in Porto’.

Durant la parada en el moll, es poden satisfer les necessitats energètiques de les activitats a bord gràcies a l’electricitat emmagatzemada per bateries de liti que es recarreguen durant la navegació gràcies als shaft generators i a 600 metres quadrats de panells solars. A bord dels vaixells GG5G també s’instal·len sistemes de purificació de gasos d’escapament per reduir les emissions de sofre i partícules.

Etiquetas
Publicado el
24 de noviembre de 2020 - 22:26 h

Descubre nuestras apps

stats