El “rigor disciplinari excessiu” en la Guàrdia Civil: tres vegades més sancions que en la Policia Nacional

Agents de la Guàrdia Civil.

En la Policia Nacional hi hagué 1.659 sancions entre el 2006 i el 2015. En la Guàrdia Civil, la xifra de sancions per faltes greus o molt greus es dispara fins a 4.794, segons un informe del Grup d’Estats Contra la Corrupció (Greco). “Es tendeix una mica a buscar la venjança a través del règim disciplinari i a mantindre la jerarquia i la subordinació a través de la sanció al guàrdia”, afirma Alberto Manuel Mollá Díez, advocat de l’Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC) d’Alacant. 

L’associació professional degana de l’institut armat denuncia el “rigor disciplinari excessiu” a què són sotmesos els guàrdies a Alacant i València i ha fet públiques quatre sentències del Tribunal Militar Central que tomben les sancions imposades a diversos afiliats, en les quals queda patent l’“ús arbitrari i la duresa amb què la cúpula de comandament sotmet els agents davant conductes que, si bé a vegades pogueren ser reprotxables, no són mereixedores del castic imposat”. Les sentències de la justícia militar rebaixen la condemna de falta greu a lleu i imposen a la Guàrdia Civil la compensació de les retribucions deixades de percebre com a conseqüència de l’execució de la sanció recorreguda. També obliguen a rectificar el full de serveis dels guàrdies que han guanyat el contenciós disciplinari militar. 

Els afiliats de l’AUGC havien sigut sancionats com a autors de faltes greus consistents en la “negligència greu en el compliment de les obligacions professionals o de les ordres rebudes”, una mena de comodí. El règim disciplinari de l’institut armat inclou “conceptes jurídics indeterminats molt amplis” en la tipificació de les sancions, afirma el lletrat de l’associació professional. “Va a gust del consumidor”, afig  Mollá. L’advocat de l’AUGC lamenta que, sovint, els conflictes interns en el cos, que arrossega la disciplina militar des que el va fundar el duc d’Ahumada el 1844, es ventilen mitjançant sancions disciplinàries. “Quan entra en conflicte un guàrdia amb un oficial que el té en el punt de mira, la cosa es converteix en una cosa greu o molt greu, tot i que en realitat no passa de simples faltes”, assegura.

Els procediments disciplinaris s’inicien amb un comunicat del cap d’unitat o superior i “hi ha la tendència d’avalar-lo, amb poc rigor jurídic, amb la qual cosa tot el procediment es converteix en una mera formalitat”, denuncia Mollá. En una de les sentències, es va imposar a un agent una sanció per falta greu, rebaixada, després d’estimar el recurs, a falta lleu amb compliment de dos dies només de suspensió de funcions i pèrdua d’havers. Un guàrdia que va ser sancionat per una falta greu a la pèrdua de set dies d’havers i suspensió de funcions, va complir finalment una falta lleu amb un sol dia de suspensió de funcions i pèrdua d’havers, i un altre agent, a qui es va sancionar amb una falta greu a la pèrdua de cinc dies d’havers i suspensió de funcions, ha vist que la sanció va ser anul·lada i simplement se li va imposar una reprensió.

“Quan les sancions es deuen a animadversions del cap de la unitat, al guàrdia li crea sensació d’impotència, ràbia i frustració”, explica Mollá, que recorda que una falta greu és un impediment per a ascensos o l’accés a cursos i pot suposar una minva en el sou entre 400 i 500 euros. “Els dol molt, acaben molt desmotivats i, en alguns casos, sol·liciten la baixa”, postil·la. 

Les sentències demostren, segons l’AUGC, que es van vulnerar els principis bàsics de legalitat i presumpció d’innocència. El secretari general de l’associació a Alacant, Francisco Javier García Gómez, lamenta que ningú pose fi a les “moltes” resolucions sancionadores errònies de la Direcció General de la Guàrdia Civil, “que ens obliguen a defensar els nostres afiliats i afiliades a colp de sentència, amb la pèrdua de temps i diners que això comporta”. “Temps i diners que, en definitiva, va en detriment d’una atenció millor als ciutadans”, afig. 

L’AUGC recorda que el Greco ha recomanat revisar el règim disciplinari de l’institut armat per reforçar-ne la transparència, l’objectivitat i la proporcionalitat. “El règim disciplinari de la Guàrdia Civil necessitaria un bon repàs per l’amplitud de conceptes jurídics indeterminats”, conclou el lletrat de l’associació.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats