eldiario.es

9

Un pas important en la conquesta d'una mort digna

El Ple del Consell, a inicativa de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, va aprovar el passat 14 de juliol l'avantprojecte de llei que blinda els drets i garanties de la dignitat de la persona en el procés d'atenció al final de la vida.

Una vegada més, el Consell ha sabut escoltar la veu i les demandes dels ciutadans de la Comunitat. Una vegada més s'ha fet eco del sentir d'una societat que de forma aclaparadorament majoritària rebutja el dolor i l'angoixa que ben sovint ens acompanyen en un tràngol que tots haurem d'afrontar.

Ja en la Declaració Universal dels Drets Humans s'afirma que l'autonomia personal i la dignitat del ser humà constituïxen un valor únic, insubstituïble i intrasferible de tota persona i El Govern Autonòmic, a través d'este avantprojecte de llei, fa un pas més en la seua pretensió de garantir la dignitat dels que som els seus administrats.

El Consell ha posat en marxa esta iniciativa amb l'únic objectiu de garantir el respecte a la dignitat i autonomia de tots aquells que manifesten la seua voluntat de ser atesos en esta última etapa sense dolor, acompanyats per les persones que hàgem determinat, amb la privacitat que el nostre lliure designi haja decidit i amb el suport psicològic o espiritual que les nostres conviccions consideren més adequats. Amb este objectiu s'establiran protocols que faciliten i simplifiquen el tràmit que ens permeta exercir la nostra voluntat.

La Conselleria, una vegada aprovat el text definitiu de la present Llei, pondrà en marxa campanyes divulgatives informant i posant a disposició de qualsevol que ho desitge el que s'ha decidit denominar "Planificació Anticipada de Decisions".

Ningú té dret a decidir per nosaltres quan un procés irreversible ens espenta cap a una mort inevitable. Perquè inevitable és la mort però no el patiment i el dolor que acompanyen ben sovint eixe tram final de la nostra existència. Este sentir, majoritàriament acceptat, s'ha vist reflectit pràcticament en la totalitat de les enquestes d'opinió que sobre el tema han sigut dutes a terme tant en el nostre entorn geogràfic i cultural, com en altres cultures menys pròximes. Ja en 2009, el sondeig específic elaborat pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS, 2009), sobre atenció a pacients amb malalties en fase terminal, una amplíssima majoria dels ciutadans enquestats s'inclinava per autoritzar el personal sanitari perquè poguera utilitzar cures pal·liatives que ens ajudaren en este procés del final de la vida i se'ns permetera morir amb dignitat i en pau. Però este sentir col·lectiu exigia una cobertura legal, fins ara inexistent en la nostra Comunitat, que establira criteris contrastats i consensuats amb els òrgans consultius escaients, professionals i experts en matèria tan sensible. El nou Govern del canvi sempre va ser conscient de la necessitat d'oferir als ciutadans una llei que donara cobertura legal i garantira este dret, però que també, i al mateix temps, donara garanties a l'acció professional dels que són responsables directes de vetlar per la nostra salut i el benestar integral del malalt fins a l'últim minut de la seua vida. I és ara, arribat a l'equador del seu mandat, quan este Govern progressista, després d'un enorme esforç de consens, reflexió i diàleg, ha donat llum a una proposta de llei que busca donar resposta a un amplíssim sector de la nostra població que anhelava aconseguir este dret que a ningú se li imposa com a tal.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de la mà d'una societat que evoluciona i pretén fer un ús racional i positiu dels avanços i èxits que la ciència ens oferix, pretén, amb la nova llei, que els que fins no fa massa lustres érem mers subjectes passius en un tema tan transcendent com ho és el nostre itinerari vital al llarg del tram final de les nostres vides, podem triar lliurement i sense condicionaments morals, que moltes vegades no compartim, de quina manera volem afrontar la mort. Estic convençuda de que és este un èxit més en benefici no sols dels que ens van donar l'oportunitat d'exercir l'acció de govern sinó del conjunt dels ciutadans de la nostra Comunitat.

Maite Cardona Ribes
Directora Territorial de Sanitat de València

Muy Bien, has hecho Like

¿Qué tipo de error has visto?
¿La sugerencia que quieres realizar no está entre estas opciones? Puedes realizar otro tipo de consultas en eldiario.es responde.
Error ortográfico o gramatical Dato erróneo

¡Muchas gracias por tu ayuda!
El equipo de redacción de eldiario.es revisará el texto teniendo en cuenta tu reporte.

Comentar

Enviar comentario

Comentar

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha