L’alcalde del PP d’un poble de Castelló de menys de 2.000 habitants s’apuja el sou un 65% en plena crisi del coronavirus

L'alcalde d'Artana, el popular Enrique Vilar (centre), dialoga amb l'expresident de la Diputació de Castelló, el també popular Javier Moliner (esquerra).

L’Ajuntament d’Artana (un municipi de tot just 1.950 habitants a la província de Castelló) va acordar en la comissió d’hisenda celebrada el 22 de juliol passat, tal com consta en l’acta de la reunió a què ha tingut accés elDiario.es, una modificació del règim econòmic aplicable al càrrec d’alcalde, que ocupa des del 1999 el popular Enrique Vilar.

D’aquesta manera, una vegada confirmada pel ple en què el Partit Popular té majoria absoluta, el primer edil passarà a tindre a partir del pròxim 1 de setembre una dedicació parcial del 50% amb alta en la seguretat social amb una retribució anual de 23.800 euros al mes, distribuïts en catorze pagues mensuals de 1.700 euros bruts –fins al moment percebia 12.132 euros bruts anuals sense dedicació i per assistència a òrgans col·legiats–.

La proposta, presentada per la regidora d’Hisenda Silvia Llidó, està motivada “pel fet de considerar que la complexitat, responsabilitat i dedicació que requereix l’exercici d’alcalde/essa en el municipi d’Artana és molt superior a la resta dels regidors de la corporació”, per la qual cosa queda “justificat” que aquest càrrec tinguera assignada una dedicació “almenys del 50% i l’assignació d’una retribució proporcional i adequada”.

Aquestes assignacions, justifica l’equip de govern en la seua proposta, “estan dins dels límits de quanties aplicables als municipis de menys de 5.000 habitants” i afigen que el pressupost del 2000 “compta amb prou consignació pressupostària per a cobrir aquesta modificació”.

El portaveu socialista, Salvador Ferrandis, va qüestionar la proposta perquè considerava que el “canvi de circumstàncies” de l’alcalde no justificava el canvi, així com va explicar que no entenia que s’adonaren “ara” de la complexitat que implicava l’exercici del càrrec d’alcalde. Així doncs, va recordar que va ser el PP el que va considerar que el que percebia Vilar per les assistències a òrgans col·legiats “era suficient” i que si ara ja no el compensava, “tenia la possibilitat de deixar el càrrec i no convertir-lo en una professió, fixant unes retribucions per a completar altres sous”.

A parer seu, malgrat entendre que la proposta està “dins de la llei”, la retribució proposada és “excessiva”, per la qual cosa no creu que aquesta qüestió haja d’“imposar-se simplement per aplicació de la majoria absoluta”. La delegada d’Hisenda, per part seua, va qualificar d’“injust” que l’alcalde percebera les mateixes retribucions que la resta dels regidors, “ni per dedicació, ni per responsabilitat, ni per la faena que exerceix”. 

Es dona la circumstància que Vilar va ocupar des del 2007 i fins al 2019 diferents càrrecs com a assessor en la Diputació de Castelló amb unes retribucions superiors a 30.000 euros bruts anuals, amb la qual cosa, sumades les dietes per assistència a òrgans col·legiats a l’Ajuntament, l’alcalde d’Artana reunia uns emoluments anuals de 45.000 euros bruts més o menys. En la legislatura actual, en què el PP ha perdut la Diputació de Castelló, Vilar no ocupa cap càrrec en la institució provincial.

ElDiario.es ha intentat, sense èxit, contactar amb el primer edil per conéixer la seua versió de primera mà.

Etiquetas
Publicado el
4 de agosto de 2020 - 22:38 h

Descubre nuestras apps

stats