Antifrau insta l’Ajuntament de Pedralba a regularitzar o tornar 124.000 euros de sous de regidors del PP

L'alcaldessa de Pedralba, Sandra Turégano (amb la vara de comandament), junt als regidors del PP.

Toni Cuquerella


0

L’Agència Antifrau ha instat l’Ajuntament de Pedralba que regularitze o torne els sous irregulars cobrats pels regidors del govern del PP des de gener del 2019, i que suposen un total de 124.506,84 euros. Aquests diners, cobrats en concepte d’“indemnitzacions càrrecs electes”, segons l’informe d’Antifrau, “no té encaix legal”, perquè no s’ajusta a les possibles remuneracions que poden percebre els regidors, com són els salaris per dedicació parcial o exclusiva, per l’assistència a òrgans col·legiats o per despeses de dietes, viatges o conceptes vinculats al treball municipal.

Aquesta remuneració –de la qual està fora l’alcaldessa Sandra Turégano, que sí que disposa de dedicació parcial– es feia sobre la base de “mòduls” de 6 hores de “dedicació efectiva a l’Ajuntament”, que es pagaven a 54,06 euros amb un màxim de 5 mòduls setmanals; aquests no feien una cotització a la Seguretat Social, però sí que tenien una retenció del 15% de l’IRPF. D’aquests pagaments, l’Agència Antifrau afirma que suposen un “salari encobert” d’una dedicació parcial o exclusiva donant-se una “aparença de legalitat”, i per tant “un frau de llei”.

A més aquestes retribucions especials els permetien afegir les indemnitzacions per l’assistència d’òrgans col·legiats, fet que, si hagueren tingut algun tipus de dedicació, no haurien pogut obtindre per incompatibilitat legal.

En l’informe s’assenyala que aquestes retribucions irregulars “haurien d’haver-se determinat com a dedicacions parcials i haver-los aplicat les condicions per a la seua percepció: límits pressupostaris, determinació de dedicació mínima, alta en el règim general de la Seguretat Social en aquest concepte, incompatibilitat amb la percepció d’indemnitzacions en concepte d’assistències a òrgans col·legiats, aplicació, si escau del règim d’incompatibilitats”.

Les retribucions recollides en l’informe inclouen les dels anys 2019, 2020 i 2021, en la del 2019 s’inclouen també les que van rebre els regidors en el govern anterior –també del PP–, i el 2021 es recullen les donades fins al 30 de juny. S’hi poden veure remuneracions que van des de 6.162,82 euros en un any per la regidora Inmaculada Carsí (responsable d’Hisenda i Serveis Municipals), a 13.929,10 euros de José Ignacio Castellano (edil d’Agricultura i Medi Ambient).

Davant aquesta situació la recomanació d’Antifrau és que es deixen sense efecte les assignacions pagades i que es tornen els diners rebuts de manera irregular, o per contra “transformar-les en les oportunes dedicacions parcials, amb alta en el règim general de la Seguretat Social” i també l’actualització amb Hisenda. Això, a més, suposa tornar la percepció d’indemnitzacions per l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, i que suposa un total de 1.780 euros, pel període facilitat per l’ajuntament entre el 12 de juliol de 2019 i el 31 de gener de 2021.

Al·legacions del govern

Davant aquesta investigació del govern del PP de Pedralba va presentar al·legacions com ara que, a pesar que un informe provisional afirmava que aquestes retribucions “no tenen encaix legal”, posteriorment el secretari interventor “no hi va posar cap objecció”.

D’altra banda asseguren que aquest tipus de retribucions eren “una pràctica habitual” que es va produir “durant totes les legislatures, i amb tots els governs locals d’aquest Ajuntament. Estem davant un criteri que va proposar el secretari interventor durant els més de 30 anys que va prestar serveis en actiu a l’Ajuntament; així mateix aquests acords han sigut remesos i publicats en el Butlletí Oficial de la Província”.

Respecte a la proposta de tornar els diners, l’ajuntament afirma que això suposaria “infringir el principi de seguretat jurídica” i que “per tant, el reintegrament vulnera la bona fe”. Afigen també que “imposar la devolució de les quantitats percebudes, suposa no reconéixer que els serveis han sigut prestats efectivament”, la qual cosa “provoca un enriquiment injust de l’Administració”.

Davant aquestes al·legacions, Antifrau respon que “no s’aporten els informes favorables del secretari a què es refereix l’entitat denunciada” i que a més “la inexistència d’informes desfavorables no valida les irregularitats que puga haver-hi”. D’altra banda adverteix que “el fet que una irregularitat siga habitual en el temps, i fins i tot siga publicada en el BOP, no suposa una argumentació vàlida que la justifique”. Finalment, pel que fa a l’al·legació que es produïra un enriquiment injust de l’Administració, s’assenyala que hi ha l’opció també de regularitzar els pagaments amb les altes en la Seguretat Social i Hisenda.

Crítiques

De la seua banda, el col·lectiu Por una Serranía Viva ha criticat aquests pagaments i els ha vinculat als ingressos que té l’Ajuntament de Pedralba des de la reobertura de l’abocador el 2015 i que arriben a xifrar en uns 120.000 euros anuals, uns diners que “no tenen fiscalització”. Per això assenyalen que aquests pagaments, en aquest nivell, concerneixen únicament governs locals del PP (en el poder des del 2007) i no executius anteriors.

Sobre aquest abocador denuncien una “gestió fraudulenta” i adverteixen que va patir tres incendis durant tres anys consecutius, el 2014, el 2015 i el 2016. A més adverteixen que l’abocador de Pedralba “havia de rebre a l’any unes 15.000 tones de residus, però en un any se n’hi van ficar més de 60.000”; per això expliquen que l’empresa gestora, Girsa, va tindre una sanció de 80.000euros, però que en canvi no se sap el benefici econòmic que va ingressar per haver quadruplicat el límit de residus permés“.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats