Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

El Ministeri de Transports cedeix a l'Ajuntament de Favara la carretera N-332 al seu pas per la localitat

La N-332 al seu pas per Favara.

Toni Cuquerella

0

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha cedit a l'Ajuntament de Favara, la titularitat d'un tram entre els km 242,650 i 244,060 de la carretera N-332 al seu pas per la localitat. La longitud total del tram cedit és de 1.338 metres, amb una superfície estimada de 23.565 metres quadrats, que comprén la zona que afecta la infraestructura incloent totes les calçades, voreres i illetes.

El tram que ara se cedeix s'integra en una actuació desenvolupada pel Ministeri per a la humanització de la travessia de la N-332 al seu pas per Favara, en la qual s'ha incrementat la superfície de les voreres per als vianants, millorat l'enllumenat, jardineria i mobiliari urbà, i reordenat les places d'aparcament de vehicles, entre altres actuacions amb l'objectiu de millorar la integració de la carretera en l'espai urbà, promovent la mobilitat activa i reduint els espais dedicats als automòbils.

La cessió s'ha fet efectiva el passat 17 de juny, després de Resolució del secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible. Aquesta cessió no menyscaba la continuïtat de la xarxa viària estatal ni la seua funcionalitat, ja que aquest tram ha adquirit la condició de via urbana i manca de funció de servei al trànsit de llarg recorregut.

Aquest canvi de titularitat no comporta transferència de cap capital, ni genera obligacions econòmiques o despesa per a l'Administració General de l'Estat.

Així, l'Ajuntament de Favara assumeix la titularitat del tram de la N-332 i espais ressenyats, amb tots els seus elements auxiliars i equipaments, sent a partir del dia de la resolució ressenyada, titular d'aquests i conseqüentment responsable de la seua conservació, defensa i explotació.

Etiquetas
stats