Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

El Constitucional esbronca el TSJ i rebutja el seu recurs contra el decret-llei de plurilingüisme del Consell

Seu del TSJCV.

elDiariocv

0

El Tribunal Suprem ha esbroncat el TSJ valencià en no admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat per la secció quarta de la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra el Decret Llei 3/2017, d'1 de setembre, del Consell, de plurilingüisme pel qual s'adopten mesures urgents per a l'aplicació, durant el passat curs, dels projectes lingüístics educatius de centre i contra la resolució 1.042/IX, de 8 de setembre de 2017, que convalidava aquesta norma legal.

La resolució, de la qual ha sigut ponent el magistrat Juan Antonio Xiol Ríos, assenyala que la qüestió d'inconstitucionalitat ha d'inadmetre's per diversos defectes processals. D'una banda, “la qüestió s'ha plantejat sense que l'òrgan judicial haja justificat que l'incident de mesures cautelars haja de dictar una resolució la fallada de la qual depenga de la validesa del decrete-llei 3/2017”. I per un altre, perquè una vegada elevada aquesta qüestió d'inconstitucionalitat, i estant pendent la decisió del Tribunal Constitucional sobre la seua admissió a tràmit, el TSJ valencià “va dictar sentència en el procediment principal”. Aquesta actuació no s'ajusta a l'establit en l'article 35.3 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional que imposa, des del moment en què es planteja aquesta qüestió, “la suspensió provisional de les actuacions fins que el Tribunal es pronuncie sobre la seua admissió”.

Segons se sosté en aquesta resolució, “l'òrgan judicial que ha promogut la qüestió d'inconstitucionalitat ha dictat sentència i en dictar aqueixa resolució ha aplicat la norma sobre la qual s'ha elevat el dubte d'inconstitucionalitat”. Aquesta forma de procedir ha privat la qüestió d'inconstitucionalitat de tot efecte o significat pràctic.

El Tribunal conclou reiterant que “la qüestió d'inconstitucionalitat no és un mitjà del que puguen servir-se els òrgans judicials per a pretendre del Tribunal Constitucional la depuració abstracta de l'ordenament jurídic, sinó un instrument processal posat a la disposició d'aquells per a conciliar la seua obligació de submissió a la llei i a la Constitució, en els casos en els quals alberguen dubtes fonamentats sobre la constitucionalitat de la norma o normes amb rang de llei que hagueren d'aplicar en l'assumpte sotmès a enjudiciament”.

Recurs del TSJ

El TSJ va recórrer la norma del Consell en considerar que la Conselleria d'Educació “no va complir l'ordre de suspensió; en el seu lloc, el Govern Valencià aprova el Decret-Llei 3/2017, d'1 de setembre, del Consell, pel qual s'adopten mesures urgents per a l'aplicació, durant el curs 2017-2018, dels projectes lingüístics de centre, convalidat pel Ple dels Corts en la sessió del 8 de setembre de 2017 (DOCV de 12 de setembre de 2017)”. Segons els magistrats de l'Alt Tribunal valencià, el decret-llei vulnerava els articles 86.1, el 9.3 i 14.1 de la Constitució.

Etiquetas
stats