Dues dècades de contractes sanitaris de la Generalitat Valenciana: la batalla jurídica de Ribera Salud contra el Consell de Transparència

Alberto de Rosa, director general de Ribera Salud.

L’empresa Ribera Salud vol obtindre tots els contractes de gestió de serveis públics en l’àmbit sanitari signats pel Govern valencià entre el 1997 i el 2017. El Consell de Transparència, l’organisme que vela per l’accés de la ciutadania a les dades públiques, va denegar la petició, que considerava abusiva per la seua àmplia franja temporal –dues dècades– i el gegant de la sanitat privada va recórrer la decisió. La secció quarta de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) li ha donat la raó i ha imposat a la Generalitat l’obligació de donar tràmit a la petició d’informació.

La Conselleria de Sanitat tenia por que la “ingent quantitat d’informació” sol·licitada per Ribera Salud obligue a “paralitzar la resta de la gestió dels subjectes obligats” a subministrar informació i impedisca “l’atenció justa i equitativa del seu treball i el servei públic que tenen encomanat”.

L’empresa va sol·licitar el 2017 a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública la relació de tots els contractes de gestió de serveis públics en l’àmbit sanitari signats pel Govern valencià, així com qualsevol de les seues conselleries o organismes durant 20 anys, la majoria corresponents a executius del PP. A més, també volia saber “quins d’aquests contractes s’han prorrogat” i, si escau, l’acord de concessió de pròrroga contractual”.

El departament que dirigia llavors la consellera Carmen Montón no va admetre a tràmit la sol·licitud, perquè considerava que incorria en una de les causes previstes en la llei autonòmica de transparència, pel seu “caràcter abusiu” i “no justificat”. L’empresa va presentar una reclamació davant el Consell de Transparència, que va avalar la denegació pel fet de considerar que la sol·licitud de Ribera Salud “comprén un període temporal de vint anys, sense especificació dels diferents tipus de concessions”. “Sobrepassa l’exercici normal del dret d’accés a la informació”, conclou la resolució del Consell de Transparència. 

La Sala Contenciosa del TSJ-CV ha arribat a una altra conclusió i considera que “no hi ha raó per a inadmetre de pla” una sol·licitud d’accés a la informació pública per la mera inconcreció de la petició, “perquè davant aquesta situació eventual, el que imposa la llei és que s’òbriga tràmit preceptiu de deu dies per esmenar i resoldre en conseqüència”. Així doncs, segons la sentència, la resolució no es va ajustar a dret, per la qual cosa imposa a la Generalitat Valenciana l’obligació de donar tràmit a la sol·licitud d’informació pública cursada per Ribera Salud. 

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats