L’ús de la bici i el patinet augmenta entre les dones a València en plena pandèmia, especialment en els carrils bici protegits

Una família amb bici en la plaça de l'Ajuntament de València.

L’execució de carrils bici protegits de la resta del trànsit ha suposat un al·licient per a fomentar l’ús tant de bicicletes com de patinets, especialment entre dones entre 25 i 55 anys, un dels pocs perfils que ha augmentat l’ús de tots dos mitjans de transport en plena pandèmia.

Així es desprén del segon estudi anual dut a terme per Esther Anaya Boig, consultora i investigadora de mobilitat ciclista de l’Imperial College London, per a l’Agència de la Bici, adscrita al servei de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València.

L’estudi, fet entre octubre i novembre de l’any passat amb l’objectiu de fer un seguiment i conéixer millor el perfil de les persones usuàries de la infraestructura ciclista diferenciant gènere, edat i tipus de vehicle, s’ha tornat a fer mitjançant un comptatge a peu de carril bici.

En aquesta segona anàlisi, cinc han sigut els punts en què s’han dut a terme els comptatges manuals, tres més que el 2019, en incorporar-se la intersecció de l’avinguda de Peris i Valero amb la del Regne de València, la plaça de l’Ajuntament (en la confluència amb el carrer de Sant Vicent Màrtir i avinguda de Maria Cristina) i l’avinguda del Primat Reig (entre els carrers d’Alemanya i Vila de Muro), a més dels habituals punts del carrer d’Alacant i el Pont de Fusta. En aquest sentit cal destacar que el comptatge de la plaça de l’Ajuntament es fa en calçada d’un entorn pacificat, però no en carril bici.

En cadascun d’aquests punts s’ha aforat la quantitat de ciclistes, tant amb bicicleta pròpia com en Valenbisi, persones en vehicles de mobilitat personal (VMP) com ara patinets elèctrics i altres vehicles que comparteixen infraestructura; i dins de la categoria de ciclistes amb bicicleta pròpia, s’ha anotat una categoria addicional per a les bicicletes amb remolc i cadireta i els vehicles de missatgeria. Els comptatges es van fer en diversos dies laborables d’octubre i novembre del 2020 (de característiques semblants als de l’informe anterior).

Segons les dades recopilades, en la segona quinzena d’octubre del 2020, període que coincideix amb la majoria dels aforaments en aquest estudi, el trànsit motoritzat en els accessos i les vies principals de la ciutat de València estava més d’un 8% per davall dels nivells registrats en les mateixes dates de l’any anterior, mentre que la disminució en el trànsit en les vies ciclistes era només d’un 2%.

Agregant la informació recaptada en els cinc punts aforats el 2020, el repartiment modal que s’obté és un en què predomina la bicicleta amb un 71% d’observacions, i són els VMP un 28% (comparat amb els 74% i 25% respectivament obtinguts l’any passat).

Respecte a l’ús de la bici en particular, les dades també assenyalen que la pandèmia ha afectat l’ús de Valenbisi (que passa del 14% al 10%), mentre que la bicicleta privada pràcticament es manté (passa del 60% al 59%). A més, encara que la mobilitat ciclista no ha escapat a l’efecte de la pandèmia i l’informe reflecteix una tímida disminució del nombre de persones ciclistes respecte al 2019, destaca que no passa així en la franja de dones de 25 a 55 anys, en què la mobilitat amb bicicleta ha continuat incrementant i ha passat d’un 62% el 2019 a un 73% el 2020.

Desplaçaments amb bicicleta

En l’agregació per al total dels desplaçaments amb bicicleta, es pot observar un patró clar que vincula la mobilitat de les dones amb moments clau al llarg del dia: les dones es mouen més en les hores de fer cures: el pic més accentuat és al matí, moment en què els percentatges s’assimilen més a la paritat. També s’observa un altre pic al migdia, relacionat amb l’hora del dinar.

En l’agregació ciclista es destaca una única franja horària amb paritat, la de 8 a 9 h, una franja que està relacionada amb l’entrada als centres d’estudi i faena. L’agregació de modes ciclistes mostra la diferència més gran en el repartiment de la franja d’edat major de 55 anys, amb només un 8% de dones i un 13% d’homes.

Desplaçaments en patinets

En els VMP, el pic vesprada-nit no és tan apreciable, potser pel fet que la falta de llum augmenta la sensació d’inseguretat en aquests vehicles. És destacable que, en el pic del matí, hi ha més dones que homes en xifres absolutes i relatives.

A part del pic del matí, solament s’acosten a la paritat en les franges de 14 h a 15 h i de 20 h a 21 h. La fracció de persones majors de 55 anys és molt escassa, quasi inexistent en dones. No obstant això, la fracció de menors de 25 anys és més gran en dones que en homes, amb un 35%.

Repartiment per gènere i edat

Curiosament, el repartiment per edats d’homes i dones és molt similar a Peris i Valero i a la plaça de l’Ajuntament, però la bretxa de gènere és més gran a la plaça de l’Ajuntament a causa de la tipologia d’infraestructura (vorera bici vs. calçada compartida). A Primat Reig, la fracció de joves és més gran, potser a causa de la direcció no radial i probablement de connexió entre centres residencials i d’educació.

Les dones ciclistes representen un 38,3% dels usuaris a Peris i Valero, un 31,1% a la plaça de l’Ajuntament i un 41% a Primat Reig. Amb Valenbisi, les dones representen un 41,5% dels usuaris a Peris i Valero, un 33% a la plaça de l’Ajuntament i un 46,5% a Primat Reig. Amb VMP, les dones representen un 42,3% dels usuaris a Peris i Valero, un 40,1% a la plaça de l’Ajuntament i un 42,2% a Primat Reig.

Valenbisi nota més la crisi, excepte entre les dones

Segons l’estudi, s’ha reduït notablement l’ús de Valenbisi en el període analitzat el 2020. És possible que el sistema l’hagen afectat les restriccions Covid-19 (va estar tancat fins a juny i s’obliga a utilitzar guants i màscara, la qual cosa pot generar una certa sensació d’inseguretat). El sistema també es troba en un moment en què la seua tecnologia no ha canviat en 10 anys, amb unes bicicletes que es consideren pesades en comparació amb les bicicletes pròpies. Això pot estar generant desavantatges a l’hora de competir amb noves formes de mobilitat més lleugeres, com són els patinets.

Malgrat tot, el percentatge de dones en Valenbisi augmenta a pesar que el seu ús en general disminueix. Dades de Valenbisi confirmen que al desembre del 2020 el 62% de les persones inscrites eren dones, amb comparació al 54% al gener del 2020.

“Els efectes de la pandèmia fan del d’enguany un informe atípic”, apunta el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, perquè “la mobilitat, tampoc la ciclista, és aliena als efectes econòmics i laborals de la nova normalitat i el funcionament variable de la vida a les ciutats en general i a València en particular”.

Una de les novetats de l’estudi d’enguany és la introducció de la variable de comptatge en un punt de pas de bicicletes i VMP compartit amb vehicles motoritzats, però pacificat (la que s’ha fet en el vèrtex del carrer de Sant Vicent Màrtir amb Maria Cristina), i el resultat mostra que, amb comparació als fets en carrils bici, el percentatge d’ús de la bicicleta s’incrementa mentre que descendeix el dels VMP. De la mateixa manera, l’ús de la bici entre les dones en aquest punt cau al 31% davant dels homes.

“Ara com ara es tracta d’un únic punt, però no és casual que les dades confirmen la teoria de la importància de les infraestructures ciclables per a incorporar persones usuàries que no tenen la mateixa percepció de seguretat, com poden ser moltes dones amb relació als homes, o les persones en VMP respecte de les que circulen amb bici”, apunta el regidor Grezzi. “Per això la importància de continuar fomentant la implantació de carrils bici en tota la ciutat”, afirma.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats