L’aposta valenciana per les energies renovables: l’objectiu del Consell és multiplicar per 16 la producció fotovoltaica i per 4 l’eòlica

Una instalació fotovoltàica valenciana.

El Govern valencià ha aprovat divendres el decret llei de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables, una norma proposada per les conselleries d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball juntament amb la d’Obres Públiques, Política Territorial i Mobilitat.

L’objectiu del text normatiu és “agilitar, harmonitzar i simplificar” la tramitació d’aquests projectes d’energies renovables “amb la vista posada en les aspiracions de tindre a l’abast 6.000 MW de producció fotovoltaica i 4.000 MW d’eòlica”.

Les xifres que maneja la Generalitat Valenciana assenyalen la necessitat de multiplicar per 16 i per 4 la producció actual d’energia fotovoltaica i eòlica, respectivament, per poder assolir els objectius europeus de 100% d’energies renovables el 2050, així com els de l’esborrany de la Llei valenciana de canvi climàtic, que fixa un 70% d’energia elèctrica d’origen renovable el 2030.

El text normatiu, el primer que plasma per escrit els requisits tant en sòls urbanitzables com no urbanitzables, es converteix en un “full de ruta clar” que, segons la Generalitat, “elimina duplicitats en els tràmits i dibuixa un mapa perquè qualsevol promotor d’una planta puga conéixer les ubicacions idònies dins del territori de la Comunitat, des del punt de vista territorial i mediambiental”.

Concretament, en el cas de l’energia eòlica, se suprimeixen els plans especials com a instrument de desenvolupament del pla eòlic valencià; s’actualitza la normativa per concretar o eliminar conceptes que venien generant un cert grau d’indeterminació i es permet el màxim potencial eòlic aprofitable compatible amb aquest pla.

En el de centrals fotovoltaiques, fins a 50 MW, s’estableixen les preferències d’emplaçament que han de ser compatibles amb els plans territorials i urbanístics que complisquen les condicions mediambientals, funcionals i territorials.

Altres iniciatives que preveu el decret són l’obligatorietat d’instal·lar mòduls fotovoltaics en les cobertes dels edificis nous o que hagen canviat d’ús de més de 1.000 metres de superfície tant públics com privats i la posada en marxa d’una finestreta única.

Les conselleries implicades han explicat el potencial d’aquest sector, que representa el 38% de les inversions per a la transició ecològica, per a l’ocupació, el desenvolupament i el compliment dels acords en matèria de lluita contra el canvi climàtic.

Etiquetas
Publicado el
7 de agosto de 2020 - 22:50 h

Descubre nuestras apps

stats