El Govern valencià multiplica per huit les ajudes de lloguer en cinc anys

Rubén Martínez Dalmau

El Govern valencià ha multiplicat per huit les ajudes destinades al lloguer d’habitatge en poc més d’una legislatura. Dels 5,5 milions d’euros que es pressupostaven el 2015, la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge tancava el 2020 amb més de 40 milions d’euros en ajudes al lloguer d’habitatge general, ajudes d’emergència per la COVID-19 i els temporals i ajudes al lloguer per a joves.

L’executiu valencià va ser el primer a aprovar una convocatòria específica d’ajudes al lloguer per l’emergència sanitària, una mesura que compta amb 7,5 milions d’euros després de la primera ampliació i que col·labora amb el lloguer mensual fins a 650 euros. El 2018, el departament que regeix Rubén Martínez Dalmau va dedicar un apartat específic d’ajudes al lloguer jove, a què es van destinar 6,5 milions d’euros en la primera convocatòria i 8,2 milions d’euros en aquesta última.

El 2020, l’import total de les ajudes d’habitatge concedides ascendeix a 28,2 milions d’euros, l’ajuda mitjana de subvenció és d’1.761,87 € anuals (146,82 € mensuals) i les persones beneficiàries, 16.037. Respecte al programa jove, l’import total de les ajudes concedides ha sigut de 8,2 milions, més de la meitat (el 55%) concentrades a la província de València.

Segons les dades de la conselleria, es conclou que les ajudes es concentren en els municipis de grandària mitjana, on viu la major part de la població de la Comunitat Valenciana, i no en les capitals de província. L’informe recull que els motius principals de denegació de sol·licituds són la falta de documentació obligatòria, no estar al corrent de les obligacions tributàries o no pagar el lloguer mitjançant domiciliació bancària.

Entre els grups que més reben les ajudes, “les circumstàncies especials que més es repeteixen en les sol·licituds presentades són les famílies nombroses i les unitats de convivència amb algun membre amb diversitat funcional, un 13,8% i un 8,5% sobre el total de les sol·licituds”, indica l’informe sobre habitatge.

Unitat antidesnonaments

El vicepresident segon va anunciar dimecres la creació d’una unitat antidesnonaments, un equip “dedicat específicament al seguiment i la resposta de les situacions d’emergència residencial que es donen al nostre territori”. La unitat és un mecanisme de coordinació entre Habitatge, Emergència Residencial, les plataformes, els ajuntaments i la Sareb. Així doncs, ha assegurat que aquesta unitat és capaç de generar una resposta integral “gràcies a la seua coordinació amb els serveis territorials i a les oficines Xaloc de cada municipi”, en una corporació que, segons han explicat fonts de la Generalitat, “atendrà, cas per cas, totes les notificacions que arriben per part de persones individuals, entitats financeres o associacions”.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats