Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

La transferència d’actius de la Sareb al Govern valencià cobriria la demanda registrada d’habitatge públic

Vista general de una promoción de viviendas en construción en Valencia. EFE/Miguel Ángel Polo

Laura Martínez

0

La transferència d’actius de la Sareb al Govern autonòmic cobriria la demanda registrada d’habitatge públic a la Comunitat Valenciana. El vicepresident segon de la Generalitat i titular d’Habitatge, Héctor Illueca, ha sol·licitat al Govern central que li permeta gestionar els immobles del banc roí en el territori valencià atés que “posseeix un enorme estoc immobiliari que podria donar resposta a les necessitats derivades de l’emergència residencial que pateix el nostre país”.

El Consell de Ministres del 18 de gener va aprovar el canvi d’estatus del banc roí, la societat que va absorbir els immobles de la banca rescatada el 2012. L’entitat mantindrà la titularitat privada, però l’Estat hi tindrà el control accionarial –fins hui, en posseïa un 45%– i dels salaris de la cúpula. A través del fons de rescat bancari (el FROB), l’Estat assumirà els 35.000 milions d’euros de deute de l’entitat, després de l’orde d’Eurostat.

Segons el seu portal, la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Econòmica Bancària (Sareb) té a la venda 8.600 habitatges a la Comunitat Valenciana, sense comptar-hi solars i altres edificis annexos. Quasi la meitat dels immobles es concentren a la província de València. A més, el banc roí suma 4.891 obres en curs i 2.473 terciaris i no té en compte els immobles en procés d’adquisició en aquestes dades.

La demanda d’habitatge públic a la Comunitat Valenciana abasta un ampli espectre. El 2019, el web Infohabitatge va arribar a tindre prop de 27.000 sol·licituds, tant de persones interessades en lloguer i compra en el mercat lliure com a accedir a un habitatge de promoció pública. En el registre de l’Entitat Valenciana de Sòl i Habitatge (EVha), exclusivament per a habitatge públic, les sol·licituds van superar les 13.400 en el mateix any. Segons la Generalitat, en el registre es donaven una sèrie de duplicitats que el feien poc operatiu, com ara que uns quants membres de la mateixa família feren la inscripció.

L’agost passat la conselleria que dirigeix Héctor Illueca va aprovar un decret de creació d’un nou registre, que unifica l’oferta i la demanda d’habitatge del parc públic. El portal es va presentar a l’octubre i pretén ser similar al d’una immobiliària, però amb mediació de l’Administració pública per a ajustar les necessitats d’habitatge i exercir d’assessor i mediador.

En els quatre mesos que el portal està en marxa s’han inscrit 4.000 sol·licitants d’habitatge públic. La inscripció en el registre s’efectua exclusivament de manera telemàtica i s’estructura al voltant de la unitat de convivència, formada per una única persona o més, sense que calga que hi haja una relació de parentiu.

Les persones inscrites en el registre anterior hauran de renovar la subscripció i hi tenen un termini que venç el 31 de març de 2022. El registre “també incideix sobre la demanda d’habitatges, modernitzant la tasca d’atenció i seguiment de les sol·licituds d’habitatge assequible que rebem, la qual cosa ens permetrà agilitar el nostre ritme d’atenció a la ciutadania”, va apuntar Illueca en la presentació. El decret regula l’Inventari d’habitatges protegits, en què s’inscriuran tots els habitatges de protecció pública, siguen de titularitat pública o privada, en el termini d’un mes des de la seua qualificació provisional.

Etiquetas
stats