Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Una sentència fa prevaldre la llibertat d’informació i descarta la intromissió de Mediaset en l’honor d’un cirurgià plàstic

Seu de Mediaset España.

Lucas Marco

0

“La informació subministrada va ser veraç i prou contrastada”. La secció sisena de l’Audiència Provincial de València descarta que Mediaset i la productora Unicorn Content SL cometeren una intromissió il·legítima en el dret a l’honor del cirurgià César Noval. Dos programes de Mediaset –Cuatro al día, el 15 de gener de 2021 i Todo es verdad, el 20 de desembre– van emetre sengles reportatges sobre les demandes de diverses pacients relatives a preteses “seqüeles físiques i psicològiques” després de ser operades. Es tracta d’un conegut cirurgià plàstic, ex-jutge de línia de primera divisió, amb una intensa activitat en xarxes socials. L’advocada de Noval, consultada per elDiario.es, indica que està avaluant amb el seu client recórrer contra la sentència en cassació davant el Tribunal Suprem.

Noval, amb clínica a València, va intervindre en el programa Cuatro al día, produït per Unicorn Content, encara que va declinar participar en Todo es verda. El cirurgià considerava que certs passatges de tots dos programes constituirien una vulneració dels seus drets fonamentals a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la seua pròpia imatge. El Jutjat de Primera Instància número 30 de València va estimar parcialment la demanda de Noval i va condemnar Mediaset i la productora a pagar un euro (més els interessos) al cirurgià, a suprimir el contingut de la seua pàgina web i a emetre la decisió durant set dies en un programa en la mateixa franja horària. La sentència de la primera instància, malgrat el criteri contrari del ministeri fiscal, va concloure que els dos reportatges televisius no s’ajustaven a les “pràctiques professionals correctes” pel fet d’admetre “com a font d’informació ressenyes i pàgines d’Internet no contrastades”.

Encara que la sentència reconeixia que “alguns dels extrems del reportatge resultaren després confirmats”, també retreia que es donara veu a Noval en intervencions de “molta menys duració” que als testimoniatges que denunciaven una pretesa mala praxi professional. En el reportatge previ a la tertúlia del programa Todo es verdad s’oferia a l’espectador “una imatge del doctor clarament posicionada, aliena a la presumpció d’innocència”, afirmava la sentència. Segons el parer del tribunal d’instància, les emissions van incórrer en un tractament informatiu “clarament sensacionalista” que hauria exigit “més cautela”.

Mediaset España Comunicación SA va recórrer contra la sentència al·legant que els fets “no sols serien certs, sinó que a més revestien un interés general inqüestionable”. El recurs argumentava que “no tota possible afectació de la reputació professional per una crítica comporta la lesió del dret a l’honor” i incidia en el fet que les persones entrevistades “narraven les seues pròpies experiències” i, a més, “el doctor mateix” Noval “va ser també entrevistat”. Un altre cirurgià plàstic hi va intervindre i va matisar que les conseqüències que plantejaven els testimoniatges “són normals en el postoperatori”.

El grup de comunicació emmarcava els continguts en la tècnica del reportatge neutral, que es limita a “transmetre els fets i les opinions narrats per tercers”. Així doncs, la informació “va ser prou contrastada”, el temps dedicat a cadascuna de les parts “va ser equilibrat” i es va oferir a César Noval el seu dret a rèplica.

La productora Unicorn Content SL, per part seua, al·legava que el cirurgià plàstic és un personatge públic que “va decidir voluntàriament intervindre” en un dels dos programes, “seriós, objectiu i proporcional”. “En tot moment”, sostenia la productora, s’hauria complit el requisit de proporcionalitat en deixar “clar” en “tot moment” que es tractava d’un “presumpte” supòsit de mala praxi.

La sentència de la secció sisena de l’Audiència Provincial de València, que desestima la demanda, atorga “més pes” a l’exercici del dret de la llibertat d’informació i descarta que els programes no foren diligents pel que fa a l’obtenció de la veracitat de la informació, tal com al·legava la sentència inicial del Jutjat de Primera Instància número 30. La sentència considera que els demandats es van assegurar que “hi haguera bases objectives suficients”.

Això sí, reconeix que els titulars i els rètols emesos contenien una dada “inexacta” que al·ludia a les preteses denúncies cap al cirurgià per part de mig centenar de pacients, cosa que denota un “cert afany de sensacionalisme amb l’evident fi de captar l’atenció”, sobretot “quan no consta iniciat cap procediment penal”. “Però el missatge que es pretén destacar i que té plena relació amb el contingut del programa era l’existència d’una polèmica evidenciada per desenes de queixes i denúncies en les xarxes socials i de demandes judicials”, afig la sentència.

A més, la veracitat, segons la jurisprudència, “no equival a una exactitud total, sinó que es correspon amb el deure de l’informador de contrastar prèviament la notícia mitjançant fonts objectives, fiables, identificables i susceptibles de contrast”, una obligació que “s’hauria complit”. Que els rètols “pretengueren captar l’atenció de l’espectador no suposa per si sol que constituïsquen una intromissió il·legítima en el dret a l’honor”, postil·la.

En definitiva, la informació “va ser veraç i prou contrastada” i cap dels dos programes van emprar “en cap moment” expressions “innecessàries difamants o injurioses, més enllà d’alguna expressió dura, agra o destemperada”, conclou la sentència, que també destaca la intervenció de “sengles especialistes en cirurgia estètica que van manifestar la seua opinió, també a favor del doctor convidat –i qüestionat– considerant aquestes seqüeles possibles i habituals”.

La lletrada de César Noval no comparteix la decisió de l’Audiència Provincial de València “ja que ha donat com a certs fets que es basen en meres manifestacions de pacients a l’empara del fet que es tracta d’un model de programa que difon l’opinió de tercers”. L’advocada ha remés a aquest diari sis sentències de diferents jutjats de primera instància que desestimen demandes de pacients de Noval.

“Les notícies difoses van donar peu al fet que posteriorment es presentaren demandes, i va ser la notícia la que es va convertir en l’efecte crida que explica les demandes interposades mesos després de la seua difusió”, afirma. “Discrepe i molt en el fet que no es vulnerara el dret a l’honor del meu client, atés que, si finalment no resultara condemnat, Mediaset ha sigut el mitjà a través del qual s’ha vulnerat el seu prestigi professional”, afig la lletrada.

elDiario.es s’ha posat en contacte amb Mediaset i Unicorn Content, que han declinat comentar la sentència.

Etiquetas
stats