La Sindicatura de Comptes detecta empresaris que pactaven preus per quedar-se contractes menors de Turisme

Seu de la Sindicatura de Comptes al carrer de Sant Vicent de València.

Encara que no s’ha produït un enriquiment il·lícit, la Sindicatura de Comptes ha advertit l’entitat Turisme Comunitat Valenciana (TCV), dependent de Presidència de la Generalitat Valenciana, que ha detectat pactes entre empresaris per repartir-se contractes menors de cursos de formació de cuina i restauració. 

L’informe de fiscalització de la Sindicatura ha analitzat una mostra dels contractes menors adjudicats per l’entitat (contractes d’obres per un valor inferior a 40.000 euros i contractes de subministrament o de serveis per menys de 15.000 euros) i conclou que entre els responsables de les empreses privades “s’ha produït una pràctica repetida per la qual un empresari que havia oferit en un primer contracte un preu anormalment alt, en un altre contracte oferia el millor preu i en resultava adjudicatari”. “Inversament”, abunda l’informe, “un altre empresari que havia oferit un preu anormalment alt en aquest últim contracte, no obstant això en el primer contracte oferia la millor oferta i en resultava adjudicatari”. L’organisme fiscalitzador fins i tot ha observat aquesta pràctica “en ofertes presentades el mateix dia”.

El pretés repartiment de contractes menors demostra, segons el parer de la Sindicatura de Comptes, que “no s’ha produït una vertadera competència entre les ofertes econòmiques”. No hi ha hagut enriquiment il·lícit –de fet, els contractes són per quantitats menudes– ni han sigut irregulars, “però es tracta de fets i circumstàncies que no haurien de produir-se en la gestió contractual de Turisme Comunitat Valenciana amb la finalitat de garantir una competència adequada”, segons aconsella l’informe. 

En l’apartat de recomanacions, la Sindicatura de Comptes insta TCV a demanar un escrit dels membres de les meses de contractació i als signants dels informes de valoració de les propostes tècniques en què conste que no incorren en cap conflicte d’interés que poguera comprometre la seua imparcialitat i la seua independència. També recomana evitar, com a criteri d’adjudicació de l’oferta econòmica, les fórmules matemàtiques que puguen arribar a crear distorsions en el càlcul de les puntuacions. A més, l’òrgan fiscalitzador de la Generalitat Valenciana també suggereix que es tramiten com un contracte únic els contractes menors que tinguen un objecte de naturalesa similar i recurrent any rere any, cosa que TCV ha posat en pràctica aquest 2020, segons destaca la Sindicatura.  

L’informe retrau a TCV que en els seus comptes anuals corresponents a l’exercici 2019 no ha inclòs en l’apartat de fets posteriors al tancament cap al·lusió a la possible incidència de la crisi sanitària per la pandèmia de la COVID-19 en la gestió econòmica de l’entitat pública. No és l’única observació als comptes anuals: l’organisme fiscalitzador que dirigeix Vicent Cucarella considera que TCV també hauria d’haver inclòs en l’apartat una altra informació la denúncia que va interposar davant la Policia el 2 de desembre del 2019 el director general de Turisme per un pretés intent d’estafa a l’estil del que va patir l’Empresa Municipal de Transport (EMT) de València. 

Els serveis de gestió econòmica de TCV van detectar l’intent de frau per part d’una pretesa empresa que simulava ser l’adjudicatària d’un contracte i que pretenia cobrar il·lícitament els abonaments. L’informe de la Sindicatura retrau a Turisme que no informara en els seus comptes de l’import que hauria pogut haver-se estafat (658.284,74 euros) ni de “les conseqüències legals que podrien haver-se derivat” del frau.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats