El TSJ tomba a l’empresari que gestiona un bar il·legal a l’illa de Benidorm la concessió d’una caseta en el port per vendre-hi begudes alcohòliques sense autorització

La caseta en el Port de Benidorm.

L’empresa que gestiona el bar il·legal de l’illa de Benidorm des del 1959 ha perdut la concessió de la caseta del port on venia els bitllets d’activitats nàutiques per oferir begudes alcohòliques i records quan la taxa que paga Excursiones Marítimas Benidorm SL només inclou la venda de bitllets.

Així doncs, la secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha tombat l’autorització atorgada per la Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat, segons la sentència a què ha tingut accés eldiario.es. 

L’empresa, que gestiona un bar il·legal a l’illa de Benidorm, va obtindre una autorització el 1997 que li permetia vendre bitllets per a activitats nàutiques en la caseta número u del port de la localitat turística alacantina. 

Jorge Palacios, responsable de l’empresa Benidorm Marine SL, també dedicada a activitats nàutiques en la zona, va denunciar el 2017 davant la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, llavors, que l’empresa Excursiones Marítimas Benidorm SL venia també fotografies i records, a més de begudes alcohòliques, “un objecte diferent de l’autoritzat”. 

Benidorm Marine SL, empresa de la competència, sol·licitava a la conselleria que es resolguera (que es tombara, en l’argot administrativista) l’autorització per incompliment de les obligacions i que se li donara la concessió o que, en tot cas, s’obrira un procediment de concurrència pública.

La Generalitat va denegar, en una resolució del 5 de setembre de 2017, aquesta possibilitat escudant-se en el fet que “s’havia iniciat la tramitació per a l’adjudicació de la caseta” (una licitació que, segons fonts coneixedores de l’assumpte, no s’ha resolt tres anys després). Un informe del Servei d’Explotació de Ports afirmava que la venda de records era compatible amb la venda de bitllets per a activitats nàutiques, cosa que no comparteix la Sala Contenciosa Administrativa. 

Els magistrats de la secció primera del TSJ-CV diluciden si les activitats desplegades per Excursiones Marítimas Benidorm SL “poden entendre’s compreses en l’autorització o si, per contra, excedeixen de l’objecte d’aquesta i, en aquest cas, quines són les conseqüències lligades a això”. La sentència conclou que la venda en la caseta de fotos i altres records resulta “sens dubte, una activitat no emparada” en la concessió. 

El TSJ-CV no sols dona la raó a l’empresa de la competència que va denunciar la situació, sinó que anul·la directament la resolució de la Generalitat Valenciana que permetia a Excursiones Marítimas Benidorm SL explotar la caseta del port. “La Sala pot, aquesta sentència, resoldre l’autorització sense necessitat d’acordar la reposició de les actuacions administratives perquè es tramite per la Direcció General d’Obres Públiques, Transports, i Mobilitat un procediment a aquest efecte”, assenyala la sentència.  

La mateixa secció de la Sala Contenciosa Administrativa ha revocat la concessió de la caseta número dos del PORT de Benidorm, a nom de l’empresa Cerbuques SL. La caseta, de 17 metres quadrats, estava destinada teòricament a vendre bitllets d’activitats nàutiques, però Benidorm Marine SL va denunciar davant la Generalitat que l’espai romania inactiu i s’“usa com a magatzem per a la venda de begudes als clients d’Excursiones Marítimas Benidorm SL”.

L’associació Costa Blanca Marine, impulsada per l’empresari Jorge Palacios, va aportar un informe elaborat per l’agència de detectius Distrito 46 per a demostrar que la caseta romania tancada. Després d’aquesta denúncia, la Generalitat va inspeccionar la caseta i va requerir a Cerbuques SL que havia de desenvolupar la seua activitat o “en cas contrari, perdria el seu objecte”. L’empresa de Palacios també va denunciar la situació, fet que va donar lloc a dos processos judicials diferents. 

La Sala va considerar que l’associació no estava legitimada per a efectuar la demanda. D’altra banda, una altra sentència a què ha tingut accés aquest diari, dona la raó a l’empresari i considera que l’autorització de la caseta número dos del port de Benidorm també ha de ser revocada. 

Les sentències que ha guanyat Palacios no són fermes i es pot fer recurs de cassació davant el TSJ o davant el Tribunal Suprem. La batalla entre empreses dedicades a activitats nàutiques a Benidorm ve de lluny. L’empresa Excursiones Marítimas Benidorm SL explota il·legalment un restaurant a l’illa de Benidorm des de fa sis dècades, tal com va informar aquest diari.

El negoci continua en marxa, a pesar que el Servei Provincial de Costes d’Alacant va ordenar a l’Ajuntament de Benidorm, que ha ingressat almenys 150.000 euros en concepte de lloguer, la demolició del negoci fa més d’un any. L’Agència Antifrau va portar el cas a la Fiscalia i va denunciar que els dos últims alcaldes de la localitat no han clausurat el restaurant il·legal a l’illa protegida.   

Etiquetas
Publicado el
30 de junio de 2020 - 22:16 h

Descubre nuestras apps

stats